L-istrateġija Ewropea biex tnaqqas l-iskart mill-plastik: opportunità għall-innovazzjoni

L-istrateġija Ewropea biex tnaqqas l-iskart mill-plastik: opportunità għall-innovazzjoni

“Opportunitá li tista’ tindirizza sew l-ambjent u anke’ industriji filwaqt li toħloq impjiegi ġodda”. Il-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli qalet dan b’reazzjoni ghall-istrateġija dwar l-iskart tal-plastik, ppreżentata mill-Kummissjoni Ewropea aktar kmieni din il-ġimgħa.

 

L-istrateġija Ewropea dwar l-iskart mill-plastik hija pass importanti. Biżejjed wieħed iħares madwaru biex jara kif l-iskart mill-plastik jidher kullimkien, sew fuq l-art u b’mod partikolari fl-ibħra taghna. Imma fl-istess ħin irid ikun ikkunsidrat il-fatt li l-produzzjoni globali tal-plastik tilħaq it-300 miljun tunnellata fis-sena u l-industrija tal-plastik timpjega 1.5 miljun persuna madwar l-Unjoni Ewropea.

 

“Il-kuxjenza fost iċ-ċittaddini tagħna qegħda tiżdied u hemm bżonn li naġixxu issa biex innaqqsu l-iskart tal-plastik, kemm minn fuq l-art kif ukoll mill-ibħra,” sostniet Miriam Dalli li hija koordinatriċi tal-grupp Soċjalista u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew fuq it-temi tal-ambjent. Spjegat li l-baħar Mediterran, bħall-oċeani oħra, huwa mimli bi skart tal-plastik u dan joħloq problemi ambjentali u anke’ problemi ta’ sahha.

 

Huwa stmat li aktar minn 100,000 tunnellata taʾ micro-plastik jinsabu fl-oċeani, b´riskju li jispicca fil-hut li nieklu. Huwa stmat li plastik mhux riċiklat idum mijiet ta’ snin biex jispicca.

 

Waqt is-summit Our Ocean, li ttellaʾ f´Malta f´Ottubru li għadda, stakeholders minn 112-il pajjiż ikkommettew aktar minn €7 biljun biex jiġu protetti l-oċeani.

 

Fuq livell Ewropew, 74% taċ-ċittadini huma mħassba bl-impatt tal-plastik fuq saħħithom filwaqt li 87% huma mħassba dwar l-impatt fuq l-ambjent. Bil-proposta Ewropea dwar l-uzu tal-plastik huwa ttamat li fi zmien 12-il sena, sal-2030 il-plastik ikun materjal li jista’ jigi riciklat jew jerga’ jintuza.

 

“Irridu nnaqqsu d-dipendenza tagħna fuq il-plastik bħala prodott. Biex nagħmlu dan irridu ninvestu aktar fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni. Jekk mhux se ninvestu fl-innovazzjoni mhux se jkollna plastik li jista’ jintuża aktar minn darba u li jista’ jkun riċiklabbli u riċiklat,” qalet Miriam Dalli.

 

L-MEP Maltija qalet li din l-istrategija hija riżultat ta’ ħidma li saret biex tkun indirizzata l-produzzjoni tal-plastik u l-iskart mill-plastik.

 

“Irridu nieħdu l-inizjattiva biex ma nibqgħux dipendenti fuq il-plastik kif aħna llum. Irridu nieħdu l-inizjattiva biex inżidu kuxjenza akbar fost il-konsumaturi, biex kulħadd jagħmel il-parti tiegħu u ma niġġeneraw aktar skart tal-plastik b’detriment għall-ambjent u saħħitna,” ikkonkludiet Dalli.

 

The European strategy for plastics: an opportunity for innovation

“An opportunity to properly address environment protection and industries´ involvement while creating new jobs,” said Member of the European Parliament Miriam Dalli in her reaction to the European strategy for plastics presented by the European Commission earlier this week.

 

The European strategy on waste plastics is an important step. All it takes is just a look around us to see the high level of plastic waste we produce, both on land and in particular in our waters. Taking into account the fact that global production of plastics reaches 300 million tonnes per year, the plastics industry employs 1.5 million people across the European Union.

“Awareness amongst our citizens is increasing and we need to act now to reduce plastic waste, both on land and at sea,” Miriam Dalli, coordinator of the Socialist group and Democrats in the European Parliament on environmental issues, said. She explained the Mediterranean Sea, like other oceans, is filled with plastic waste which creates environmental problems, as well as health problems.

More than 100,000 tons of micro-plastic is found in the oceans, with the risk that it enters our food chain. It is estimated that non-recycled plastic takes hundreds of years to ending.

During the Our Ocean summit, held in Malta last October, stakeholders from 112 countries committed more than € 7 billion to protect the oceans.

At European level, 74% of citizens are concerned with the impact of plastic on their health, while 87% are concerned over the impact on the environment. The European proposal aims to have, by 2030, the production of plastic that can be recycled or re-used.

“We must reduce our dependency on plastic as a product. To do this we must invest more in research and innovation. Only innovation can provide us with plastic that can be used more than once and can be recyclable and recycled,” Dalli said.

The Maltese MEP said that this strategy is the result of work undertaken to address the production of plastics and plastic waste.

“We must take the initiative to end the dependency on plastic. We must take the initiative to increase awareness among consumers, to see that everyone does their part to stop the generation of huge amounts of plastics waste which is of detriment  to the environment and our health,” Dalli concluded.

 

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com