Wara l-COVID-19 …

Qed nikteb dan l-artiklu wara li l-Parlament Ewropew ghall-ewwel darba mexxa plenarja shiha b’mod remot. Ghammilna l-punt taghna, ivvutajna u hareg ir-rizultat kollox grazzi ghat-teknologija. Li hu zgur hu li l-imxija tal-Coronavirus imbuttat lill-Parlament Ewropew biex jipprova sistema li taht cirkostanzi normali qatt ma’ pprova jdahhal, minkejja li din hi sistema li fadlilha hafna x’titjieb.…