Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

146 new and upgraded substations across Malta and Gozo in two years

Energy Minister Miriam Dalli meets Enemalta workers upgrading Dingli substation

Enemalta invested in 146 new or upgraded substations in the last two years, as it prepares to augment its investment in the electricity distribution network in 2024, to continue improving the quality of electricity services across Malta and Gozo. 

Minister for the Environment, Energy and Infrastructure Miriam Dalli discussed the implementation of this plan with Enemalta management and employees during a visit to the final works of another substation upgrade at Dingli. Through these works, Enemalta is doubling the capacity of one of the principal substations in this locality with a new transformer to increase network capacity and flexibility in the area.

Minister Miriam Dalli explained that Enemalta needs to keep accelerating its investments in the country’s electricity infrastructure to continue to meet the requirements of Malta’s economic and social development. 

“Enemalta operates more than 1,650 substations to distribute electricity in all localities. Through the new and upgraded substations, we are increasing network capacity and introducing more efficient technologies, such as remote switching systems, which help Enemalta engineers and technicians respond to network emergencies quicker, without having to physically travel from one place to another to shift to alternative network connections. Along with investments in other parts of the national grid, these reinforcements will continue to improve electricity services to families and businesses,” MinisterMiriam Dalli said.

The Minister reminded that this investment is continuing in the new year. “Last summer we promised that investment in the electricity infrastructure will double in 2024. We are going even further, as we allocated more than three times the investment originally planned, with a total of €55 million for Malta’s electricity generation and distribution systems.”

Enemalta Executive Chairperson Ing. Ryan Fava explained that 2024 will see the development of circa 45 more new substations, while another 40 will be upgraded with new switchgear panels and uprated transformers. 

“We are also working hard to increase the 11-kilovolt cable connections between these substations, as well as the 400/230-volt feeders distributing electricity from substations to our customers. We want to have more of these connections, so that when difficulties arise, we will have more resources to help our customers without delay. This is why we are also joining forces with Infrastructure Malta and Transport Malta to lay some 70 kilometres of 11-kilovolt cables in the next six months,” Ing. Fava said.   

Enemalta is also planning other projects that will be implemented in coming years, including new distribution centres in Naxxar and Siggiewi, a rehaul of the Msida Distribution Centre and the upgrading of the St Andrew’s Distribution Centre in Pembroke. Preparatory works for these projects are already underway. A call for offers for the development of the Naxxar Distribution Centre was published last week.

Another important project is the new 132-kilovolt cable link between the Malta-Italy Interconnector’s terminal at Maghtab and the Mosta Distribution Centre. This investment will double the connections between the Interconnector and the local network, while paving the way for Interconnector 2, the second subsea connection with mainland Europe which is being developed by Interconnect Malta.   

For more information, visit enemalta.com.mt or follow the Enemalta and Sostenibilità socials.

146 substations ġodda jew rinfurzati f’Malta u Għawdex f’sentejn

Il-Ministru ghall-Enerġija Miriam Dalli tiltaqa’ mal-ħaddiema ta’ Enemalta waqt xogħlijiet f’Ħad-Dingli

Enemalta investiet f’146 substation ġodda jew rinfurzati f’dawn l-aħħar sentejn, hekk kif qed tħejji biex taċċellera l-investiment tagħha fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku fl-2024, biex tkompli ttejjeb il-kwalità tas-servizzi tad-dawl fil-gżejjer Maltin. 

Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli ddiskutiet l-implimentazzjoni ta’ dan il-pjan mat-tmexxija u l-ħaddiema ta’ Enemalta waqt żjara li għamlet fuq l-aħħar xogħlijiet tat-tisħiħ ta’ substation oħra f’Ħad-Dingli. B’dan ix-xogħol, l-Enemalta qed tirdoppja l-kapaċità ta’ waħda mis-substations prinċipali f’din il-lokalità bi transformer ġdid, sabiex iżżid il-kapaċità u l-flessibilità tan-network fl-inħawi.

