Jekk is-settur tal-ICT ma jkunx kapaċi jirregola lilu nnifsu allura, jkun hemm bżonn ta’ aktar liġijiet” – Miriam Dalli

Jekk is-settur tal-ICT ma jkunx kapaċi jirregola lilu nnifsu allura, jkun hemm bżonn ta’ aktar liġijiet” – Miriam Dalli

L-Ewroparlamentari Maltija Miriam Dalli temmen li is-sigurta’ online, speċjalment għat-tfal tagħna, trid tissaħħaħ b’iktar inizjattivi diretti mill-kumpaniji l-kbar nvoluti fil-qasam tal-ICT. Madanakollu jekk dawn jonqsu li jipproteġu liċ-ċittadini partikolarment lit-tfal, allura jkollhom jidħlu iktar liġijiet, inkluż ukoll liġijiet Ewropej.

Miriam Dalli kienet mistiedna tindirizza konferenza tal-ICT Coalition, li ġġib flimkien rappreżentanti tal-ikbar kumpaniji fil-qasam tlal-kommunikazzjoni , fosthom Google, Facebook, Twitter. Ask.fm  u oħrajn flimkien ma’ NGOs li jaħdmu għal-iktar sigurta’ online.

Dalli saħqet linnhemm ħafna riżultati pożittiv ta’ dak li jiġri online inkluz permezz ta’ websites, apps u logħob edukattivi li jistgħu jgħinu lit-tfal jiksbu suċċess akkademiku u jwessgħu aktar l-opportunitajiet ta’ impjieg il-quddiem.

Manadankollu statistika turi li filwaqt li 38% ta’ tfal bejn 9-12 il-sena fl-Ewropa li jużaw l-internet jgħidu li għandhom profil fuq social network , huma biss 56% biss tat-tfal li għandhom  bejn 11-12 il-sena li jafu jbiddlu l-privacy settings tagħhom.

“Hemm bżonn li nibdew ngħallmu lit-tfal sa minn kmieni dwar dak li jistgħu jiltaqgħu miegħu. Irridu nkunu diretti mat-tfal tagħna, nispjegawlhom ir-riskji u niddiskutu magħhom qabel nimponu. Irrid infemuwhom li dak li jpoġġu u jiktbu fuq l-internet jista jibqa hemm għal-ħajjithom kollha.”

Dalli saħqet li għalliema, ġenituri, nanniet, akkademiċi, nies fl-industrija, psikoloġi, pajjiżi u istituzzjonijiet Ewropej għandhom jaħdmu id f’id fuq din il-kwistjoni.

“Fadal ħafna x’isir u l-industrija tista’ tagħmel ħafna aktar, inkluż fejn għandu x’jaqsam parental controls, content rating, u li materjal mhux addattati jkun irrappurtat. Għandu jkun hemm framework li jġib ir-riżultati. Bħala omm żgħażugħa nemmen li għandu jkun hemm pieni dejjem aktar ħorox għal dawk li jinqabdu jieħdu vantaġġ mit-tfal tagħna”, saħqet Miriam Dalli.

Flimkien ma’ rappreżentanti mill-Industrija Miriam Dalli ddiskutiet eżempji ta’  kampanji li jistgħu isiru mill-industrija stess b’riżultati li jistgħu jitkejjlu. Sostniet li jekk iżda ir-riżultati ma jaslux mhux ser toqgħod lura milli tgħamel il-pressjonijiet neċessarja biex jkun hemm liġijiet ġodda li jipproteġju lit-tfal.

“Il-kawża tagħna hija waħda nobbli u li hi għola minn kull interess finanzjarju li wieħed jista jkollu”,  temmet tgħid Dalli.

“If the ICT industry does not regulate itself, we will need more laws” – Miriam Dalli MEP

Maltese MEP Miriam Dalli believes that online safety especially with regards to children needs to be strengthened through voluntary initiatives from ICT companies. However if such action is not taken or if results are not forthcoming, the implementation of more laws would be necessary, even on a European level.

This was Dalli’s main message as she addressed the ICT Coalition conference in Brussels. ICT Coalition brings together the major companies in the industry, including Google, Facebook, Twitter, Ask.fm and NGO’s working for online safety and against cyberbullying.

Dalli stated that the internet is a venue of positive opportunities for our children, a tool which can lead them to access knowledge, communicate, develop their skills and improve their future job prospects and employability.

However research shows that as many as 38 % of 9-12 year-olds in Europe who use the internet said that they have a personal profile on a social networking site while only 56 % of 11-12 year-olds say they know how to change their privacy settings.

“With regards to online safety, it is necessary for education to start in early childhood. We need to advise children and young adults on how to use tools that are age appropriate that would help them act safely and responsibly online. Parents need to discuss web-related issues openly with their children before resorting to imposition. The first thing that children need to learn is that what they share online will stay there forever and can haunt them in years to come.”

Dalli stated that dealing with cyber-bullying can only be successful through a joint effort by teachers, parents, grandparents, academics, the industry, psychologists, national governments and European institutions.

“There is much more that we can do; industry especially can do much more. Parental controls, content rating and reporting of harmful content can be further developed. I would say that the general aim is to establish a framework for achieving tangible results. As a new parent myself I also look forward to harsher penalties against those who take advantage of our kids when they are online.”

Dalli discussed ideas of practical campaigns which can be developed with the main companies participating in the event: campaigns which are results oriented. However she clearly stated that if such results are not achieved she will be the first to advocate resorting to more legislation including new EU laws.

“This is a noble cause that transcends any differences we might have, it also transcends financial gain”, Dalli concluded

 

 Comunications Office

Partit Laburista

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com