Miriam Dalli: “Aktar investiment finanzjarju fir-riċerka u l-innovazzjoni jagħti spinta lill-kompetittività ta’ pajjiżna”  

Miriam Dalli: “Aktar investiment finanzjarju fir-riċerka u l-innovazzjoni jagħti spinta lill-kompetittività ta’ pajjiżna”  

Stqarrija

 

It-Tlieta, 27 ta’ Marzu 2018

 

Stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju tal-MEP Miriam Dalli    

“Biex nibqgħu kompettitivi hemm bżonn ta’ aktar investiment finanzjarju fir-riċerka, żvillupp u innovazzjoni”. Il-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli qalet dan waqt żjara li għamlet fil-kumpanija Abertax Technologies Limited.

Il-kumpanija Abertax Technologies Limited hija kumpanija li timmanifattura aċċessorji għal batteriji sabiex jiġu esportati barra minn xtutna u jintużaw f’vetturi elettriċi jew bħala storage, bir-riċerka u l-innovazzjoni hija parti integrali mill-ħidma ta’ din il-kumpanija.

Dalli spjegat li l-ewwel pass biex dan l-investiment isir f’pajjiżna huwa billi pajjiżna jagħraf l-importanza li r-riċerka, innovazzjoni u żvillup għandhom fl-iżvilluppi ekonomiċi. Dalli rrikonoxxiet li kien hemm titjieb fil-budget allokat għar-riċerka u l-innovazzjoni f’pajjiżna. Madanakollu, qalet Dalli, l-investiment f’dan is-settur jammonta għall-inqas minn 1% tal-Prodott Gross Domestiku ta’ pajjiżna.

“Huwa importanti li l-Gvern u l-entitajiet konċernati jinċentivaw dan is-settur b’għajnuna u skemi finanzjarji imma anke billi jassiguraw li jkun hemm l-infrastruttura neċessarja li tħeġġeġ aktar kollaborazzjoni bejn in-negozju u r-riċerkaturi”, qalet Dalli.

B’referenza għall-industrija tal-batteriji, inkluż dawk għal vetturi elettriċi, Dalli spjegat kif din l-industrija qiegħda kull ma jmur ikollha rwol aktar importanti, b’mod speċjali minħabba l-liġijiet Ewropej mmirati biex jonqsu l-emmissjonijiet CO2 tal-vetturi, leġislazzjoni li Dalli qed tmexxi bħalissa fil-Parlament Ewropew.

Dalli esprimiet is-sodisfazzjon tagħha li f’pajjiżna għandna kumpanija li f’din l-industrija qed tkun minn ta’ quddiem fejn jidħol riċerka u żvillup u qed tpoġġi isem pajjiżna fuq quddiem nett ta’ industrija li normalment ma nidentifikawx lil pajjiżna magħha. “Huwa għalhekk li rridu naċċertaw ruħna li pajjiżna jibqa’ jinvesti aktar fir-riċerka u l-iżvillup sabiex joffri għajnuna lill-industriji importanti, inkluż dik tal-batteriji,” temmet tgħid Dalli.

Min-naħa tiegħu s-CEO tal-kumpanija l-Prof Dr Joseph Cilia spjega kif ir-riċerka u l-innovazzjoni f’din l-industrija qed twassal għall-avvanzi bżonnjużi fit-teknoloġija li jgħinu sabiex ikollna batteriji aktar effiċjenti, inkluż dawk li jintużaw f’vetturi u dgħajjes elettriċi kif ukoll dawk li jservu bħala storage.

Waqt din iż-żjara l-MPE Dalli iltaqgħet ma’ rappreżentanti tal-kumpanija Abertax; s-CEO tal-kumpanija Prof Dr Joseph Cilia, d-Deputat CEO Malcolm Tabone, il-General Manager Ing. George Schembri u l-Manager tal-Impjant s-Sur Pierre Hili.

 

Miriam Dalli: ´Increased investment in research and innovation will boost Malta’s competitiveness´

 

“We need to allocate more financial investment to research, innovation and development if we want to ensure Malta remains competitive,” Labour MEP Miriam Dalli said during a visit to Abertax Technologies Limited.

Abertax Technologies Limited manufactures battery accessories which are then exported and used in electric vehicles, or used as storage batteries. Research and innovation is an integral part of the work carried out by this company to further enhance its products.

During the visit, Dalli spoke on the intrinsic link between research, innovation and development and their impact in ensuring sound economic developments. Dalli acknowledged the increase in the budget allocated to research and innovation, yet investment in this sector still accounts for less than 1% of Malta’s Gross Domestic Product.

“It is paramount that Government and entities involved provide incentives for this sector to flourish. This can be achieved through financial schemes as well as putting in place the necessary infrastructure to encourage collaboration between businesses and researchers,” Dalli emphasised.

Dalli spoke of the increasing role of the battery manufacturing industry, especially in the electric vehicles sector. Within the European Parliament, Dalli is leading the negotiations on EU legislation aimed at lowering the CO2 emissions emitted from vehicles.

Describing Abertax as a pioneer in research and development, the MEP said she was pleased that in Malta there already was such a company, placing Malta on the forefront of an industry that is not usually associated with Malta. “It is for this reason that we have to ensure that Malta invests more in research and development to help out important industries, including the battery industry,” Dr Dalli said.

The company’s CEO, Prof Dr Joseph Cilia explained how research and innovation in this industry is helping the company create better technology that facilitates more efficient batteries, including those which are used for electric vehicles and boats, as well as storage batteries.

During the visit MEP Dalli met with CEO Prof Dr Joseph Cilia, Deputy CEO Malcolm Tabone, General Manager Eng. George Schembri and Plant Manager Mr Pierre Hili.

 

                                                                                       

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com