6th November – Titlu zbaljat ta Newsbook.com.mt

6th November – Titlu zbaljat ta Newsbook.com.mt

Il-paga medja f’Malta zdiedet bi €3,000 mill-2013 sal-llum. Dan mhux qed nghidu jien, imma tghidu statistika tal-NSO kif jidhru fir-ritratti mehudin mic-cifri tal-NSO stess. Newsbook.com.mt ghamlu titlu ghal kollox zbaljat ghal messagg li ghaddejt jien meta tkellimt dwar dan il-fatt. Jiddispjacini li kien hemm min gie zgwidat b’titlu li ma rriflettix dak li ghidt jien.

45407002_1444864425647868_3968799490902589440_o45541560_1444864422314535_3372504309043298304_o (1)

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com