11th June 2018 – Kalamita Live

11th June 2018 – Kalamita Live

Irridu nkomplu nibnu fuq il-gid li sar f’dawn l-ahhar snin taht it-tmexxija ta’ Joseph Muscat ghax il-Maltin u l-Ghawdxin jixraqilhom biss kwalita ta’ hajja ahjar. Live fuq Kalamita ma’ Alfred Zammit.

34985036_1301256966675282_5601480881265967104_o

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com