Rebħa għall-pajjiżi fuq il-fruntiera bħal Malta bil-vot fil-Parlament Ewropew

Rebħa għall-pajjiżi fuq il-fruntiera bħal Malta bil-vot fil-Parlament Ewropew

 

Stqarrija

 

L-Erbgħa, 13 ta’ Marzu 2019

 

Maħruġa mill-Uffiċċju tal-MEP Miriam Dalli    

 

Aktar minn €10 biljun f’fond għall-migrazzjoni u l-ażil biex Stati Membri u pajjiżi frontline jkunu jistgħu jirrispondu għall-ħtiġijiet tagħhom

 

 

L-Ewroparlamentari Miriam Dalli assigurat rebħa oħra għall-Malta, din id-darba bil-ħidma tagħha fir-rapport leġislattiv dwar l-użu ta’ aktar minn €10 biljun fil-qasam tal-migrazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

 

B’rebħa kontra l-forzi konservattivi fi ħdan il-Parlament Ewropew, Miriam Dalli ġabet flimkien lill-gruppi politiċi u membri tal-Parlament Ewropew li jemmnu fis-solidarjetà u li pajjiżi fuq il-fruntiera bħal Malta ma jistgħux jitħallew għal rieħhom.

 

“Sodisfatta b’dan ir-riżultat għax li kien għal forzi konservattivi, dan il-fond jintefaq f’pajjiżi terzi u mhux fl-Unjoni Ewropea bħalma hu l-għan tiegħu. Iżda llum, il-Parlament Ewropew ivvota biex ikun hemm appoġġ għal pajjiżi bħal Malta,” qalet Dr Dalli.

 

Ir-rapport ġie approvat b’374 vot favur, b’Miriam Dalli għal darb’oħra jirnexxila taqsam il-grupp tal-Partit Popolari Ewropew. In-negozjati wasslu biex il-gruppi politiċi kollha jaqblu li l-prinċipju tas-solidarjetà u t-tqassim ġust tar-responsabiltà irrid ikun il-bażi legali tal-Fond għall-Ażil, Migrazzjoni u Integrazzjoni.

 

“Filwaqt li hemm bżonn ta’ politika komuni u deċisiva f’din il-materja, ma rridux ninsew li l-appoġġ finanzjarju huwa bżonnjuż meta pajjiżi bħal Malta jinqabdu f’sitwazzjonijiet bħal dawk li rajna fix-xhur li għaddew. Per eżempju, flus minn dan il-fond jistgħu jintużaw biex issir rilokazzjoni minn pajjiżi bħal Malta għal pajjiżi oħra,” sostniet Miriam Dalli.

 

Il-fond għandu l-għan li jindirizza numru ta’ oġġettivi inkluż it-tisħiħ tas-sistema komuni tal-ażil, l-migrazzjoni legali u l-inklużjoni soċjali, is-solidarjetà u r-ritorn ta’ persuni lura fil-pajjiżi terzi jekk dawn jinsabu fl-UE b’mod illegali għax ma jkunux jikkwalifikaw għal xi forma jew oħra ta’ protezzjoni. Dan kollu jfisser li l-ibliet u r-reġjuni Ewropej – is-soċjetajiet tagħna – jista’ jkollhom l-għodda neċessarji biex jindirizzaw l-isfidi li jiltaqgħu magħhom.

 

 

 

European Parliament vote a win for frontline Member States like Malta – Miriam Dalli

 

 

More than €10 billion will be made available to Member States and frontline countries to address asylum and migration

 

 

Member of the European Parliament Miriam Dalli has secured another win for Malta, this time thank to her work on the legislative report on the use of more than €10 billion on migration affairs in the European Union.

 

In a win against the conservative forces in the European Parliament, Miriam Dalli brought together political groups and members of the European Parliament who believe in solidarity and that frontline countries like Malta should not be left on their own.

 

“I am extremely satisfied with the outcome of the vote. Had it been for the conservative forces, this fund would be spent in third countries and not within the EU, as is its aim. But today the European Parliament voted to support countries like Malta,” Dr Dalli said.

 

The report was approved with 374 votes in favour, with Miriam Dalli once again splitting the European People’s Party. The negotiations resulted in all political groups agreeing that the principle of solidarity and fair sharing of responsibility serves as a legal basis for the proposed Asylum, Migration and Integration Fund.

 

“Whilst we need a decisive and common policy, it is important to remember that financial support is essential when countries like Malta end up in situations that this country faced in the past months. For example, money from this fund can be used to support relocation measures from countries like Malta to other states,” Miriam Dalli said.

 

The Fund aims to address a number of objectives, included strengthening the Common European Asylum System, legal migration and social inclusion, solidarity and returns of persons who do not quality for protection. This also means that European regions and cities will also be given the necessary tools to address the challenges they face.

 

 

Uffiċċju Kominikazzjoni

Partit Laburista

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com