Il-Presidenza Maltija bi rwol kruċjali biex jibdew in-negozjati fuq l-Ekonomija Ċirkulari

Il-Presidenza Maltija bi rwol kruċjali biex jibdew in-negozjati fuq l-Ekonomija Ċirkulari

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea adotta mandat biex jibdew in-negozjati dwar l-Ekonomija Ċirkulari (Circular Economy) mal-Parlament Ewropew. Ħabbar dan il-Kummissarju Ewropew Karmenu Vella waqt il-konferenza ‘From Waste to Value’ organizzata mill-MEP Miriam Dalli, li kienet titratta t-tranżizzjoni lejn l-ekonomija ċirkulari.

Il-Kummissarju Ewropew Malti sostna li l-Presidenza Maltija kellha rwol kruċjali biex iġġib l-appoġġ meħtieġ u jibdew id-diskussjonijiet bl-għan li l-Ewropa taddotta l-ekonomija ċirkolari.

‘Dan jippermetti li l-Ewropa, li hi pjuttost fqira fir-riżorsi iżda sinjura fl-innovazzjoni, tkun aktar kompetittiva billi tkun effiċjenti fl-użu tal-materja prima. Dan huwa l-ħsieb ewlieni wara l-kunċett ta’ Circular Economy li mhux biss qed tiġi addottata fl-Ewropa iżda wkoll globalment,’ qal il-Kummissarju Karmenu Vella.

L-MEP Maltija Miriam Dalli, li sservi wkoll ta’ koordinatur għas-Soċjalisti u Demokratiċi fuq l-Ambjent, irringrazzjat il-Presidenza Maltija tal-isforzi tagħha biex id-diskussjonijiet jibdew minnufih. Hi qalet li b’din it-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkulari, l-iskart ikun jista jitqies bħala riżors li jista jagħmel differenza fil-prodotti t’għada.

‘Din hi qabża li rridu nagħmlu fl-abitudnijiet tagħna, fejn minflok nużaw u narmu prodott dawn isiru parti minn prodotti oħra. Għalhekk l-ekonomija ċirkulari hija għodda sostenibbli li tħalli riżultati pożittivi kemm għall-ambjent kif ukoll għall-ekonomija tal-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea,’ irrimarkat Dr Dalli.

Dan il-ħsieb kien rifless ukoll mill-MEP Taljana Simona Bonafe, li hi n-negozjatur ewlieni tal-Parlament Ewropew fuq dawn il-proposti leġislattivi.

‘L-ekonomija ċirkulari tipprovdi xenarju li minnu jiggwadanja kulħadd. Jekk indawru l-immaniġġjar tal-iskart minn sfida għal riżors, inkunu qed noħolqu aktar impjiegi u nżidu l-kompetitività tal-intrapriżi tagħna,’ irrimarkat Bonafe.

Minn naħa tiegħu, il-Ministru Jose’ Herrara f’isem il-Presidenza tal-Kunsill qal li l-għan tal-Presidenza Maltija kienet li tirreplika l-progress li sar fil-Parlament Ewropew, u biex in-negozjati għall-ewwel qari jibdew matul dan it-terminu tal-Presidenza. Xi ħaġa li se ssir, hekk kif l-ewwel laqgħa tat-Triju tal-Presidenzi fuq dawn in-negozjati se ssir fit-30 ta’ Mejju li ġej.

Il-konferenza ‘From Waste to Value’ b’hekk ġabet flimkien policy-makers Ewropej, stakeholders lokali, rappreżentanti tal-industrija, esperti u anke studenti, li lkoll kkontribwixxew għad-diskussjoni dwar prattiċi ideali li jwasslu għat-tranżizzjoni lejn l-ekonomija ċirkulari.

 

**** 

 Maltese Presidency plays crucial role as negotiations start on Circular Economy
The Council of the European Union agreed on a negotiating mandate to start negotiations with the European Parliament on the Circular Economy package, European Commissioner Karmenu Vella said during the conference ‘From Waste to Value’ organised by MEP Miriam Dalli.

The European Commissioner lauded the crucial role of the Maltese Presidency to obtain support and initiate talks, with the aim that Europe moves towards a circular economy model.

‘This enables Europe, which is relatively poor in resources but rich in innovation, to be more competitive by increasing its efficiency in the use and management of raw material. This is the main concept behind the circular economy model, which is being gradually adopted globally,’ Commissioner Vella remarked.

Maltese MEP Miriam Dalli, who is also the S&D’s spokesperson on Environment, thanked the Maltese Presidency for its valuable work, and said that through this transition towards a circular model, waste becomes a useful resource.

‘This is a leap forward where instead of using and disposing of a product, the waste of one becomes the resource of another. This is why the circular model is regarded as an essential sustainable tool, which leads to positive, long-term results both to our environment and economy,’ Dr Dalli underlined.

This argument was reiterated by Italian MEP Simona Bonafe, who is the chief negotiator of the European Parliament on the Circular Economy package.

‘I regard the Circular model as a win-win situation. If we turn waste from a problem to a resource, we can create new employment and increase the competitivity of our enterprises’, Simona Bonafe said.

Addressing the conference, Environment Minister Jose’ Herrera on behalf of the Presidency of the Council of the EU highlighted how the Maltese Presidency aimed to replicate the pace and progress achieved by the European Parliament, and committed to start first reading negotiations on this file under this Presidency. The Maltese Presidency managed to do so, as the first meeting of the Presidency trialogue on these negotiations is set for May 30.

The conference ‘From Waste to Value’ thus managed to bring together EU policy-makers, local stakeholders, industry representatives, experts and even students, where all discussed the best practices and innovative ideas on how to approach this transition to the Circular Economy model.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com