Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

€4 million investment in sustainable and efficient operations by Marsovin

English Version :

€4 million investment in sustainable and efficient operations by Marsovin

A local wine producing company, Marsovin Winery Ltd, is investing €4 million to modernize their machinery and moving towards a more sustainable and efficient way of operating.

This was announced by the Minister for Energy, Enterprise and Sustainable Development Miriam Dalli during a visit to the company, accompanied with Malta Enterprise Chief Executive Kurt Farrugia. The visit was led by Marsovin fourth generation Chief Executive Jeremy Cassar.

Through a three-year investment, Marsovin will continue to develop and produce high quality wine, thanks to the assistance by Malta Enterprise. With this sustainable investment, Marsovin will modernize its machinery to improve production and efficiency. The machinery will also be upgraded to Industry 4.0 standards which will increase efficiency and competitiveness, whilst ensuring good quality product and improve production efficiency.

In comments, Minister Dalli said : “Marsovin is another example of a family business which adapted the business to the demands of the times. This investment will lead to a diversification of business, as Marsovin is looking to open its fields for agritourism. Not only this, with this investment Marsovin will change its machinery to a modern and efficient one, with minimal impact on the environment”.

Marsovin Chief Executive Jeremy Cassar said that “This investment will bring Marsovin forward in its capabilities when it comes to production, it will also support our efforts towards investing in sustainability through our bottle return scheme which is the most environmentally friendly system for the production of beverages in glass. In addition, the investment in this machinery will also allow us to expand our portfolio of products and innovate with new drink concepts”.

Minister for Energy, Enterprise and Sustainable Development Miriam Dalli announces new investment by Marsovin
Minister for Energy, Enterprise and Sustainable Development Miriam Dalli announces new investment by Marsovin
Minister for Energy, Enterprise and Sustainable Development Miriam Dalli announces new investment by Marsovin

Maltese Version :

Marsovin tinvesti €4 miljuni f’operat sostenibbli u effiċjenti

Kumpanija lokali li tipproduċi l-inbid qed tinvesti €4 miljun f’makkinarju aktar effiċjenti u timxi lejn operat aktar sostenibbli. L-investiment li qed isir minn Marsovin Winery Ltd se jgħin lill-kumpanija timmodernizza l-operat tagħha biex tkun aktar kompetittiva filwaqt li tiżgura s-sostenibbiltà.

Dan ħabbritu il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli waqt żjara lill- kumpanija, akkumpanjata mill-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia. Iż-żjara tmexxiet mill-Kap Eżekuttiv Jeremy Cassar, li huwa r-raba’ ġenerazzjoni tal-familja li qed imexxi dan in-negozju.

L-investiment se jsir fuq medda ta’ tliet snin, grazzi għall-għajnuna mogħtija mil-Malta Enterprise, biex b’hekk Marsovin tkompli tiżviluppa u tipproduċi kwalità għolja ta’ nbejjed. F’dan l-investiment, Marsovin qed timxi mal-element ta’ sostenibbiltà fejn se tinvesti f’makkinarju modern li għandu jtejjeb il-produzzjoni u l-effiċjenza. L-investiment li se jsir fit-teknoloġija Industry 4.0 se jkompli jżid l-effiċjenza u jsaħħaħ il-kompetittività. Permezz ta’ din it-teknoloġija, Marsovin se tassigura l-kwalità tal-prodott filwaqt li tgħin biex titnaqqas il-ħela.

F’kummenti, il-Ministru Dalli qalet li, “Marsovin huwa eżempju ieħor ta’ negozji tal-familja li mexa maż- żminijiet u kiber. Dan l-investiment se jkompli jwassal biex dan in-negozju jkompli jiddiversifika, hekk kif Marsovin qed tara li tiftaħ l-għelieqi tagħha għall-agrituriżmu. Però, mhux hekk biss, permezz ta’ dan l- investiment qed jaraw li jinbidel il-makkinarju għal wieħed modern u effiċjenti, b’impatt minimu fuq l-ambjent”.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Marsovin Jeremy Cassar qal li, “Dan l-investiment se jġib lil Marsovin ’il quddiem fil- kapaċitajiet tiegħu fejn tidħol il-produzzjoni, se jappoġġa wkoll l-isforzi tagħna biex ninvestu fis-sostenibbiltà permezz tal-iskema tagħna tar-ritorn tal-fliexken li hija l-aktar sistema li tirrispetta l-ambjent għall-produzzjoni tax-xorb fi ħġieġ. Barra minn hekk, l-investiment f’dan il-makkinarju se jippermettilna wkoll nespandu l-portafoll tagħna ta’ prodotti u nkunu innovattivi b’kunċetti ġodda ta’ xorb”.