Tgħaddi l-liġi li nnegozjat Miriam Dalli dwar l-użu ta’ aktar minn €500 miljun

Tgħaddi l-liġi li nnegozjat Miriam Dalli dwar l-użu ta’ aktar minn €500 miljun

Stqarrija

 

It-Tlieta, 11 ta’ Diċembru 2018   

 

Stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju tal-MEP Miriam Dalli   

 

Permezz tal-ħidma ta’ l-Ewroparlamentari Miriam Dalli, aktar minn 500 miljun ewro fil-qasam tal-migrazzjoni mhumiex se jintilfu

Liġi li nnegozjat l-Ewroparlamentari Miriam Dalli f’isem il-Parlament Ewropew ingħatat it-timbru finali llum, wara ġimghat ta’ negozjati u voti kemm fil-Parlament Ewropew u kif ukoll fi ħdan l-istrutturi tal-Kunsill Ewropew.

Illum il-Parlament ivvota favur din il-liġi biex ikun hemm solidarjetà fi tqassim tar-responsabiltà u biex il-piż ma jaqax kollu fuq pajjiżi bħal Malta. Dan il-vot għadda b’maġġoranza ta’ aktar minn żewġ terzi tal-Kamra. Kien nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Novembru, li l-Membri Stati tal-Unjoni Ewropea ivvutaw b’maġġoranza assoluta favur it-test legali li nnegozjat Miriam Dalli. In-negozjati dwar din il-liġi ġew konklużi ġurnata biss qabel ma ttieħed il-vot qalb il-pajjiżi.

Permezz tan-negozjati, Miriam Dalli ħadmet biex tassigura li €500 miljun ma jintilfux wara li l-iStati Membri ma rnexxilomx jassorbu dawn il-fondi fi żmien sentejn għal finijiet ta’ rilokazzjoni. Dr Dalli insistiet illi parti minn dawn il-fondi jkunu garantiti għal miżuri ta’ rilokazzjoni u rrisistemazzjoni – azzjonijiet meqjusa bħalha kruċjali fl-implimentazzjoni tal-prinċipju tas-solidarjetà ma pajjiżi bħal Malta. Dan il-prinċipju huwa ssalagwardjat fl-Artikolu 80 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Ewroparlamentari Maltija kisbet l-appoġġ għal din il-bażi legali b’suċċess.

L-approvazzjoni ta’ din il-liġi ifisser messaġġ ċar favur solidarjetà bejn l-iStati Membri, speċjalment lejn pajjiżi li jinsabu fuq il-fruntiera bħal Malta. Ifisser ukoll li aktar fondi se jkunu qed jingħataw lill-iStati Membri fis-sentejn li ġejjin biex jimplimentaw il-programmi nazzjonali tagħhom.

F’kummenti dwar dan il-qbil, l-Ewroparlamentari Maltija qalet: “In-negozjati biex nassiguraw użu minimu tal-fondi għar-rilokazzjoni ma kinux faċli. Minħabba l-urġenza ta’ din il-liġi, il-ħidma u n-negozjati saru fi żmien qasir. Minkejja dan, ir-riżultat kien wieħed pożittiv. Nuqqas ta’ qbil kien ifisser telf ta’ aktar minn 500 miljun ewro. Sodisfatta bir-riżultat milqugħ għax qed aktar stati membri jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-pajjiżi l-aktar milquta u li kullħadd jagħmel il-parti tiegħu.”

 

Allocation of over €500 million negotiated by Miriam Dalli approved by both Parliament and Member States

 

Thanks to negotiations carried out by Member of the European Parliament Miriam Dalli, over €500 million that risked being lost will now be utilised to support Member States in migration matters

A proposed legislation negotiated by MEP Miriam Dalli received its final approval today by the European Parliament following weeks of negotiations and a number of votes taken in both the European Parliament and within the structures of the European Council.

The Parliament’s vote in favour of the legislation means increased solidarity in the sharing of responsibility so that countries like Malta are not left alone when facing irregular migration. The vote in the European Parliament received the support of over two-thirds of the House. The vote amongst the Member States took place on Friday 30th November, with the absolute majority voting in favour of the legal text negotiated by the Maltese MEP. The negotiations were concluded just a day before the Member States were due to vote.

Through her negotiations, Miriam Dalli strived to ensure that over €500 million are not lost after Member States did not fully absorb these funds in the past two years for actions focusing on relocation. Throughout, Dr Dalli insisted that a portion of these funds continues to fund measures such as relocation and resettlement – actions crucial for countries like Malta and for true solidarity to be implemented. The principle of solidarity and fair-sharing of responsibility is safeguarded under Article 80 of the Treaty on the Functioning of the European Union – a legal argument that MEP Dalli included in her proposed text and which was successfully adopted.

The approval of this legislation delivers a clear message in favour of solidarity amongst Member States, especially for frontline Member States like Malta. It also means that more funds are made available to the EU countries during the next two years to implement their national programmes.

Commenting on this agreement, Miriam Dalli said, “The negotiations to ensure a minimum of the funds are used for the solidarity action of relocation were not easy. Moreover, because of the urgent nature of this legislation, the negotiations were carried out in a short period of time. Nonetheless, I am satisfied with the positive result achieved as it means that we are supporting those most affected by irregular migration whilst encouraging each EU Member to play its part.”

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

 

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com