Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Energy and water efficiency scheme for voluntary organisations launched

English Version :

Energy and water efficiency scheme for voluntary organisations launched

As of the second week of May, voluntary organisations can apply for the scheme issued by the Energy and Water Agency and Malta Council for the Voluntary Sector. With an investment of half a million euros, this scheme will assist voluntary organisations to invest in more efficient equipment and machinery.

Minister Julia Farrugia Portelli and Minister Miriam Dalli explained how voluntary organisations such as sports clubs, social support clubs and environmental organisations, amongst others, can benefit from assistance to buy modern energy and water use systems.

Voluntary organisations can apply for restoration of reservoirs, installation of a secondary distribution network for the use of harvested rainwater, as well as interventions aiming to adjust water flow, among other initiatives. With this scheme, applicants can enhance their water heating systems, change machinery, and receive assistance towards more energy-efficient systems.

“Our aim is to have a sustainable society in each and every way possible, and it is truly a pleasure for us to assist whoever wants to be more sustainable during the day-to-day life. Meanwhile, as government, we ensure to be partners with all those who wish to bring this change towards a more sustainable island,” said Minister Miriam Dalli.

Minister Julia Farrugia Portelli added that the government will continue to invest in all 1,747 voluntary organisations in Malta. “The government had issued various environmental schemes aimed for voluntary organisations, whilst ensuring that these schemes will not only target socio-economic measures. Voluntary organisations are considered as the main stakeholders and a social asset in the upbringing of the Maltese society.”

Present for this launch were EWA CEO Manuel Sapiano, CEO of the Council for Voluntary Sector Mauro Pace Parascandalo and Commissioner for Voluntary Organisations Jesmond Saliba.

Those voluntary organisations interested in applying for this scheme can attend an online information session on Thursday 5th May.

Maltese Version :

Titnieda l-iskema għall-għaqdiet volontarji biex jinvestu f’sistemi effiċjenti tal-enerġija u l-ilma

Mit-tieni ġimgħa ta’ Mejju, għaqdiet volontarji se jkollhom l-opportunità sabiex japplikaw għal skema maħruġa mill-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma u l-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat. Din l-iskema se ssir b’investiment ta’ nofs miljun ewro u se tgħin biex dawn l-għaqdiet jinvestu f’apparat u tagħmir aktar effiċjenti.

Il-Ministru Miriam Dalli u l-Ministru Julia Farrugia Portelli spjegaw li għaqdiet volontarji bħal klabbs sportivi, social support klabbs, u għaqdiet ambjentali, fost l-oħrajn, se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema li se tipprovdi għajnuna sabiex jinxtraw sistemi moderni ta’ użu ta’ dawl u ilma.

Għaqdiet volontarji jistgħu japplikaw biex isir xogħol ta’ restawr ta’ ġwiebi, installazzjoni tat-tieni network tad- distribuzzjoni tal-ilma biex jintuża għal ħażna tal-ilma tax-xita, kif ukoll jitjieb il-fluss tal-ilma, fost numru ta’ xogħlijiet oħra. Permezz ta’ din l-iskema, l-applikanti jistgħu jtejbu wkoll is-sistemi tal-water heating, jibdlu makkinarju, u jingħataw għajnuna għal sistemi ta’ dawl aktar effiċjenti.

“L-għan aħħari tagħna huwa li jkollna soċjetà li hi aktar ambjentalment sostenibbli f’kull qasam u settur fis- soċjetà. Għalhekk huwa ta’ sodisfazzjoni għalina li ngħinu lil kull min jixtieq ikun aktar sostenibbli. Dan il-gvern se jibqa’ jkun ta’ spalla biex b’hekk inkomplu nimxu flimkien lejn pajjiż iktar sostenibbli,” qalet il-Ministru Miriam Dalli.

Il-Ministru Julia Farrugia Portelli aċċennat għar-rieda tal-gvern li jkompli jinvesti fl-1,747 għaqda volontarja li hawn f’pajjiżna. “Il-gvern, permezz ta’ numru ta’ skemi ambjentali immirati għall-għaqdiet volontarji, assigura li ma jilħqux biss l-iskopijiet soċjo-ekonomiċi. Il-voluntiera u l-għaqdiet volontarji huma meqjusin mill-gvern bħala stakeholders prinċipali u fibra soċjali importanti fit-tiswir tas-soċjetà Maltija.”

Preżenti għat-tnedija tal-iskema kien hemm il-Kap Eżekuttiv tal-EWA s-Sur Manuel Sapiano, il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill għas-Settur tal-Volontarjat Mauro Pace Parascandalo u l-Kummissarju għall-Għaqdiet Volontarji Jesmond Saliba.

Dawk interessati japplikaw għal din l-iskema jistgħu jattendu sessjoni ta’ informazzjoni online nhar il-Ħamis, 5 ta’ Mejju.