10th October 2018 – David Casa

10th October 2018 – David Casa

Ghal darb’ohra David Casa jmexxi l-agenda personali biex jipprova jakkwista ftit voti a skapitu ta’ Malta. Kiteb ittra lill-Vici President tal-Kummissjoni Ewropea li fiha implika li l-Ministru Chris Cardona huwa mdahhal fi qtil u sahansitra jakkuza lill-gvern b’komplicita statali fl-istess qtil. Fl-ittra ma jghidx li Cardona mar minn jeddu ghand il-pulizija. Din l-ittra tikkonferma ghal darb’ohra kemm Casa hu irresponsabbli. Lest jaghmel minn kollox biex issir hsara lir-reputazzjoni ta’ pajjizna ghall-gwadann personali tieghu.

43586856_1424159104385067_2202672654903672832_o

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com