Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SeedGreen 2022: Calling youths with innovative and sustainable ideas

English Version :

The second edition of SeedGreen is part of the #ClimateOn campaign

As part of the #ClimateOn campaign, the Ministry for the Environment, Energy and Enterprise has launched the second edition of SeedGreen, an entrepreneurial programme targeting 18 to 40-year-olds.

SeedGreen incentivises young entrepreneurs who have solutions and start-up ideas aimed at protecting the environment and target climate change. The programme has been put together by the Ministry, Malta Enterprise, the Junior Chamber International Malta (JCI Malta), and the EIT Climate-KIC Malta Hub at MCAST.

“SeedGreen provides participants with a training opportunity related to the environment, technology and finance. Participants are provided with the tools to develop start-ups offering solutions and sustainable services to the current market. This goes in line with various incentives offered by Malta Enterprise, which assists businesses to operate sustainably,” explained Minister Miriam Dalli.

Local experts from the environment and the business sector assist the participants throughout the training. After the training period, ideas will be evaluated according to the presentations delivered by the participants. The presentations cover concept, business model and project targets.

The winners of the 2021 edition were tal-Kampanjol, EcoWash and PlantB. Tal-Kampanjol developed an agricultural system based on scientific methods to grow fruit and vegetables without the use of pesticides, whilst saving 95% of usual water consumption. Coming in second place, EcoWash developed a dish soap without chemicals that are harmful for the sea and marine life. In third place, PlantB developed an app offering information and ideas on how one can reduce their daily carbon footprint.

Applications for the second edition of the programme open on 24th June 2022 and close on 24th July 2022. Interested participants are encouraged to submit their application on www.seedgreen.org. For more information, one can consult the SeedGreen website or call on 23316229.

Each application should include the applicant’s details, the proposal for their start-up and how this can be implemented, and information on how this start-up will contribute to fighting climate change.

Maltese Version :

SeedGreen qed jittella’ għattieni sena konsekuttiva bħala parti mill-kampanja #ClimateOn

Persuni bejn it-18 u l-40 sena qed jingħataw l-opportunità jressqu ’l quddiem ideat innovattivi, b’soluzzjonijiet ambjentali, permezz tal-programm imprenditorjali SeedGreen.

Il-programm SeedGreen jinċentiva imprendituri żgħażagħ li għandhom soluzzjonijiet jew ideat għal start-ups b’għanijiet ambjentali u li jgħinu jindirizzaw it-tibdil fil-klima. Dan il-programm qed jittella’ permezz tal- Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, il-Malta Enterprise, Junior Chamber International Malta (JCI Malta) u l-EIT Climate-KIC Malta Hub ġewwa l-MCAST.

“SeedGreen qed jagħti opportunità ta’ taħriġ għaż-żgħażagħ fuq diversi suġġetti relatati mal-ambjent, it- teknoloġija u kummerċ. Il-parteċipanti jirċievu l-għodda neċessarja biex jiżviluppaw start-up li toffri soluzzjonijiet u servizzi sostenibbli adattati għas-suq tal-lum. Dan imur flimkien ma’ diversi inċentivi li noffru permezz tal-Malta Enterprise li jassistu aktar negozji jimxu lejn operat sostenibbli,” spjegat il-Ministru Miriam Dalli.

Esperti lokali fl-oqsma tal-ambjent u l-intrapriża se jkunu qed jgħinu fit-taħriġ tal-parteċipanti. Wara l-perjodu tat-taħriġ, issir evalwazzjoni tal-aħjar ideat, skont il-preżentazzjoni li ssir minn kull parteċipant, inkluż il-kunċett, il-business model u l-miri tal-proġett.

Matul l-2021, intgħażlu tliet rebbieħa: tal-Kampanjol, EcoWash u PlantB. Tal-Kampanjol kienu l-ewwel rebbieħa b’sistema agrikola bbażata fuq metodi xjentifiċi għat-tkabbir ta’ ħxejjex u frott li ma tużax pestiċidi u tiffranka 95% tal-ilma. Fit-tieni post ġiet EcoWash, li żviluppat sapun tal-platti bla kimiċi li jagħmlu ħsara lill-baħar u lill- ħajja marittima. Fit-tielet post ġiet PlantB, b’app li toffri informazzjoni u ideat dwar kif wieħed jista’ jnaqqas il- carbon footprint tiegħu fl-attivitajiet ta’ kuljum.

L-applikazzjonijiet għal din it-tieni edizzjoni jiftħu llum, l-24 ta’ Ġunju 2022, u jagħlqu fl-24 ta’ Lulju 2022. Dawk interessati huma mħeġġa jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom fuq www.seedgreen.org. Iktar informazzjoni tista’ tinkiseb mill-istess sit jew permezz ta’ telefonata fuq in-numru 23316229.

Kull applikazzjoni għandha tinkludi d-dettalji tal-applikant, paragrafu qasir fuq il-proposta u informazzjoni dwar kif din l-idea tista’ tikkontribwixxi fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u kif tista’ potenzjalment tiġi implimentata.