Il-Parlament Ewropew iġib is-Saħħa Pubblika l-ewwel u jnaqqas l-użu tal-Merkurju

Il-Parlament Ewropew iġib is-Saħħa Pubblika l-ewwel u jnaqqas l-użu tal-Merkurju

Il-Parlament Ewropew illum irratifika il-Konvenzjoni Minamata tan-Nazzjonijiet Uniti fuq il-Merkurju, bl-għan li tissalvagwardja s-Saħħa Pubblika u l-Ambjent mill-perikli li jġib miegħu l-merkurju.

Deskritt bħala pass importanti ‘l quddiem biex jiġu protetti aktar iċ-ċittadini Ewropej, il-kelliema tas-Soċjalisti u Demokratiċi fuq is-Saħħa Miriam Dalli qalet li kien imperattiv li l-Unjoni Ewropea jkollha miżuri adegwati li jipproteġu liċ-ċittadini u l-ambjent mill-effetti perikolużi tal-merkurju.

‘Il-merkurju hu meqjus fost l-aktar għaxar kimiċi ta’ tħassib għas-saħħa pubblika skond l-Għaqda Dinjija għas-Saħħa (WHO). Meta rilaxxat fl-arja, fl-ilma jew fuq l-art, il-merkurju għandu konsegwenzi serji ħafna kemm għas-saħħa tal-bniedem kif ukoll għall-ambjent ta’ madwarna. Bir-ratifika tal-Konvenzjoni Minamata qed innaqqsu r-riskji għas-saħħa pubblika u nipprevenu ħsara oħra milli sseħħ,’ qalet Dr Dalli.

L-MEP Maltija żiedet tgħid li s-Soċjalisti u Demokratiċi se jibqgħu jagħmlu pressjoni biex il-Kummissjoni Ewropea tindirizza wkoll l-isfidi globali li ġejjin mill-użu tal-merkurju.

Din il-konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tipprojbixxi minjieri ġodda tal-merkurju u t-tneħħija gradwali ta’ minjieri eżistenti, it-tneħħija tal-merkurju minn diversi prodotti, emissjonijiet b’mod ikkontrollat, u miżuri oħra li jindirizzaw aspetti ta’ ħażna u rimi ta’ dan l-element.

Permezz tal-Mercury Regulation li ġiet approvata mill-Parlament Ewropew f’Marzu li għaddha, is-Soċjalisti u Demokratiċi kisbu wkoll projbizzjoni fuq l-użu tal-merkurju fid-dentistrija f’popolazzjonijiet vulnerabbli, u qed jimbuttaw biex dan jitneħħa għal kollox fl-Unjoni Ewropea kollha.

L-MEP Taljan Massimo Paolucci, li serva wkoll bħala n-negozjatur ewlieni tas-Soċjalisti fuq dan ir-regolament, spjega li minħabba t-tossiċità tiegħu, l-użu tal-merkurju diġa tneħħa minn prodotti bħat-termometri, iżda għadu preżenti f’prodotti oħra tad-dawl bħal bozoz fluworexxenti u switches, u batteriji.

‘Fir-rigward tal-użu tal-merkurju fid-dentistrija diġa ksibna l-projbizzjoni milli jintuża għal nisa tqal u tfal fl-Unjoni Ewropea. Issa hu ż-żmien propizju biex nappellaw l-iStati Membri kollha biex jimplimentaw projbizzjoni totali,’ temm jgħid Paolucci.

 

The European Parliament puts public health first and curbs use of Mercury

The European Parliament today ratified the UN Minamata Convention on Mercury, aimed at safeguarding human health and environment from dangerous exposure to mercury.

Describing it as an important step forward in protecting EU citizens, the S&D spokesperson on Health Miriam Dalli said it was imperative that the EU had measures in place that safeguard its citizens and the environment, from the harmful effects of mercury.

‘Mercury is among the top ten chemicals which causes major public health concern according to the World Health Organisation (WHO). When released into air, water, or land, this substance has far-reaching and serious consequences for both our health and the environment. Ratifying the Minamata Convention is a way to curb the potential harm caused by Mercury and the risks posed to public health,’ Dr Dalli said.

The Maltese MEP added that her political group will keep up the pressure on the EU Commission to address global challenges which derive from this substance.

The UN convention prohibits new mercury mines, foresees the phasing-out of existing ones, minimises and phases out the use of mercury in a series of products, imposes emission and release control measures, and addresses storage and disposal issues.

Through the Mercury Regulation adopted last month, the Socialists and Democrats also achieved a ban on the use of dental amalgam in vulnerable populations, and are now pushing for a complete phase-out of all dental amalgam throughout the EU.

Italian MEP Massimo Paolucci who served as the S&D negotiator on the Mercury Regulation, explained that due to its toxicity, the use of mercury has already been phased out in products such as thermometers, but it is still present in others such as electrical switches, flourescent light bulbs, batteries and dental amalgam.

‘The Socialists and Democrats achieved a ban on mercury fillings for pregnant women and children in the EU. Now it is time to call on the Member States to implement a total ban on dental amalgam,’ Paolucci concluded.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com