Aktar ġonna u żoni ħodor joffru kwalità ta’ ħajja aħjar – MEP Miriam Dalli

Aktar ġonna u żoni ħodor joffru kwalità ta’ ħajja aħjar – MEP Miriam Dalli

Stqarrija

 

It-Tnejn, 9 ta’ Lulju 2018   

 

Stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju tal-MEP Miriam Dalli

 

“F’pajjiż żgħir bħal Malta rridu niżviluppaw aktar spazji ħodor li joffru spazju lill-familji, tfal u anzjani biex jistrieħu u nkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom.” Il-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli qalet dan meta kienet qed tindirizza attività f’Birżebbuġa.

Dawn l-ispazji ħodor għandhom rwol importanti fis-saħħa tal-gżejjer u taċ-ċittadini tagħna, għax minbarra li jsebbħu l-ambjent ikunu wkoll qed joffru aktar spazji li jistgħu jtejjbu l-kwalità tal-arja tagħna.

Miriam Dalli qalet li kull żvilupp li jsir irid ikun sostenibbli u dawn l-ispazji ħodor jistgħu jipprovdu mod innovativ ta’ kif il-poplu jista’ jħares is-saħħa mentali u fiżika tiegħu. Semmiet kif jistgħu anke’ jsiru ġonna jew parks fuq bjut ta’ underground carparks jew mini.

“Wara li saħħaħna l-ekonomija ta’ pajjiżna, irridu issa naċċertaw ruħna, li filwaqt li nżommu dan ir-ritmu ekonomiku, fl-istess ħin noffru kwalità ta’ ħajja aħjar lill-Maltin u lill-Għawdxin, inkluż ambjent naturali aħjar li jista’ jgawdi minnu kulħadd,” sostniet Miriam Dalli.

Dalli faħħret il-ħidma tal-Ministeru għall-Ambjent u l-Iżvillup Sostennibli li f’din is-sena biss diġa tħawwlu 6,000 siġra iżda saħqet li jeħtieġ li l-istakeholders kollha jgħarfu aktar l-importanza li nilħqu bilanċ bejn l-iżvillup u l-ħarsien lejn l-ambjent naturali. Sostniet li pajjiżna jrid jikkunsidra l-ħolqien ta’ aktar carbon sinks (żoni ta’ siġar u ġonna li jistgħu jassorbu l-emissjonijiet tal-karbonju). 

Miriam Dalli sostniet li fl-inħawi ta’ Birżebbuġa u l-madwar hemm potenzjal kbir fejn jista’ jsir żvilupp sostenibbli. “Għal żmien twil ir-residenti tal-inħawi kienu jħossu li dawn l-inħawi ġew minsijja u agħar minn hekk l-aktar żviluppi problematiċi ġew impoġġija hawnhekk. Il-proġett tal-powerstation taħdem bil-gas ta nifs ġdid lil dawn l-inħawi iżda issa rridu nkomplu naħdmu biex naċċertaw ruħna li noffru żviluppi sostenibbli li jistgħu jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies tal-inħawi,” qalet Miriam Dalli.

Matul din l-attività, l-MEP Miriam Dalli wieġbet għall-mistoqsijiet tal-udjenza prezenti, li varjaw minn Brexit, l-attitudni tal-MEPs tal-PN fil-Parlament Ewropew, l-ambjent, l-Unjoni Ewropeja tal-futur u l-immigrazzjoni fost l-oħrajn.

 

More gardens and green spaces improve the quality of life – MEP Miriam Dalli

 

“In a small country like Malta we need to develop more green spaces to offer a space for families, children and elderly where to enjoy themselves and improve the quality of their life,” Member of the European Parliament Miriam Dalli claimed while addressing an event in Birzebbuga.

Green spaces have an important role in our island’s and citizens’ health, not only because it embellishes our environment but it also offers a better quality of air.

Miriam Dalli emphasised that every development needs to be sustainable and green spaces can be an innovative way how the nation can look after their mental and physical health. She mentioned how we can have gardens or parks built on roofs over underground carparks or tunnels. 

“After improving the country’s economy, we need to ascertain that, while maintaining this economic success, at the same time we improve the quality of life for all Maltese and Gozitans, including a better natural environment that can be enjoyed by all”, claimed Miriam Dalli.

Dalli praised the work being done by the Ministry for the Environment and Sustainable Development in planting 6,000 trees from the beginning of this year. However, she highlighted that all stakeholders need to recognise the importance of creating a balance between development and the protection of our natural environment. She asserted that Malta needs to consider creating more carbon sinks (areas of trees and gardens that can absorb carbon emissions).

Miriam Dalli stated that in Birzebbuga and its whereabouts there is a lot of potential for sustainable development. “For many years residents of this area felt neglected and, worse than that, most of the problematic development had been all placed in this area. The new gas power station was a breath of fresh air for this area. However, we need to work harder to ascertain that all development is sustainable in order to truly improve people’s quality of life,” said Miriam Dalli.

During this event, MEP Miriam Dalli also replied to questions asked by the audience present which, amongst others, varied from Brexit, the PN MEPs attitude in the European Parliament, the environment, the future of the European Union and immigration.

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com