Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

New waste management facility opens in Magħtab

SantAntnin plant in Marsascala stops receiving the grey and green bags as operations move to Magħtab

A new material recovery facility at the ECOHIVE Complex has started processing recyclable waste, with the operation shifting from Marsascala to Magħtab. Minister for the Environment, Energy, and Enterprise Miriam Dalli and Parliamentary Secretary for European Funds Chris Bonett visited the new facility.

The facility will be processing 40,000 tonnes of recyclable waste annually and separating different types of metal, cardboard, and plastic in an automated way so that they can be returned to the market as part of a circular economy. This will contribute to achieving the country’s recycling targets.

This €4 million investment also means that the Government is one step closer to fulfilling its promise to Marsascala residents to give back a stretch of land as open space. 

Minister Dalli stated that with this investment, both the efficiency and the quality of the sorted materials will increase significantly. This will help to continue to move towards a circular economy and more efficient use of resources.

“This new facility will allow the processing of the grey and green bags to stop completely from Marsascala so that the land in Marsascala can be transformed into a green space to be enjoyed by the public,” concluded Minister Dalli.  

Parliamentary Secretary Chris Bonett said that the investment in this facility amounts to €4 million, of which around €1.45 million are European funds from the Cohesion Fund.

“I am satisfied that WasteServ was able to carry out this project with the help of European funds. An investment that continues to show this Government’s commitment to the country’s waste management sector and will help strengthen the circular economy to continue prioritising the environmental sector,” stated Parliamentary Secretary Bonett.

WasteServ’s Chief responsible from Circular Economy Daniel Tabone explained how the last phase of work is currently underway to open another new facility in Ħal Far which will be accepting bulky material such as mattresses, tyres, and wood to maximise the value of these resources. He also explained how the Environmental and Resource Authority approved the decommissioning plan of WasteServ’s facility in Marsascala.

Tibda topera faċilità ġdida tal-immaniġġjar tal-iskart fil-Kumpless ECOHIVE

Jieqaf jidħol l-iskart tal-boroż griżi u ħodor fl-impjant ta’ Sant’Antnin f’Marsaskala

Faċilità ġdida għall-irkupru tal-materjal riċiklabbli fil-Kumpless ECOHIVE bdiet tipproċessa skart riċiklabbli, biex b’hekk il-proċess mexa minn Marsaskala għall-Magħtab. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija, u l-Intrapriża Miriam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonett żaru din il-faċilità l-ġdida.

Il-faċilità se tkun qed tipproċessa mal-40,000 tunnellata ta’ skart riċiklabbli fis-sena u se tkun qed tissepara tipi differenti ta’ metall, kartun u plastik b’mod awtomatizzat sabiex ikun jista’ jiġi ritornat fis-suq bħala parti mill-ekonomija ċirkulari. Dan se jkun qed jikkontribwixxi wkoll sabiex jintlaħqu l-miri tar-riċiklaġġ li għandu pajjiżna.

Dan l-investiment ta’ €4 miljun jfisser ukoll li l-Gvern jinsab pass eqreb biex iwettaq il-wegħda tiegħu mar-residenti ta’ Marsaskala, fejn se tkun qed tingħata lura lill-pubbliku medda ta’ art bħala spazju miftuħ.

Il-Ministru Dalli qalet li permezz ta’ dan l-investiment se tkun qed tiżdied kemm l-effiċjenza b’mod sinifikanti kif ukoll il-kwalità tal-materjal magħżul. Dan kollu se jgħin sabiex inkomplu nimxu lejn ekonomija ċirkolari u użu aktar effiċjenti tar-riżorsi. 

“Din il-faċilità ġdida se tippermetti li jieqaf għal kollox l-ipproċessar tal-boroż griżi u ħodor minn ġewwa Marsaskala biex art f’Marsaskala tinbidel fi spazju aħdar biex jitgawda mill-pubbliku,” temmet tgħid il-Ministru Dalli.

Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonett qal li l-investiment fuq din il-faċilità huwa ta’ €4 miljun, li minnhom madwar €1.45 miljun huma fondi Ewropej mill-Fond ta’ Koeżjoni.

“Sodisfatt li WasteServ setgħet twettaq dan il-proġett bis-saħħa tal-fondi Ewropej. Investiment li jkompli juri l-impenn ta’ dan il-Gvern fis-settur tal-immaniġġjar tal-iskart f’pajjiżna u se jgħin biex nsaħħu l-ekonomija ċirkolari li tkompli tagħti aktar prijorità lis-settur ambjentali,” qal is-Segretarju Parlamentari Bonett.

Il-Kap responsabbli mill-Ekonomija Ċirkulari ta’ WasteServ Daniel Tabone spjega kif bħalissa għaddejin l-aħħar xogħlijiet sabiex tinfetaħ faċilità ġdida oħra ġewwa Ħal Far li se tkun qed taċċetta materjal goff bħal saqqijiet, tyres u injam sabiex ikun jista’ jiġi massimizzat il-valur ta’ din it-tip ta’ riżorsa. Huwa spjega wkoll kif l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi approvat il-pjan għad-dekummissjonar tal-faċilità tal-WasteServ f’Marsaskala.