Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Drone technology and AI helping Ambjent Malta monitor invasive alien species in rural areas

University of Malta develops new digital tool for environment protection in project funded by MITA

Ambjent Malta and the University of Malta worked together to develop a new tool that combines drones and neural networks to monitor and manage invasive plant species in valleys and other rural areas.

Through a project funded by the Malta Information Technology Agency (MITA), the University’s Faculty of Information and Communication Technology introduced an innovative application of aerial drone technology within the field of environmental science, revolutionising the methodology of monitoring and safeguarding Malta’s natural heritage.

Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli met Ambjent Malta employees and the University team leading this project during one of the first trials of the new digital application at Għajn Tuffieħa Bay, on Thursday. 

To develop this new digital tool, the University used high-precision aerial drones to capture high-resolution ortho-images of the Maltese terrain, with dimensions reaching an impressive 50,000 by 20,000 pixels. These images are invaluable for Ambjent Malta to survey the spread of invasive alien species in local biodiversity, covering extensive and often remote areas with unparalleled precision and efficiency.

This initiative’s key accomplishment is the use of Convolutional Neural Networks (CNNs) for identifying up to seven distinct invasive alien plant species within ortho-images. By creating a comprehensive training dataset through manual labelling, CNNs can now recognise these species’ visual characteristics with remarkable efficiency and precision, even in unmarked real-world scenarios.

Minister Miriam Dalli highlighted that education reaches beyond the physical classroom. This project serves as a tangible demonstration of the harmonious integration of education, environmental science, and state-of-the-art technology.

“This project will empower Ambjent Malta and other environmental organisations to improve the effectiveness of their work to conserve Malta’s ecosystems. The digital transition of Ambjent Malta’s environmental monitoring is streamlining and expanding the process of identifying invasive species, and with more data in hand, we will be in a better position to implement sustainable interventions at different levels,” Miriam Dalli stated.

Josianne Muscat and Alex Borg Galea from Ambjent Malta and Prof. John Abela and Prof. Ing. Gianluca Valentino from the Faculty of Information and Communication Technology were present during the trial of the new application.

Teknoloġija ta’ drones u AI se jgħinu lil Ambjent Malta fil-monitoraġġ ta’ speċi aljeni invażivi f’żoni rurali

Fi proġett iffinanzjat mill-MITA, l-Università ta’ Malta għenet fl-iżvilupp ta’ għodda diġitali ġdida għall-ħarsien tal-ambjent

Ambjent Malta u l-Università ta’ Malta ħadmu flimkien biex żviluppaw għodda diġitali ġdida li tgħaqqad id-drones u neural networks biex isir monitoraġġ u mmaniġġjar aħjar ta’ speċi ta’ pjanti invażivi fil-widien u żoni rurali oħra.

Permezz ta’ proġett iffinanzjat mill-Aġenzija Maltija għat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (MITA), il-Fakultà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni tal-Università introduċiet din l-għodda diġitali innovattiva permezz tat-teknoloġija tad-drones fil-qasam tax-xjenza ambjentali, li se tbiddel il-mod ta’ kif isir il-monitoraġġ u s-salvagwardja tal-wirt naturali ta’ Malta.

Il-Ħamis, f’Għajn Tuffieħa, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli ltaqgħet ma’ ħaddiema ta’ Ambjent Malta u t-tim tal-Università li ħadmu fuq dan il-proġett, waqt il-prova tal-applikazzjoni diġitali l-ġdida.

Biex ġiet żviluppata din l-għodda diġitali, l-Università użaw aerial drones li għandhom preċiżjoni għolja biex jiksbu ritratti b’reżoluzzjoni għolja tat-terren Malti, b’dimensjonijiet li jilħqu 50,000 b’20,000 pixel. Dawn l-immaġini huma imprezzabbli għal Ambjent Malta biex tistħarreġ it-tixrid ta’ speċi aljeni invażivi fil-bijodiversità lokali, li jkopru żoni estensivi u ħafna drabi remoti bi preċiżjoni u effiċjenza mingħajr paragun.

F’dan il-proġett intuża l-kunċett tal-Convolutional Neural Networks (CNNs). Dan huwa programm li jista’ jidentifika sa seba’ speċi distinti ta’ pjanti aljeni invażivi  permezz ta’ ritratti ta’ kwalità għolja u preċiżi. Wara li tinġabar l-informazzjoni permezz ta’ tabelli, CNNs jistgħu viżwalment jagħrfu karatteristiċi ta’ dawn l-ispeċi  b’aktar effiċjenza u preċiżjoni, anke f’każijiet fejn dawn ma jkunux immarkati. 

Il-Ministru Miriam Dalli saħqet li l-edukazzjoni tmur lil hinn mill-klassi fiżika. Dan il-proġett iservi bħala turija tanġibbli tal-integrazzjoni bejn l-edukazzjoni, ix-xjenza ambjentali, u t-teknoloġija avvanzata.

“Dan il-proġett se jgħin lil Ambjent Malta u organizzazzjonijiet ambjentali oħra biex itejbu l-effettività tal-ħidma tagħhom biex jikkonservaw l-ekosistemi ta’ Malta. It-transizzjoni diġitali tal-monitoraġġ ambjentali ta’ Ambjent Malta qed tissimplifika u tiżviluppa aktar il-proċess ta’ identifikazzjoni ta’ speċi invażivi, u b’aktar data f’idejna, inkunu f’pożizzjoni aħjar biex nimplimentaw interventi sostenibbli f’livelli differenti,” qalet il-Ministru Miriam Dalli.

Josianne Muscat u Alex Borg Galea minn Ambjent Malta, u l-Prof. John Abela u l-Prof. Ing. Gianluca Valentino mill-Fakultà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni, kienu preżenti waqt il-prova tal-applikazzjoni l-ġdida.