It-tħejjija għax-xogħolijiet tal-futur trid tibda mil-lum – Miriam Dalli  

It-tħejjija għax-xogħolijiet tal-futur trid tibda mil-lum – Miriam Dalli  

Waqt laqgħa politika fil-Ħamrun, l-MEP Miriam Dalli spejgat li t-tisħiħ tal-kwalità tal-ħajja tibqa prijorita ewlenija tagħha

 

“Hekk kif it-tkabbir ekonomiku f’Malta jibqa’ wieħed mill-aktar b’saħħtu fl-Ewropa issa rridu nagħmlu l-pass li jmiss u naċċertaw ruħna li nippreparaw lit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna għax-xogħolijiet li se jkollna fi żmien 10, 15-il sena oħra.” Meta kienet qed titkellem f’attivita organizzata fil-Ħamrun, l-MEP Miriam Dalli rreferiet għar-rapport maħruġ mill-Fond Monetarju Internazzjonali dwar it-tkabbir ekonomiku f’Malta.

 

“Waqt li t-tbassir għall-ekonomija globali huwa li din se tnaqqas ir-ritmu ta’ tkabbir, mhux l-istess qed jingħad għall-ekonomija Maltija li hija bbażata fuq pjan għat-tul,” sostniet Miriam Dalli. Dalli qalet li l-Gvern telaq mal-ewwel bil-pjan tiegħu biex itaffi l-piż tal-familji u tan-negozji, ħoloq klima li tattira aktar investiment u ambjent ideali biex aktar nies joħorgu jaħdmu.

 

“Imiss issa li nipprepraw ruħna għall-ekonomija t’għada. Dan nistgħu nagħmluh billi ntejjbu r-riżorsi umani, ninvestu aktar f’edukazzjoni li toffri l-ħiliet għall-futur u nħarrġu lill-istudenti għall-impjiegi t’għada,” qalet Dalli.

 

Hija rreferiet ghar-rapport tal-IMF li jenfasizza fuq it-tkomplija ta’ taħriġ edukattiv u vokazzjonali biex tonqos dik li hija magħrufa bħala ‘skills gap’. Fl-istess ħin irid ikun hemm aktar investiment fil-qasam tar-riċerka u l-iżvilupp u anke’ miżuri innovattivi li jistgħu jgħinu lill-SMEs.

 

Miriam Dalli sostniet dwar kif in-natura tal-impjiegi qegħda tinbidel u hija r-responsabiltà tal-politiċi li jantiċipaw il-bidliet qabel ma jseħħu. Żiedet tgħid kif f’dinja globalizzata, instabbilta jew tibdil f’pajjiż jħallu effett fuq il-pajjiżi l-oħra.

 

“Dan il-Gvern qed ikun pijunier f’ċertu oqsma u din hija l-mentalita li rridu nkomplu nħaddnu biex pajjiżna mhux talli ma jinqatax lura iżda jkompli jkun minn ta’ quddiem.”

 

Mistoqsija dwar il-prijoritajiet tagħha Miriam Dalli sostniet li la darba għandna ekonomija b’saħħitha issa rridu naċċertaw aktar minn qatt qabel kwalita’ tal-ħajja dejjem aħjar għal kullħadd.

 

“Dan huwa l-livell li issa rridu nimmiraw għalih biex inkomplu nbiddlu u niġġeddu bħala pajjiż ħalli anke’ permezz tar-rappreżentanti fil-Parlmanet Ewropew naħdmu dejjem għall-ġid tal-pajjiż u mhux għal xi interessi partiġġjani,” sostniet Dalli.

 

EN VERSION

 

Future jobs preparation starts today – Miriam Dalli

 

During a political activity in Hamrun, MEP Miriam Dalli said strengthening quality of life remains a main priority

 

“As Malta’s economic growth remains one of the strongest in Europe, our next step is to ensure that we are preparing our children and youths for the jobs that await them in 10 to 15 years’ time,” MEP Miriam Dalli said. Addressing a political activity in Hamrun, MEP Miriam Dalli referred to the report issued by the International Monetary Fund on economic growth in Malta.

 

“Whilst the IMF is warning of a global downturn, its forecasts for Malta’s economic growth are positive,” Miriam Dalli said, adding that this was a result of government’s long-term plan to reduce the burdens felt by families and businesses, to attract investment and to encourage more people to join the workforce.

 

“It is time to prepare ourselves for tomorrow’s economy: by improving human resources, investing in education and preparing our students for the jobs of tomorrow,” she said.

 

Dalli referred to the IMF report that emphasised the need to continue strengthening the vocational and training system to help bridge the skills gap. Further investment in research and development and promoting innovative measures to help SMEs was also important.

 

Miriam Dalli noted that the nature of jobs as we know it is changing and it is up to the politicians to anticipate the changes and act. In a globalised world, instability or a change in one country can negatively impact others.

 

“This government is already leading the way in certain sectors and this is the mentality that we need to champion.”

 

Asked about her priorities Miriam Dalli emphasised that now that the country was enjoying a strong economy, a better quality of life for everyone should be ensured.

 

“This is the level that we need to aim for to continue progressing and regenerating as a country. Even through the representatives in the European Parliament, we must work for the good of our country and not for partisan interests.”

 

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com