Miriam Dalli: Il-politika trid timbotta u tappoġja t-transizzjoni għal enerġija nadifa  

Miriam Dalli: Il-politika trid timbotta u tappoġja t-transizzjoni għal enerġija nadifa  

Stqarrija

 

It-Tlieta, 5 ta’ Ġunju 2018   

 

Stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju tal-MEP Miriam Dalli

Min ifassal il-politika ma jistax jistenna li l-bidla issir imbagħad jirregola iżda jrid jaħdem favur transizzjoni għal enerġija nadifa, qalet il-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli waqt konferenza dwar enerġija sostennibli organizzata mill-Kummissjoni Ewropea.

“L-Istati Membri jridu jsarrfu l-impenji li qablu fuqhom fuq il-karta, f’azzjoni konkreta. Pereżempju, fil-Ftehim ta’ Pariġi insibu miri ambizzjużi iżda meta niġu għall-leġiżlazzjonijiet, l-Istati Membri jibqgħu jaħarbu minnhom,” qalet Dr Dalli filwaqt li ħeġġet lill-leġiżlaturi biex jagħtu l-appoġġ lill-industrija biex tmur oltre.

Miriam Dalli, li x-xogħol parlamentari tagħha fuq l-ambjent u t-transizzjoni għall-enerġija nadifa ġie rikonoxxut diversi drabi, intagħżlet bħala waħda mill-ambaxxaturi għall-gimgħa ddedikata għal Enerġija Sostennibli fl-UE mill-Kummissarju Ewropew għall-Enerġija u l-Azzjoni dwar il-klima, Miguel Canete.

Din it-tlettax-il edizzjoni tal-konferenza, mifruxa fuq ġimgħa, ġibdet l-attenzjoni ta’ 3,000 parteċipant minn awtoritajiet pubbliċi, aġenziji tal-enerġija, assoċjazzjonijiet tal-industrija, negozji, organizzazjonijiet mis-soċjeta ċivili u l-midja.

Dalli saħqet li mingħajr l-innovazzjoni, l-Unjoni Ewropea titlef diversi opportunitajiet kbar. “Xi drabi nitkellmu dwar l-ekonomija, l-ambjent, l-industrija u x-xogħol bħallikieku kienu separati jew jikkontradixxu wieħed lill-ieħor. Fir-realtà, huma kumplimentari u nistgħu niksbu bidla kbira jekk nirrealizzaw il-potenzjali li jeżisti.”

Fil-bidu tad-dibattitu, intwerew diversi ritratti differenti tal-ambaxxaturi, bir-ritratt ta’ Dalli juri l-ħidma li qed tagħmel fuq l-emissjonijiet tal-karozzi. Bħalissa għaddejin negozjati fuq il-miri tal-emissjonijiet għal vetturi żgħar u karozzi li jġorru passiġġieri.

Dwar il-liġi li qed taħdem fuqha, Dalli spjegat kif il-politika addattata tista’ timbotta bidla bżonnjuża biex issir il-qalba għall-vetturi b’emissjonijiet baxxi  jew mingħajr ebda emmissjonijiet.

“It-traffiku u t-tniġġis huma waħda mill-problemi kbar f’diversi pajjiżi u bliet Ewropej. L-użu ta’ trasport aktar nadif dejjem kien suġġet għal qalbi. Din il-leġiżlazzjoni qed ittini ċ-ċans li naħdem aktar dwar dan,” wieġbet Dalli meta mistoqsija x’kien li ispiraha biex taħdem dwar dan.

“Irridu nisfruttaw l-isfida li ġġib magħha t-transizzjoni għal enerġija aktar nadifa u naħtfu l-opportunità biex insibu soluzzjonijiet għat-traffiku.”

 

Miriam Dalli: Policy should trigger, support clean energy transition

 

Policymakers should not wait for change to happen and then regulate, but work and support the transition towards clean energy, PL MEP Miriam Dalli has told a European Commission conference on sustainable energy policy issues.

 

“Member States need to translate the commitments on paper to action. If we take the Paris Agreement as an example, the ambitious target is there but when it comes down to legislation, the Member States keep fending off,” Dr Dalli said, as she urged legislators to support the industry in pushing the boundaries.

Miriam Dalli, whose parliamentary work on environment and the transition to clean energy has been recognized multiple times, was chosen by European Commissioner for Energy & Climate Action, Miguel Canete, as one of this year’s ambassadors for the EU Sustainable Energy Week.

The week-long conference, in its 13th edition, has attracted over 3,000 participants from public authorities, energy agencies, industry associations, businesses, civil society organisations and the media.

Dalli insisted that without innovation, the European Union will lose out on huge opportunities. “Sometimes it’s like we’re talking about the economy, the environment, the industry and jobs in silos… as if they were separate or contradictory to one another. In reality, they are complimentary and we can bring about huge change if we realize the potential that exists.”

In kicking off the debate, different photos depicting the ambassadors were displayed. Dalli’s photo depicted her work on the car emissions file as she proceeds with the negotiations on the emissions targets for light-duty vehicles and passenger cars.

Taking her legislative file as an example, Dalli explained that the right policy can trigger the change needed to help switch to zero- and low-emission vehicles.

“Traffic and high pollution are one of the major problems in many EU countries and cities. Making sure that we move towards the decarbonisation of transport has always been a subject close to my heart. This legislation has given me the opportunity to work harder on this,” Dalli said, when asked what inspired her to embark on this journey.

“We must exploit this challenge in the transition towards cleaner energy as well as seize the opportunity to propose traffic solutions.”

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com