Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Minister Ian Borg and Minister Miriam Dalli with a number of meetings in Libya

English Version :

On Sunday, Minister for Foreign and European Affairs and Trade Ian Borg and Minister for Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli had a number of bilateral meetings in Libya.

The ministers had very important meetings with Minister for Foreign Affairs Najla El Mangoush, Minister for Oil and Gas Mohammed Oun and Minister for the Environment Ibrahim Munir Al-Arabi. The ministers stated that “through these discussions, we continue to see together so that our peoples benefit from a better quality of life”.

“The visit to Libya is a solid demonstration of the will to continue consolidating and improving our relationship with Libya”, Minister Ian Borg outlined while addressing the media after a meeting at the level of ministers of foreign affairs. He said that during the open discussion he had, a number of important topics were discussed, including irregular immigration, the latest developments in Tripoli, the need for democratic elections as soon as possible, and Malta’s term on the United Nations Security Council.

Minister Miriam Dalli said that the Maltese Government was committed to exploring opportunities with Libya in the energy sector, particularly in renewables.

“Following the cooperation agreement signed by the Maltese Government in September, today we continued with talks on how to take forward this cooperation, which could create an investment opportunity for both countries. Malta is committed to continue investing in the diversification of its energy sources”, Minister Miriam Dalli said.

The Maltese delegation concluded its commitments in Libya with a meeting with Prime Minister Abdulhamid Dbeibah and President Menfi, where they continued the previous discussions they had and the need to strengthen both commercial and political cooperation.

Maltese Version

Il-Ministru Ian Borg u l-Ministru Miriam Dalli b’numru ta’ laqgħat fil-Libja

Matul il-jum tal-Ħadd, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg u l-Ministru għall- Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli kellhom numru ta’ laqgħat bilaterali fil-Libja.

Il-ministri bdew b’laqgħat importanti ferm mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Najla El Mangoush, mal- Ministru għaż-Żejt u l-Gass Mohammed Oun u mal-Ministru għall-Ambjent Ibrahim Munir Al-Arabi. Il-ministri stqarrew li, “Permezz ta’ dawn id-diskussjonijiet qed inkomplu naraw flimkien sabiex il-popli tagħna jibbenefikaw minn kwalità ta’ ħajja aħjar.”

“Iż-żjara fil-Libja hija turija soda tar-rieda li nibqgħu nikkonsolidaw u ntejbu r-relazzjoni tagħna mal-Libja”, qal il-Ministru Ian Borg waqt li kien qed jindirizza l-mezzi tax-xandir wara laqgħa fuq livell ta’ ministri tal-affarijiet barranin. Huwa sostna li matul id-diskussjoni mill-aktar miftuħa li kellu, ġew diskussi numru ta’ suġġetti importanti fosthom l-immigrazzjoni irregolari, l-aħħar żviluppi fi Tripli u l-bżonn ta’ elezzjonijiet demokratiċi mill-aktar fis possibbli u t-terminu ta’ Malta fuq il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda.

Il-Ministru Miriam Dalli qalet li l-Gvern Malti huwa kommess li jesplora opportunitajiet mal-Libja fil-qasam tal- enerġija, b’mod partikolari fil-qasam tar-rinnovabbli.

“Wara li f’Settembru li għadda l-Gvern Malti ffirma ftehim ta’ koperazzjoni, illum komplejna bit-taħditiet biex nieħdu ‘l quddiem din il-ħidma li tista’ tkun opportunità ta’ investiment għaż-żewġ pajjiżi. Malta kommessa li tkompli tinvesti fid-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija tagħha,” qalet il-Ministru Dalli.

Id-delegazzjoni Maltija temmet l-impenji tagħha fil-Libja b’laqgħa mal-Prim Ministru Abdulhamid Dbeibah u l- President Menfi fejn komplew jimirħu fuq id-diskussjonijiet li kellhom aktar kmieni u l-bżonn li l-kooperazzjoni ta’ kummerċ u politika tibqa’ tissaħħaħ.