9th March – RIP Charles Miceli

9th March – RIP Charles Miceli

Grazzi Charles Miceli ghall-attivizmu tieghek kontra l-faqar. Il-memorja tieghek nistghu nonorawha biss jekk inkomplu nahdmu ghal socjeta gusta u nkunu l-vuci taz-zghir. Strieh fis-sliem Charles u kondoljanzi lill-familja Miceli.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com