Skemi immirati biex jindirizzaw dħul minimu u l-qgħad jistgħu jgħinu familji, ħaddiema, self-employed u negozji żgħar mingħajr sorsi ta’ dħul suffiċjenti.

 

Bħala parti mill-grupp ta’ ħidma tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi li qed jaħdem fuq miżuri biex jindirizzaw l-impatt ta’ COVID-19 fl-Unjoni Ewropea, l-MPE Laburista Miriam Dalli qed tinsisti fuq xibka ta’ protezzjoni għall-ħaddiema, self-employed u negozji żgħar.

 

Waqt li ppreżentat il-prijoritajiet tal-S&D, l-MPE Maltija sejħet fuq il-Kummissjoni Ewropea biex tniedi skema ta’ dħul minimu temporanju Ewropew biex tappoġġja lil dawk li qegħdin f’impjieg prekarju f’dan iż-żmien ta’ kriżi. Hija ħeġġet ukoll lill-Kummissjoni Ewropea biex tħaffef il-proposta tagħha għal fond Ewropew – magħruf bħala l-iskema ta’ benefiċċji tar-riassigurazzjoni tal-qgħad – biex tissupplimenta l-benefiċċji nazzjonali tal-qgħad.

 

“B’dawn il-miżuri li jikkomplimentaw il-ħidma li qed jagħmlu pajjizi bħal Malta, iċ-ċittadini Maltin, Għawdxin u Ewropej ikunu jistgħu jserħu moħħhom illi l-Unjoni Ewropea verament qedgħa hemm fil-mumenti iebsin,” qalet Miriam Dalli. Qalet li il-pressjoni fuq ir-riżorsi se tiżided ġialadarba mhux ċar kemm se ddum din il-pandemija.

 

Miriam Dalli sejħet biex dawn il-prijoritajiet ikunu inklużi fi proposti li l-Parlament Ewropew se jkun qed jippreżenta għall-pandemija COVID-19, liema pakkett ta’ proposti se jiġi vvutatat matul il-plenarja li jmiss tal-Parlament Ewropew, fis-16 ta’ April.

 

Meta indirizzat laqgħa virtwali tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi, bil-parteċipazzjoni ta’ madwar 150 Membru Parlamentari Ewropew, Miriam Dalli insistiet li l-S&D għandu jkun fuq quddiem biex jiżgura li ma jitħalla l-ebda spazju biex tikber il-qasma bejn l-Ewropa ta’ fuq u ta’ isfel, bil-pajjiżi tan-Nofsinhar jitħallew waħedhom.

 

“Għandna niżguraw li nħarsu l-ħaddiema tagħna. Fl-Istati Membri kollha tagħna, il-gruppi l-iktar vulnerabbli huma l-kostitwenti tagħna stess, ħaddiema li qed jiffaċċjaw il-possibiltà li jitkeċċew,” qalet Miriam Dalli.

 

“Barra minn inizjattivi nazzjonali, neħtieġu skemi li jipprovdu xibka protettiva għall-ħafna ħaddiema li qed jiffaċċjaw żminijiet diffiċli u garanzija Ewropea biex tappoġġja ħaddiema li sfaw bla xogħol.”

 

Riċerka mwettqa fl-2014 mill-Parlament Ewropew sabet li, kieku matul il-krizi ekonomika tal-2008 giet skattata skema’ ta’ qgħad komuni fl-Ewropa, it-telf fil-GDP tal-Istati Membri affettwati kien ikunu inqas b’€ 71 biljun, ekwivalenti għal madwar €17-il biljun fis-sena.

 

Minkejja l-pressjoni tal-Parlament Ewropew f’dawn l-aħħar snin, kien biss f’Ottubru li għadda li l-Kummissjoni Ewropea impenjat ruħha li tippreżenta proposta dwar l-iskema ta’ riassigurazzjoni tal-qgħad tal-UE.

 

 

 

EU support required to tackle job security, unemployment – Miriam Dalli

 

Schemes targeting minimum income and unemployment could help families, workers, self-employed and small businesses with no sufficient sources of income.

 

As part of the Socialists and Democrat’s task force working on measures to address the impact of COVID-19 across the European Union, Labour MEP Miriam Dalli is insisting on a protection net for workers, self-employed and small businesses.

 

Outlining the S&D’s priorities, the Maltese MEP argued that the European Commission should launch a temporary European minimum income scheme to support those in precarious employment during this time of crisis. She also urged the European Commission to speed up its proposal for a European fund – known as the unemployment reinsurance benefit scheme – to top up the national unemployment benefit schemes.

 

“With such measures complementing the work being done at national level by Member States such as Malta, citizens would have the peace of mind that the EU is truly supporting them in this time of need,” Miriam Dalli said. She added that not knowing how long this pandemic will last, means that pressure on resources will increase.

 

These priorities will be included in the European Parliament’s cross-party proposals to the COVID-19 pandemic, which will be voted upon during the next plenary of the European Parliament, on April 16.

 

Addressing a remote meeting of the Socialists & Democrats, with the participation of some 150 MEPs, Miriam Dalli insisted that the S&D should be at the forefront to ensure that no gap is left for a North-South EU divide, with the southern Member States being left to their own devices.

 

“We need to make sure that we protect our workers. In all our Member States, the most vulnerable groups are our own constituents, workers who are facing the possibility of being laid off,” Miriam Dalli said.

 

“Over and above national initiatives we require an unemployment scheme that can provide a protective net to the many workers who are facing tough times and a European unemployment guarantee to support these workers.”

 

A 2014 research study conducted by the European Parliament found that the establishment of a common unemployment scheme in Europe, in the course of the 2008 economic and financial, would have reduced the GDP loss in the most affected euro-area Member States by €71 billion, equivalent to circa €17 billion a year.

 

Despite the pressure put forward by the European Parliament for years, it was only last October that the European Commission committed itself to present a proposal on the EU unemployment reinsurance scheme.

 

 

Uffiċċju tal-Komunikazzjoni

Partit Laburista