27th May 2018 – Prijorita’ Malta

27th May 2018 – Prijorita’ Malta

33664682_1292641160870196_5768662363003682816_o

Id-droga sintetika hija wahda mill-isfidi godda li qed inhabbtu wiccna maghha mhux biss f’pajjizna imma anke fuq livell Ewropew. Dwar dan, diskussjoni interessanti waqt il-programm Prijorita’ Malta flimkien ma’ Dr Moses Camilleri, tabib fi hdan id-Detox Centre. Illum fl-4.55pm fuq ONE.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com