5th May 2018 -Prijorita’ Malta

5th May 2018 -Prijorita’ Malta

31543506_1279387328862246_1223582190596521984_o

Illum fuq Prijorita’ Malta, flimkien mal-Kummissarju ghat-Tfal Pauline Miceli, se naghtu harsa lejn x’inhuma d-drittijiet tat-tfal taghna u l-importanza li nrabbuhom f’ambjent b’sahhtu u b’imhabba filwaqt li naraw li jkollhom il-hiliet bazici.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com