Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rehabilitation of Wied Speranza with walking trail announced

English Version :

Rehabilitation of Wied Speranza with walking trail announced

The works to regenerate Wied Speranza in Mosta have commenced with the aim of not only cleaning up the valley from illegally dumped waste, but also to restore the ecosystem whilst working on the reuse of rainwater. Through an investment of half a million euro, a walking trail will be created for visitors and hikers to enjoy.

This was announced by the Minister for Energy, Enterprise and Sustainable Development during a visit to the area together with the General Manager of Parks Malta, Adrian Attard.

A clean-up of the area and the rehabilitation of the valley will also offer safer access for visitors, as the natural paths will be made more accessible.

“Parks Malta has started the administrative work involved on Wied Speranza, starting from the Speranza Chapel to the San Pawl tal-Qlegħja Chapel. This work includes clearing material, removing invasive trees and planting native plants and shrubs,” said Minister Miriam Dalli.

This work also includes the restoration of rural structures, rubble walls, stone bridges and fountains located in this valley.

With our Mediterranean climate, Malta experiences long months of high temperatures and lack of rainfall. It is therefore essential to carry out the necessary works on rainwater conservation.

This project is in fact part of a larger Life IP River Basin Management Plan project. This is an 8-year plan, managed by the Energy and Water Agency in conjunction with Parks Malta and includes the preparation of major plans for 12 waterfalls in Malta (9) and Gozo (3), to identify the necessary interventions.

Over a distance of about 16 km, this natural dam starts from Dingli, passes through San Pawl tal-Qlejgħa, Wied Speranza, Wied il-Għasel, Wied Santa Katarina to Wied Għajn Rihana and continues down to Salini.

“Through these projects and interventions by Parks Malta in the valleys, we are continuing to protect the natural heritage of our country, so that they can be appreciated and enjoyed by the public,” said Mr Attard.

Maltese Version :

Jitħabbar proġett ta’ riabilitazzjoni ta’ Wied Speranza b’passaġġ għall-mixi

Se jingħata bidu għall-proġett ta’ tindif u riabilitazzjoni ta’ Wied Speranza fil-Mosta bl-għan li l-wied mhux biss jitnaddaf mill-iskart mormi illegalment, iżda tiġi riabilitata l-ekosistema filwaqt li permezz ta’ xogħol fuq l-ilqugħ tal-ilma se jkun qed jiġi konservat l-ilma tax-xita.

Permezz ta’ dan ix-xogħol, b’investiment ta’ nofs miljun ewro, se jinħoloq passaġġ għall-mixi għat-tgawdija tal- viżitaturi.

Dan ħabbritu l-Ministru għall-Enerġija l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli waqt żjara fiż-żona flimkien mad-Direttur Ġenerali ta’ Parks Malta Adrian Attard.

It-tindif taż-żona u r-riabilitazzjoni tal-wied se joffri wkoll aċċess aktar sigur għall-viżitaturi minħabba li l- mogħdijiet naturali li se jkunu qed jitnaddfu u jsiru aktar aċċessibbli.

“Parks Malta bdiet ix-xogħol amministrattiv biex ikun jista’ jinbeda ix-xogħol fuq Wied Speranza, li jibda mill- kapella tal-Isperanza sal-Kapella ta’ San Pawl tal-Qlegħja. Dan ix-xogħol jinkludi t-tindif ta’ materjal, it-tneħħija ta’ siġar invażivi u t-tħawwil ta’ siġar u arbuxelli indiġeni”, spjegat il-Ministru Miriam Dalli.

Xogħol ieħor jinkludi r-restawr ta’strutturi rurali, ħitan tas-sejjieħ, pontijiet tal-ġebel u skontri li jinsabu f’dan il- wied.

Ħidma essenzjali minn dan il-proġett se jkunu l-interventi ġodda għall-ilqugħ għall-konservazzjoni tal-ilma. Bi klima Mediterranja, pajjiżna jesperjenza xhur twal ta’ temperaturi għolja u nuqqas ta’ xita. Għalhekk hu essenzjali li l-ilma tax-xita jiġi konservat.

Dan il-proġett jifforma parti minn proġett aktar usa’ tal-Life IP River Basin Management Plan. Pjan fuq medda ta’ tmien snin, immexxi mill-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma flimkien ma’ Parks Malta, u jinkludi t-tħejjija ta’ pjanijiet maġġuri għal 12-il ilqugħ tal-ilma f’Malta (9) u f’Għawdex (3) sabiex jiġu identifikati l-interventi meħtieġa.

Fuq medda ta’ madwar 16-il kilomentru, dan l-ilqugħ tal-ilma jibda minn Ħad-Dingli, jgħaddi min-naħa ta’ San Pawl tal-Qlejgħa, Wied Speranza, Wied il-Għasel, Wied Santa Katarina sa Wied Għajn Rihana, u jibqa’ nieżel sas-Salini.

“Permezz ta’ dawn il-proġetti u interventi minn Parks Malta fil-widien, qed inkomplu nħarsu l-wirt naturali ta’ pajjiżna, sabiex ikun jista’ jiġi apprezzat u jitgawda mill-pubbliku”, qal is-Sur Attard.