Miriam Dalli “uriet leadership fuq liġi diffiċli”- Il-Kummissarju Ewropew Cañete

Miriam Dalli “uriet leadership fuq liġi diffiċli”- Il-Kummissarju Ewropew Cañete

Stqarrija

 

L-Erbgħa, 27 ta’ Marzu 2019

 

Maħruġa mill-Uffiċċju tal-MEP Miriam Dalli     

Il-Parlament Ewropew jappoġġja l-ftehim innegozjat mill-MEP Miriam Dalli mal-Kunsill Ewropew biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 wara l-2020

Il-Parlament Ewropew appoġġja b’mod assolut l-leġiżlazzjoni biex jitnaqqas it-tniġġis mill- karozzi u vannijiet ġodda, kif innegozjat mill-MEP Laburista Miriam Dalli. Il-vot totali kien ta’ 521 favur u 63 kontra. Dan huwa l-vot finali minn naħa tal-Parlament Ewropew. Hekk kif il-Kunsill japprova l-istess rapport, il-leġiżlazzjoni li qed tiġi proposta ssir liġi.

Waqt dibattitu lbieraħ fil-Parlament Ewropew, il-Kummissarju Ewropew għall-Azzjoni Klimatika u l-Enerġija Miguel Arias Cañete faħħar ix-xogħol imwettaq mill-MEP Maltija. Il-proposta tara li sal-2030, l-Unjoni Ewropeja timmira għal tnaqqis 37.5% fit-tniġġis minn karozzi u vannijiet ġodda.

“Illum qed nikkonkludu b’suċċess il-leġiżlazzjoni li tistabbilixxi standards ġodda għall-karozzi u l-vannijiet għall-perjodu wara l-2020. Dan kien possibbli grazzi għax-xogħol eċċellenti u l-isforzi kostruttivi tan-negozjaturi miż-żewġ istituzzjonijiet,” qal il-Kummissarju Ewropew, b’referenza għall-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea.

“B’mod partikolari, nixtieq nirringrazzja lir-rapporteur Miriam Dalli għat-tmexxija tagħha f’dan il-file li diffiċli. Kien jeħtieġ ħafna dedikazzjoni minn naħa tagħha biex tlaqqa’ l-opinjonijiet differenti u tmexxi b’suċċess in-negozjati.”

 

MEPs oħra li tkellmu wkoll enfasizzaw il-professjonaliżmu ta’ Dr Dalli bil-mod ta’ kif mexxiet dan il-file kontroversjali u n-negozjati minkejja l-oppożizzjoni ħarxa li kien hemm fil-bidu.

Biex ukoll tindirizza tħassib mit-trejdjunjins, il-leġiżlazzjoni titlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tivvaluta l-possibbiltà li jinħoloq fond għal transizzjoni ġusta. Fost oħrajn, il-leġiżlazzjoni tintroduċi wkoll l-obbligu għall-Kummissjoni Ewropea li tissorvelja u tirrapporta data dwar il-miters tal-konsum tal-fjuwil biex tiżgura li, dak li huwa ttestjat fil-laboratorju u dak li fil-fatt joħroġ fit-toroq, ma jkunx hemm differenzi.

“Dan huwa pass ‘il quddiem biex niżguraw li l-Ewropa tkun fuq quddiem fejn tidħol it-teknoloġija ta’ vetturi li ma jniġġsux, minflok tiddependi fuq l-importazzjonijiet. Jiena konvint li din it-transizzjoni tista’ tiżgura l-kompetittività ta’ l-industrija tal-karozzi,” qalet Miriam Dalli.

 

Miriam Dalli ‘showed leadership on a challenging file’ – European Commissioner

 

European Parliament backs deal negotiated by MEP Miriam Dalli with the European Council to reduce CO2 emissions post-2020

The European Parliament has overwhelmingly backed the draft legislation to reduce emissions for new cars and vans, as negotiated by Labour MEP Miriam Dalli with 561 votes in favour and 63 against. This is the final vote by the European Parliament endorsing the legislation. As soon as the Council endorses the same text, the proposed legislation will become law.

During Tuesday’s debate, European Commissioner for Climate Action and Energy Miguel Arias Cañete praised the work carried out by the Maltese MEP. Overall, the proposal will see a 37.5% emissions reduction target for new cars and vans by 2030.

“I’d like to be here today as we bring to a successful conclusion the legislation setting new standards for cars and vans for the period post-2020. This has been possible thanks to the excellent work and constructive efforts of negotiators from both institutions,” the European Commissioner said, in reference to the European Parliament and the European Commission.

 

“In particular, I would like to warmly thank the rapporteur Miriam Dalli for her leadership on this challenging file. It required a lot of dedication from her side to bring together the different views and to lead successfully the negotiations.”

Other MEPs taking the floor also highlighted Dr Dalli’s professionalism in dealing with this controversial file and the successful negotiations that took place despite the initial fierce opposition.

Fully embracing the concerns of trade unions, the legislation demands the European Commission to assess the possibility of creating a fund for a just transition. Amongst other, the legislation also introduces an obligation for the European Commission to monitor and report fuel consumption meter data to ensure that what is tested in the laboratory and what is actually emitted on the roads is not difference.

“This is a step forward to ensure that Europe remains ahead of the curve when it comes to zero- and low-emission vehicles’ technology instead of depending on imports. I am convinced that this transition can ensure the competitiveness of the automotive industry,” Miriam Dalli said.

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com