Vot b’saħħtu għal-liġi ta’ Miriam Dalli favur tnaqqis tal-emissjonijiet CO2

Vot b’saħħtu għal-liġi ta’ Miriam Dalli favur tnaqqis tal-emissjonijiet CO2

Stqarrija

 

It-Tlieta, 11 ta’ Settembru 2018   

 

Stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju tal-MEP Miriam Dalli 

 

Il-kumitat tal-ambjent tal-Parlament Ewropew adotta r-rapport tal-Ewroparlamentari Miriam Dalli li fih qed tipproponi t-tnaqqis mill-emissjonijiet tal-karozzi ġodda b’20% sal-2025 u 45% sal-2030 b’vantaġġi għall-konsumaturi u attenzjoni għal saħħitna.

 

“Kburija ħafna b’dan ir-riżultat mhux biss għax huwa riżultat pragmatiku li jilħaq il-bilanċ delikat bejn l-interessi taċ-ċittadini u l-industrija, imma jħares lejn l-ambjent, it-tibdil tal-klima, il-konsumaturi, l-ħaddiema u l-innovazzjoni,” qalet Dr Dalli waqt konferenza stampa fi Strasburgu.

 

Il-pass li jmiss huwa l-vot fil-plenarja x-xahar d-dieħel li jfisser aktar negozjati minn naħa ta’ Dr Dalli mal-gruppi politiċi biex imbagħad tibda l-ħidma mal-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill.

 

Dalli saħqet li għaliha, punt prinċipali ta’ din il-liġi hija li tħares l-interessi tal-ħaddiema fis-settur tal-manifattura tal-karozzi, biex ikun hemm taħriġ adegwat hekk kif l-innovazzjoni u t-teknoloġija joffru opportunitajiet ġodda. Dawn l-opportunitajiet għandhom ukoll impatt pożittiv fuq il-konsumaturi.

 

“Li nistimulaw il-produzzjoni ta’ karozzi li jniġġsu anqas ifisser li qedgħin ninvestu fl-innovazzjoni u nattiraw investiment dirett f’settur li qiegħed jikber ferm u li huwa ċar li l-industrija miexja f’dik it-triq. Imma dan ifisser li se jwassal ukoll biex ic-ċittaddini jkollhom għażla ferm aktar wiesgħa jekk iridu jaqilbu għal karozzi li ma jniġġsux. Barra minn hekk, huwa fatt li dan iwassal għal tfaddil mill-fjuwil,” spjegat Dalli.

 

Dr Dalli spjegat kif it-trasport jikkontribwixxi għat-tniġġis fl-arja u għalhekk il-politiċi ma jistgħux jibqgħu passivi waqt li ta’ kuljum iċ-ċittadini jibilgħu dħaħen li huma tant ta’ ħsara għal saħħithom.

 

Din it-transizzjoni iżda għandha bżonn l-appoġġ tal-politiċi, li jgħinu jagħtu direzzjoni u kunfidenza lill-privat. Għalhekk, Miriam Dalli qed issejjaħ għall-investiment kemm pubbliċi kif ukoll mill-privat fl-infrastruttura li tappoġġa dawn it-tip ta’ karozzi.

 

“Il-vantaġġi huma kbar, mhux biss għax nistgħu noħolqu xogħolijiet ta’ kwalità’ għaċ-ċittadini Ewropej fl-Unjoni Ewropea stess. Għalfejn għandna nkomplu naraw kumpaniji jinvestu seba’ darbiet aktar barra, minn dak li jinvestu fl-Ewropa?”

 

Bil-vot tal-kumitat, Dr Dalli kisbet appoġġ għal miri ċari għal tnaqqis fl-emissjonijiet, inċentivi għal karozzi li ma jniġġsux jew iniġġsu anqas, sistema ta’ kreditu li tinċentiva l-manifattura, investiment fl-infrastruttura u appoġġ biex ikun hemm analiżi ċara ta’ kemm iniġġsu l-karozzi biex ma jkunx hemm repetizzjoni ta’ Dieselgate

 

 

 

Strong vote for Miriam Dalli’s CO2 emissions reduction targets
The European Parliament’s environment committee has adopted MEP Miriam Dalli’s report which proposes a 20% cut in CO2 emissions by 2025 and 45% cut by 2030, with advantages for consumers and  our health.

“I am proud of this result because it represents a pragmatic outcome striking the delicate balance between the interests of citizens and the industry, whilst taking into account the environment, climate change, consumers, the labour market and innovation,” Dr Dalli said during a press conference in Strasbourg.

The next step is next month’s vote in the plenary, which means further talks on Dr Dalli’s part with all political groups in order to move onto negotiations with the European Commission and the European Council.
Dalli stressed that her main point of the law was to protect the interests of workers in the car manufacturing sector, pushing for adequate training in a world where innovation and technology offer new opportunities. These opportunities also have a positive impact on consumers.

“To stimulate the production of clean cars means to invest and attract direct investment to the innovation sector that is constantly growing. It is clear that this is the way forward for the car industry. This will also mean providing consumers with a wider choice if they wish to switch to zero and low-emission vehicles, as well as fuel savings,” Dalli added.
Dr Dalli explained how transport heavily contributes to air pollution and therefore politicians cannot remain passive while citizens breathe in toxic fumes.
The transition to cleaner vehicles however needs the support of politicians, giving a clear direction and boosting confidence in the private sector. Therefore, Miriam Dalli is calling on both the public and private sectors for investment in the necessary infrastructure to support these type of cars.
“The advantages are vast, creating quality jobs for European citizens within the European Union itself. Why should companies continue to invest seven times more outside the EU, when they could be investing here?”
With the vote in the environment committee, Dr Dalli obtained clear targets for emissions reductions, incentives for zero-and low-emission vehicles, a credit system to incentivize manufacturing, investment in infrastructure and support for plans for a real-world emissions test to avoid another Dieselgate.

 

Uffiċċju Komunikazzjoni  

Partit Laburista

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com