Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Malta Ġusta: More than 1,000 families to benefit from roof insulation, double glazing scheme

Energy Ministry and REWS double the allocation for this popular initiative

More than 1,000 homes will benefit from this year’s energy efficiency scheme for the retrofitting of roof insulation and double-glazed apertures in their homes.

During the scheme’s announcement, Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli said that this year the government is doubling its investment in this scheme to €1 million, to continue supporting more efficient use of energy in homes in Malta and Gozo. The Roof Insulation – Double Glazing (RIDG) Scheme was first issued last year with an allocation of €500,000 and was immediately taken up with 577 applications in just over a month.

The RIDG Scheme, which is administered by the Regulator for Energy and Water Services (REWS), is also open to voluntary organisations that do not have any commercial activities.

The grant funds 50% of the total eligible costs of roof insulation and double-glazed doors and windows, up to a maximum of €1,000, including VAT.  Households and voluntary organisations can apply for both of these thermal insulation solutions at the same time.

Minister Miriam Dalli explained that the 2024 Budget is allocating over €133 million for the energy transition. This allocation will support the extension of several schemes such as the REWS grants for the installation of PV panels, battery systems, heat pumps and solar water heaters, schemes for the restoration of wells and the installation of water purification systems, feed-in tariff schemes for investments in larger renewable energy installations, and many other initiatives.

In 2024, the popular grant for the installation of PV panels and battery systems in family homes will be extended with another €4.8 million. This allocation will provide funding for more than 1,800 families.

“We believe that people are the protagonists of our ecological transition towards climate neutrality. The government’s vision is to provide as much support as possible to help families and businesses in this direction. Year after year, we are strengthening different schemes to make this transition easier for all,” Minister Miriam Dalli said.

REWS Chief Executive Officer Marjohn Abela explained that applications for the Roof Insulation – Double Glazing Scheme will be received between Monday 13th November 2023 and Sunday, 31st December 2023 or until funds are absorbed. Online application forms and scheme guidelines are available at www.rews.org.mt. Prospective applicants may also contact the Government helpline Servizz.Gov on 153 for further assistance.

Suppliers can register their products from today through an email that must be sent to the Regulator at enquiry@rews.org.mt.

Malta Ġusta: Aktar minn 1,000 familja se tibbenefika mill-iskema għall-insulazzjoni tal-bjut u l-aperturi bil-ħġieġ doppju

Il-Ministeru għall-Enerġija jirdoppja l-allokazzjoni ta’ din l-inizzjattiva popolari

Aktar minn 1,000 familja se jibbenefikaw mill-iskema ta’ enerġija effiċjenti għall-insulazzjoni tal-bjut u l-installazzjoni t’aperturi bi ħġieġ doppju fi djarhom. 

Waqt li kienet qed tħabbar din l-inizjattiva, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli qalet li għal din is-sena, il-Gvern qed jirdoppja l-investiment tal-iskema għal €1 miljun, sabiex ikompli jappoġġja aktar użu effiċjenti fl-enerġija fid-djar f’Malta u Għawdex. Fl-2022, l-iskema Roof Insulation – Double Glazing (RIDG) b’allokazzjoni ta’ €500,000 ttieħdet mill-ewwel, b’aktar minn 577 applikazzjoni fi ftit aktar minn xahar. 

L-iskema RIDG, li titmexxa mir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma (REWS) hija miftuħa wkoll għal għaqdiet volontarji li m’għandhom l-ebda attività kummerċjali. 

Din l-iskema tagħti sa 50% tal-ispiża eliġibbli għall-insulazzjoni tal-bjut jew l-aperturi bi ħġieġ doppju, sa massimu ta’ €1,000 VAT inkluża. Familji u għaqdiet jistgħu japplikaw għal fondi biex jagħmlu dawn iż-żewġ sistemi ta’ insulazzjoni termali f’daqqa, fl-istess skema.

Il-Ministru Miriam Dalli spjegat li l-Budget 2024 qed jalloka aktar minn €133 miljun għat-transizzjoni enerġetika. Din l-allokazzjoni tinkludi l-estensjoni ta’ diversi skemi, bħal dawk ta’ REWS għall-installazzjoni ta’ pannelli fotovoltajċi, sistemi ta’ batteriji, heat pumps u solar water heaters, skemi għar-restawr tal-bjar u sistemi ta’ purifikazzjoni tal-ilma, skemi ta’ feed-in tariffs għal investimenti f’sistemi t’enerġija rinnovabbli akbar u ħafna inizzjattivi oħrajn.

Fl-2024, l-iskema tant popolari għall-installazzjoni ta’ pannelli fotovoltajċi u batteriji fid-djar tal-familji se tiġi estiża b’investiment ta’ €4.8 miljun. B’hekk ser tipprovdi fondi għal aktar minn 1,800 familja. 

“Nemmnu li l-poplu huwa l-protagonist tat-transizzjoni ambjentali lejn in-newtralità fil-klima. Il-viżjoni tal-Gvern hija li nipprovdu kemm jista’ jkun appoġġ lill-familji u lin-negozji biex jimxu f’din id-direzzjoni. Sena wara l-oħra, qed insaħħu skemi differenti biex nagħmlu din it-transizzjoni eħfef għal kulħadd,” qalet Miriam Dalli.

L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta’ REWS Marjohn Abela spjega li l-applikazzjonijiet għall-iskema Roof Insulation – Double Glazing se jintlaqgħu bejn it-Tnejn, 13 ta’ Novembru 2023 u l-Ħadd, 31 ta’ Diċembru 2023 jew sakemm il-fondi jiġu assorbiti. Il-formoli tal-applikazzjonijiet online u l-linji gwida tal-iskema jinsabu fis-sit www.rews.org.mt. Applikanti prospettivi jistgħu ukoll iċemplu lis-servizz t’għajnuna tal-Gvern Servizz.Gov fuq 153, għal aktar għajnuna.

Is-suppliers jistgħu jirreġistraw il-prodotti tagħhom mil-lum permezz ta’ email li trid tintbagħat lir-Regolatur fuq enquiry@rews.org.mt.