Temm is-Silenzju

Temm is-Silenzju   Meta niltaqgħu ma’ każijiet ta’ vjolenza domestika, faċli naħsbu li aħjar ma nindaħlux. Immawasal iż-żmien li nsemmgħu leħinna biex intemmu s-silenzju.   Inkunu qed nagħmlu żball jekk naħsbu li każijiet ta’ vjolenza li jseħħu wara bibien magħluqa huma xi ħaġa privata li membri tal-familja jridu jsolvu bejniethom. Għall-kuntrarju, din hija sitwazzjoni li…

Għal Malta Aħjar

Għal Malta Aħjar   Dak li ħabbar il-Gvern nhar it-Tnejn li għadda huwa pjan ta’ riġenerazzjoni bla preċedent għal familji u negozji Maltin. Zgur li sa’ ftit tax-xhur ilu ħadd qatt m’għaddielu minn moħħu li pajjiżna kien se jkollu bżonn pjan ta’ rkupru ekonomiku. Imma ffaċċjat b’pandemija li fl-istorja riċenti qatt ma rajna bħalha, sibna…

Sena ta’ Impenn u Responsabilitajiet Ġodda

Sena ta’ Impenn u Responsabilitajiet Ġodda   Miriam Dalli tħares lura lejn is-sena li għaddiet, is-sitt waħda bħala MEP u l-ewwel bħala Viċi-President tas-Soċjalisti u Demokratiċi   Għaddiet sena minn meta saru l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Rebħa rekord għall-Partit Laburista u sodisfazzjon doppju personali, għaliex 64,000 persuna fdawni bil-vot tagħhom; l-akbar ammont ta’ voti li qatt…

Professjonijiet li m’hawnx prezzhom

Professjonijiet li m’hawnx prezzhom   F’dawn il-mumenti partikolari fl-istorja dinjija qed nintebħu li jekk verament irridu, nistgħu nbiddlu l-istil tal-għixien tagħna f’qasir żmien. Dan mhux xenarju ideali, iżda minnu qed nitgħallmu ħafna. Fosthom li m’hemmx għalfejn insuqu biex nattendu laqgħat. M’hemmx għalfejn minuti u fjuwil moħlija nduru għal parkeġġ jew imwaħħlin fit-traffiku, għax b’telefonata virtwali,…

Working towards ‘Certainty’

Working towards ‘Certainty’   In my day to day meetings with economic operators and professionals, and from my analysis of the key discussion trends, it is evident that the most tangible current concern is theunknown!   One thing is certain, that the initial stop-gap measures introduced by this Government helped mitigate unemployment by providing a…

Napprezzaw lill-ħaddiem is-sena kollha

Napprezzaw lill-ħaddiem is-sena kollha Din is-sena l-Ewwel ta’ Mejju iċċelebrajnih b’mod differenti. Ma nġbarnix folol kbar biex infakkru l-kisbiet li għammilna u nsellmu lil kull min jaħdem, iżda dan ma jfissirx li fil-kwiet ta’ darna ma rriflettejnhiex fuq l-importanza ta’ dan il-jum. L-impatt tal-pandemija tal-coronavirus m’huwiex biss dwar kemm nistgħu noħorġu mid-dar u kemm nistgħu…