2nd July 2018 – Event go Dolmen Hotel Malta

2nd July 2018 – Event go Dolmen Hotel Malta

Nhar il-Gimgha kelli l-opportunita niltaqa’ ma’ whud minnkom fid-Dolmen Hotel Malta ghall-attivita socjali organizzata mid-Deputat Laburista Edward Zammit Lewis.Hadt gost li stajna nitkellmu dwar ix-xoghol tieghi fil-Parlament Ewropew u dwar l-issues li tixtiequ aktar hidma dwarhom. Grazzi lil Dr Zammit Lewis ta’ din l-opportunita. Grazzi Ronnie D’ Emanuele tar-ritratti. Inkomplu nzommu kuntatt.

36561169_1326233300844315_4311205682582913024_o

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com