Il-Ministru Miriam Dalli spjegat li l-Enemalta teħtieġ tkompli taċċellera l-investiment fl-infrastruttura tal-elettriku biex tkompli tilħaq għad-domanda tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-pajjiż.

“Enemalta tħaddem ’il fuq minn 1,650 substations biex tissupplixxi d-dawl f’kull lokalità. Bir-rinfurzar fis-substations u ż-żieda t’oħrajn ġodda, qegħdin inżidu l-kapaċita’ fin-network filwaqt li nintroduċu teknoloġiji aktar effiċjenti, bħal pereżempju sistemi ta’ remote switching, li jgħinu lill-inginiera u t-tekniċi ta’ Enemalta jirrispondu għal diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu b’aktar ħeffa, mingħajr il-bżonn li jivvjaġġaw minn post għal ieħor biex jixgħelu konnessjonijiet alternattivi. Flimkien mal-investimenti li qed nagħmlu f’partijiet oħra tal-grid nazzjonali, dan ix-xogħol ta’ rinfurzar qed ikompli jtejjeb is-servizzi tal-elettriku għall-familji u n-negozji,” qalet il-Ministru Miriam Dalli.   

Il-Ministru fakkret li dan l-investiment ser ikompli fis-sena l-ġdida. “Is-sajf li għadda wegħdna li l-investiment fl-infrastruttura tal-elettriku ser jirdoppja fl-2024. Ser immorru oltre minn hekk billi allokajna iktar minn tliet darbiet dak li oriġinarjament ippjanajna, b’investiment totali ta’ €55 miljun fis-sistemi tal-ġenerazzjoni u d-distribuzzjoni tal-elettriku.”

Iċ-Ċermen Eżekuttiv ta’ Enemalta Inġ. Ryan Fava spjega kif fl-2024 il-Kumpanija ser iżżid madwar 45 substations ġodda, filwaqt li 40 substation oħra ser jiġu msaħħa b’tagħmir ta’ switchgear ġodda u transformers akbar. 

“Qed naħdmu wkoll biex inżidu l-konnessjonijiet tal-cables ta’ 11-il kilovolt bejn is-substations, kif ukoll dawk ta 400/230 volt li jwasslu d-dawl mis-substation għand il-klijenti tagħna. Irridu nkomplu nżidu dawn il-konnessjonijiet biex meta jkun hemm diffikultajiet ikollna iktar riżorsi li bihom nistgħu ngħinu lill-klijenti mingħajr dewmien. Huwa għalhekk li qed inwettqu din il-ħidma flimkien ma’ Infrastructure Malta u Transport Malta, biex inżidu madwar 70 kilometru ta’ cables ta’ 11-il kilovolt fis-sitt xhur li ġejjin,” qal Inġ. Fava.

Enemalta qed tippjana wkoll proġetti oħrajn li ser jitwettqu fis-snin li ġejjin, fosthom iċ-ċentri tad-distribuzzjoni ġodda fin-Naxxar u s-Siġġiewi, l-immodernizzar taċ-ċentru tad-distribuzzjoni fl-Imsida u t-tkabbir taċ-ċentru tad-distribuzzjoni ta’ St. Andrew, f’Pembroke. It-tħejjijiet għal dawn il-proġett diġa bdew. Il-ġimgħa li għaddiet ħarġet sejħa għall-offerti għall-iżvilupp taċ-ċentru tad-distribuzzjoni ġdid fin-Naxxar.

Proġett importanti ieħor huwa l-konnessjoni ġdida ta’ 132 kilovolt bejn it-Terminal tal-Interconnector bejn Malta u l-Italja fil-Magħtab u ċ-ċentru tad-distribuzzjoni tal-Mosta. Dan ser jirdoppja l-konnessjoni bejn l-Interconnector u n-network lokali filwaqt li jħejji għat-tieni interconnector bejn Malta u l-Italja, li qed jiġi żviluppat minn Interconnect Malta.

Għal aktar tagħrif, żur is-sit enemalta.com.mt jew segwi Enemalta u Sostenibilità fuq il-mezzi soċjali.

Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli visits work by Enemalta as part of the ongoing investment in the distribution system