20th May 2018 – Prijorita’ Malta

20th May 2018 – Prijorita’ Malta

Hekk kif din il-gimgha pprezentajt ir-rapport dwar tnaqqis fl-emissjonijiet minn karozzi godda, waqt il-programm Prijorità Malta, flimkien ma’ Peter Paul Barbara minn Transport Malta se niddiskutu din il-ligi u l-hidma li qed issir f’pajjizna sabiex ikollna aktar karozzi li jahdmu b’energija nadifa. Illum fuq ONE fl-4.55pm.

32838656_1287611441373168_5572817261669908480_o

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com