Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

In 12 months, Malta Enterprise approved 103 projects with a €75 million investment

103 local and foreign direct investment projects will create more than 1,000 new careers

In the last 12 months, Malta Enterprise approved 103 local and foreign direct investment projects, resulting in €75 million in new investment in the Maltese economy. The implementation of these projects will create more than 1,000 new careers.

This was announced by Minister for the Environment, Energy, and Enterprise, Miriam Dalli, and Malta Enterprise CEO Kurt Farrugia during a visit to Torrent Pharma in Ħal Far, a new company within the pharmaceutical sector that last March announced a €22 million investment in the opening of its EU base in Malta.

Within a few months after the announcement of the investment, Torrent Pharma has already implemented 30% of its work on the facility, where each year it will release millions of medicinal products.

“Torrent Pharma Malta’s investment is one of the quality investments we are proud to attract to our country. This multi-million project is another quality investment we want to see for Malta and Gozo. Thanks to Malta Enterprise, in the last year, €75 million in investments were approved by local and foreign companies,” said Minister Miriam Dalli.

She explained how the government is working to facilitate investment from local and foreign companies to create more quality employment while offering quality careers for youth.

“Our vision is to continue diversifying our economy and attract biotech companies, medicinal technology companies, and pharmaceutical companies, as well as digital sectors such as AI and VR, and those operating in the blue and green economies.”

Malta Enterprise CEO Kurt Farrugia said that “the total approved investment is a strong one, as well as the total of 1,000 new employment. These will create different professional careers in different sectors, from lab scientists to artificial intelligence specialists to those who code digital games to those who work on robots in the maritime sector.”

It is crucial to attract such investments through various schemes led by Malta Enterprise, such as Bstart, Startup Finance, INVEST, Microinvest, and the Smart and Sustainable Scheme, among others.

Torrent International Vice President Amul Agrawal thanked the Maltese Government, Malta Enterprise, and the regulatory authorities in Malta for their commitment to making this investment a reality.

“On behalf of Torrent management, we thank the Maltese government for welcoming us to this country. We are truly impressed by the level of support from the Malta Medicines Authority and Malta Enterprise. We are confident that our Malta operations will contribute to Torrent’s European growth, and we look forward to making Malta central to our European operations”, said Vice President Amul Agrawal.

The press conference was also addressed by Torrent Pharma Malta Managerial Director Frederick Schembri, who said, “The Torrent Malta project gives recognition to local talent; it is a truly made in Malta project, with local architects, engineers, and employees involved in every stage of the project. The design is unique and innovative for the Maltese manufacturing industry since the focus is on sustainability with a special emphasis on verticalization. In a 3,800 square-meter footprint, we are constructing approximately 9,000 square meters of facilities, making optimum use of the available land.”

Fi 12-il xahar, il-Malta Enterprise tapprova 103 proġett b’investiment ta’ €75 miljun

103 proġett lokali u ta’ investiment dirett barrani li se joħolqu iktar minn 1,000 karriera ġdida

Fl-aħħar 12-il xahar, il-Malta Enterprise approvat 103 proġett lokali jew ta’ investiment dirett barrani li flimkien ser ifissru €75 miljun f’investiment ġdid fl-ekonomija Maltija. It-twettiq ta’ dawn il-proġetti se jfisser il-ħolqien ta’ aktar minn 1,000 karriera ġdida.

Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, Miriam Dalli, u mill-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kurt Farrugia, waqt żjara fuq is-sit ta’ Torrent Pharma f’Ħal Far, kumpanija ġdida fil-qasam tal-farmaċewtika li f’Marzu tas-sena l-oħra ħabbret li ser tiftaħ il-bażi tagħha għall-operat fl-Unjoni Ewropea, f’pajjiżna b’investiment ta’ €22 miljun.

