Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Another successful edition of Christmas in the Park

The Christmas Village welcomed 9,000 visitors daily

Around 9,000 persons a day visited the third edition of Christmas in the Park at the Salini National Park. This event was organized by the Ministry for the Environment, Energy and Enterprise with the participation of various entities within the same ministry. 

Illuminated Pathway, live Nativity scene, Santa Claus and sustainable Christmas crafts were amongst the main attractions that attracted the interest of many visitors, especially children. This year’s edition, which took place between the 8th and 17th December, marked another successful edition, with more activities and attractions which were all Christmas related in various areas of the Park. Visitors also enjoyed live performances by local artists, bands, and children’s choirs.

Despite the bad weather of the last few days causing some Christmas in the Park activities to be cancelled, thousands of families enthusiastically participated in this yearly event. Visitors could experience a wonderful Christmas atmosphere while learning more about how they can be more sustainable during these festivities and during everyday life.

The Minister for Environment, Energy, and Enterprise Miriam Dalli said that “activities like this provide opportunities for more families to connect with our open spaces. We aim for parks and gardens in our country to truly become significant places in the lives of our communities. Simultaneously, with enjoyable events such as Christmas in the Park, we continue conveying the message about everyone’s role in working towards a more sustainable future.”

Minister Dalli thanked all those who took part in this popular activity, especially all the visitors who made this activity a success.

For more information about the parks and gardens in Malta and Gozo and the activities that take place in them, follow the social pages of Sostenibilità.

Tintemm b’suċċess it-tielet edizzjoni ta’ Christmas in the Park

9,000 persuna kuljum żaru l-Villaġġ tal-Milied fil-Park Nazzjonali tas-Salini

Madwar 9,000 persuna kuljum żaru t-tielet edizzjoni ta’ Christmas in the Park fil-Park Nazzjonali tas-Salini imtella’ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża bis-sehem ta’ diversi entitajiet fi ħdan l-istess Ministeru.

L-Illuminated Pathway, presepju ħaj, Santa Klaws u krafts tal-Milied sostenibbli kienu fost l-attrazzjonijiet prinċipali li ġibdu l-interess ta’ bosta viżitaturi, speċjalment tat-tfal. L-edizzjoni ta’ din is-sena, bejn it-8 u s-17 ta’ Diċembru, kienet ikbar mis-snin li għaddew, b’aktar attivitajiet u attrazzjonijiet b’rabta mal-Milied f’diversi żoni tal-Park. Il-viżitaturi setgħu isegwu wkoll spettaklu minn kantanti, bands u korijiet tat-tfal lokali. 

Minkejja li xi attivitajiet ta’ Christmas in the Park kellhom jitħassru minħabba l-maltemp, eluf ta’ familji xorta waħda ġew bi ħġarhom biex jieħdu sehem f’dan l-avveniment annwali. Il-viżitaturi, f’atmosfera mill-isbaħ tal-Milied, kellhom l-opportunità li jsiru jafu aktar dwar kif jistgħu jkunu aktar sostenibbli f’dawn il-festi u fil-ħajja ta’ kuljum.

Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli qalet li “attivitajiet bħal dawn jagħtuna l-opportunità biex aktar familji jersqu viċin l-ispazji miftuħa tagħna. Irridu li l-parks u l-ġonna f’pajjiżna verament ikunu post importanti fil-ħajja tal-komunitajiet tagħna. Fl-istess waqt, b’attivitajiet divertenti bħal Christmas in the Park, inkomplu nwasslu l-messaġġ dwar is-sehem li kulħadd għandu fil-ħidma lejn futur aktar sostenibbli.”

Il-Ministru Dalli rringrazzjat lil dawk kollha li ħadu sehem f’din l-attività popolari, speċjalment lill-viżitaturi kollha li għamlu din l-attività suċċess.

Għal aktar tagħrif dwar il-parks u l-ġonna f’Malta u Għawdex u l-attivitajiet li jsiru fihom, segwi l-paġni soċjali ta’ Sostenibilità.