Il-Prodott Agrikolu Malti

Malta u Għawdex huma gżejjer żgħar b’limitazzjonijiet ċari partikolarment fejn tidħol l-agrikoltura, s-sajd u anke’ x-xogħol tar-raħħala. Pero’ jekk hemm xi ħaġa li tgħallimt minn din il-pandemija tal-Coronavirus, huwa kemm hu importanti għal pajjiż żgħir bħal tagħna li jkun jiddependi fuq il-prodott tal-ikel tiegħu u mhux isir dipendenti fuq ikel impurtat. Naħseb li għal żmien…

Miżuri biex insalvaw

Jekk hemm ħaġa waħda ċerta bħalissa hija li ma nafux kemm se ttul il-pandemija tal-Coronavirus. Inċertezza li tagħmilha diffiċli nipprevedu l-isfidi kollha li jistgħu jinqalgħu.   Il-verita hi li dan kollu huwa ġdid. Ħadd ma kien ippreparat għal din il-pandemija imma hemm affarijiet li nistgħu nipprevedu u nibdew naħsbu għalihom. Ewelnin fosthom ir-riperkussjonijiet ta’ din…

Tama fl-altruwiżmu

Meta ngħaddu minn żminijiet diffiċli, spiss niskopru affarijiet dwarna nfusna u dwar dawk ta’ madwarna li ftit li xejn inkunu konxji minnhom. Dan hu żmien fejn joħroġ sew is-sabiħ imma anke’ l-ikrah ta’ ċertu karattri. Li l-aktar jimpressjonani huwa l-pożittiv li joħroġ. Żminijietna huma bla preċedent: fejn qabel dejjem smajna kemm hu bżonn li nżommu…