Fi ftit xhur minn mindu ħabbret li ser tinvesti f’Malta, din il-kumpanija diġà wettqet 30 fil-mija tax-xogħol tagħha fuq il-faċilità li minnha Torrent Pharma se tirrilaxxa miljuni ta’ prodotti mediċinali fis-sena għas-suq Ewropew.

“L-investiment minn Torrent Pharma Malta huwa biss wieħed mill-investimenti ta’ kwalità li kburin li qed nattiraw lejn pajjiżna. Dan il-proġett multimiljunarju huwa eżempju ieħor tal-kwalità tal-investimenti li nfittxu għal Malta u Għawdex. Grazzi għall-Malta Enterprise, fl-aħħar 12-il xahar ġew approvati €75 miljun f’investiment minn kumpaniji Maltin u barranin,” qalet il-Ministru Miriam Dalli.

Spjegat li l-gvern qed jaħdem biex jiffaċilita l-investiment minn kumpaniji Maltin u barranin, biex jinħolqu postijiet tax-xogħol ta’ kwalità u li joffru wkoll liż-żgħażagħ karriera ta’ kwalità.

“Il-viżjoni tagħna hi li nkomplu niddiversifikaw l-ekonomija ta’ pajjiżna u nattiraw lil dawk il-kumpaniji fil-bijoteknoloġija, teknoloġija medika u farmaċewtika, dawk f’setturi diġitali bħal AI u VR u dawk li joperaw fl-ekonomija blu u ħadra.”

Dwar dan tkellem ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kurt Farrugia. “Iċ-ċifra tal-investiment approvat hija waħda b’saħħitha, daqskemm huma importanti ċ-ċifri ta’ 1,000 impjieg ġdid. Karrieri li se jkunu qed jinħolqu fi professjonijiet u oqsma varji, minn xjentisti fil-laboratorji, għal speċjalisti tal-intelliġenza artifiċjali, minn dawk li jiktbu l-code għal-logħob diġitali għal dawk li qed jaħdmu fuq robots li jintużaw fil-marittimu.”

Kruċjali għall-attrazzjoni ta’ dawn l-investimenti huma skemi varji mħaddma minn Malta Enterprise, bħal Bstart, Startup Finance, INVEST, Microinvest u l-iskema Smart and Sustainable, fost l-oħrajn.

Intant, il-Viċi President ta’ Torrent International, Amul Agrawal, irringrazzja lill-Gvern Malti, lill-Malta Enterprise u lill-awtoritajiet regolatorji f’pajjiżna għall-impenn tagħhom biex dan l-investiment qed isir realtà.

“F’isem il-maniġment ta’ Torrent, nixtiequ nirringrazzjaw lill-Gvern Malti li laqagħna f’pajjiżu. Impressjonati bis-sapport li rċivejna mingħand l-Awtorità tal-Mediċina Maltija u minn Malta Enterprise. Kunfidenti li l-operat f’Malta se jikkontribwixxi bi sħiħ lejn it-tkabbir ta’ Torrent fl-Ewropa, u nħarsu ’l quddiem biex nagħmlu f’Malta ċ-ċentru tal-operat tagħna fl-Ewropa,” qal il-Viċi President Amul Agrawal. 

Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mid-Direttur Maniġerjali ta’ Torrent Pharma Malta, Frederick Schembri, li qal li, “Il-proġett ta’ Torrent Malta qed jagħti rikonoxximent lit-talent lokali. Għalhekk huwa verament proġett Malti, b’periti, b’inġiniera u b’ħaddiema lokali li huma involuti f’kull stadju tal-proġett. Id-disinn huwa wieħed uniku u innovattiv għall-industrija tal-manifattura Maltija fejn iħares lejn is-sostenibbiltà bi ħsieb, lejn il-vertikalizzazzjoni. Fi spazju ta’ 3,800 metru kwadru qed nibnu bejn wieħed u ieħor 9,000 metru kwadru ta’ faċilità, fejn b’hekk qed nużaw l-ispazju kollu tal-art.”