29th September 2017 – Ghaziza “mara tad-dar”

29th September 2017 – Ghaziza “mara tad-dar”

22095887_1142465579221089_6487498175270157856_o

Ghaziza ‘Mara tad-Dar’ qrajt l-ittra tieghek dalghodu. Jiddispjacini li kkonkludejt li z-zwieg tan-nisa fil-politika se jitkisser. Jien inzertajt wahda minnhom. Inserrahlek rasek li t-tfal niehu hsiebhom, nahsilhom u nitmaghhom ukoll. Ohrog l-ghageb inzertajt nahsel, nghaddi u nsajjar u ma tantx noqghod b’idi fuq zaqqi l-parlament. Sagrificcji naghmel hafna u bhali hafna nies ohra. Iva, ghandi ragel jissaportjani u nahdmu bhala tim u peress li t-tfal taghna t-tnejn u d-dar noqghodu fiha t-tnejn li ahna, naghtu daqqa t’id it-tnejn li ahna.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com