Ekonomija innovattiva teħtieġ ħaddiema tas-snajja u taħriġ kontinwu – Miriam Dalli

Ekonomija innovattiva teħtieġ ħaddiema tas-snajja u taħriġ kontinwu – Miriam Dalli

Ekonomija kompetittiva hija waħda li tfittex li tiġġedded, tħares lejn l-industriji tal-futur u tanalizza l-isfidi sabiex noħolqu opportunitajiet ġodda, qalet l-Ewroparlamentari Miriam Dalli.

“F’ekonomija dinjija li qed tippremja dejjem aktar nies b’ħiliet speċjalizzati, irridu niżguraw li nkunu preparati sabiex il-ħaddiema tagħna jgawdu minn xogħolijiet ta’ kwalità f’setturi ġodda,” qalet Dr Dalli.

“L-innovazzjoni hija kruċjali, mhux biss għax tiżgura li nibqgħu kompetittivi imma wkoll għaliex, f’pajjiż bħal tagħna fejn l-art hija skarsa u d-daqs tagħna huwa limitat, irridu ninvestu fl-aħjar teknoloġiji u f’setturi innovattivi.”

L-MEP tal-Partit Laburista qalet dan waqt business breakfast mtella’ b’kollaborazzjoni mal-Malta Business Weekly li ffoka fuq l-industrija tal-futur u l-isfidi u l-opportunitajiet.

Miriam Dalli argumentat li element ewlieni għall-innovazzjoni huma l-ħaddiema tas-snajja u investiment fil-ħaddiema biex itejbu l-ħiliet tagħhom. Hija qalet li s-sistema edukattiva, sa mill-iskola sekondarja, m’għandhiex tkun biss dwar suġġetti akkademiċi iżda wkoll dwar il-ħiliet.

Hi argumentat favur sistema ta’ edukazzjoni li taħdem id f’id mal-industriji li jagħtu lill-istudenti l-opportunità li jiksbu esperjenza ta’ kif jaħdmu setturi differenti u kif jirreaġixxu għal ekonomija bbażata fuq l-għarfien.

“Fejn irridu mmorru bħala pajjiż u x’tip ta’ industriji rridu nattiraw? Nemmen li l-futur jinsab f’industriji li huma speċjalizzati b’valur miżjud għoli,” qalet Miriam Dalli, waqt li rreferiet għall-iżviluppi relatati mal-Medical Cannabis, Blockchain u l-Intelligenza Artifiċjali.

Fil-kummenti mogħtija b’reazzjoni għall-konferenza, is-CEO tal-Malta Enterprise Mario Galea qal li avvenimenti bħal dawn, li jiġbru flimkien entitajiet differenti mis-settur pubbliku u privat, huma kruċjali biex nippreparaw għall-industriji tal-futur.

Min-naħa tiegħu, id-Direttur Maniġerjali ta’ Trelleborg Malta Martin Hignett irrefera għal kif il-kumpanija kompliet tiġġedded kemm ilha f’Malta biex tibqa’ kompetittiva fis-suq globali.

“Bħalissa qed nerġgħu ngħaddu minn riġenerazzjoni biex dejjem inżommu l-ħaddiema tagħna mħarrġa, filwaqt li nġibu inġiniera ġodda u nħarrġu n-nies li għandna. Nfittxu kontinwament li niżviluppaw u nġibu ħiliet ġodda,” qal is-Sur Hignett.

 

EN version

 

An innovative economy requires a skilled workforce, continuous training – Miriam Dalli

 

A competitive economy is one that seeks to innovate, looking at the future industries and analysing the challenges that lie ahead in order to seek the opportunities to address them, Labour MEP Miriam Dalli has said.

 

“In a world economy that is increasingly rewarding people with specialized skills, we need to ensure that we have the required response so that our workforce remains ahead of the curve,” Dr Dalli said.

 

“Innovation is key, not only because it ensures that we remain competitive but also because, in a country like ours where land is scarce and our size is limited, we need to invest in the latest technological advancements and in innovative sectors.”

 

The Labour MEP made her pitch for an innovative economy during a business breakfast held in collaboration with The Malta Business Weekly, which focused on the industry of the future and the challenges and opportunities.

 

Miriam Dalli argued that a key element for innovation was a skilled workforce, with investments to upskill workers and giving the right skills to manual workers. She said that the education system, starting as early as secondary school, should not just be about academic subject but should also be about skills.

 

The MEP argued in favour of an education system working hand-in-hand with the industries giving students the opportunity to acquire first-hand experience of how the different industries work and how to respond to a knowledge-based economy.

 

“It is all about where we want this country to go, what kind of industries we want to attract. I believe that the future lies in industries that are specialised with a high value added,” Miriam Dalli said, referring to the developments related to Medical Cannabis, Blockchain and Artificial Intelligence.

 

In comments given in reaction to the conference, Malta Enterprise CEO Mario Galea said that such events bringing together different stakeholders from the public and private sector were crucial to prepare for the industries of the future.

 

On his part, Trelleborg Malta Managing Director Martin Hignett referred to how the manufacturing company had to reinvent itself to over the 60 years it has been in Malta to remain competitive in the global market.

 

“At the moment we are going through a major regeneration ourselves. To be able to do this you have to be constantly upskilling the workforce, bringing in new engineers and actually taking the people that we have and constantly looking for ways to develop them and bring in new skills,” Mr Hignett said.

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com