Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

A more accessible trail at Dwejra Lines for trekkers thanks to Ambjent Malta

Works carried out on Dwejra Lines are the first among a series of works that will be carried out on ecological corridors to develop Malta’s first national trail

Works by Ambjent Malta to make the Dwejra Lines more accessible for trekkers and the public have now been finalised. Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli visited the 3.5km stretch, which forms part of the wider Victoria Lines.

This work on Dwejra Lines is among the first that will be carried out on different trails as Malta’s first national trail will be created. The Victoria Lines stretches from Fomm ir-Riħ to Pembroke.

Minister Miriam Dalli was accompanied by Ambjent Malta and the Ramblers Association, together with the Friends of the Victoria Lines and Trekking Malta.

President of the Ramblers Association, Ingram Bongin, explained how the cleaning work and the extensive pruning of overgrown vegetation covering the path was needed to help visitors cross this trail more safely. Ambjent Malta will continue to implement a regular cleaning schedule across the soft areas to ensure the necessary maintenance of the area whilst encouraging visitors to keep the trail clean.

Ambjent Malta had to remove a substantial amount of illegally dumped waste. Ambjent Malta also installed picnic benches, directional signs and drew blazes – internationally known by ramblers to guide their path.

“As part of the electoral manifesto pledge to make Victoria Lines a national trail, we have carried out works on the Dwejra Lines for people to access and enjoy this part of the walking trail. Our commitment is to continue with this work and to create more awareness about the need to protect such places and biodiversity,” said Minister Miriam Dalli.

Josianne Muscat, director responsible for Environmental Projects within Ambjent Malta, said that this work was carried out to keep the trail in the best possible state. “We will continue the work in other trails, including Kemmuna and Foresta 2000. We call on those who visit these places to keep the place clean and in good condition,” said Ms Muscat.

It-trail ta’ Dwejra Lines aktar aċċessibbli għat-trekkers grazzi għal xogħol minn Ambjent Malta

Ix-xogħol fuq id-Dwejra Lines huwa l-ewwel wieħed fost ix-xogħolijiet li se jsiru fuq kurituri ekoloġiċi biex Malta tiżviluppa trail nazzjonali

Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli żaret ix-xogħolijiet minn Ambjent Malta biex id-Dwejra Lines, b’tul ta’ 3.5 kilometru, issir aktar aċċessibbli għat-trekkers u l-pubbliku.

Dan ix-xogħol huwa parti mix-xogħolijiet li se jkunu qed isiru fuq trails differenti biex Malta tiżviluppa trail nazzjonali. Dwejra Lines tifforma parti minn trail ferm ikbar, il-Victoria Lines, li tibda minn Fomm ir-Riħ u taqsam lil Malta sa Pembroke.

Akkumpanjata minn Ambjent Malta u r-Ramblers Association, flimkien mal-Friends of the Victoria Lines u Trekking Malta, il-Ministru Miriam Dalli rat ix-xogħol li sar biex it-trail issir aktar aċċessibbli.

Ingram Bondin, President tar-Ramblers Association, spjega kif ix-xogħol ta’ tindif li sar u tneħħija ta’ ħaxix ħażin li kien qed jgħatti l-mogħdija, issa se jgħin lil viżitaturi jimxu din it-trail b’mod aktar sigur. Ambjent Malta fil-fatt se tkun qed timplimenta skeda regolari ta’ tindif fis-soft areas.

Ambjent Malta neħħiet ammont sostanzjali ta’ skart mormi illegalment u installat tabelli ta’ gwida. Barra minn hekk, ġew impinġija wkoll blazes li huma marki magħrufa internazzjonalment mir-ramblers.

Biex il-post jitgawda wkoll mill-familji, f’żona minnhom fid-Dwejra Lines ġew installati picnic benches.

“Bħala parti mill-wegħda elettorali li nagħmlu minn Victoria Lines trail nazzjonali, permezz ta’ Ambjent Malta għamilna x-xogħolijiet fuq id-Dwejra Lines biex in-nies ikunu jistgħu jittrekkjaw minn din il-parti. L-impenn tagħna huwa li nkomplu għaddejjin b’din il-ħidma u biex noħolqu aktar kuxjenza dwar il-ħtieġa li nibżgħu għal postijiet bħal dawn u l-bijodiversita,” qalet il-Ministru Miriam Dalli.

Josianne Muscat, Direttur fi ħdan Ambjent Malta qalet li fiż-żmien li ġej dan ix-xogħol se jkompli għaddej sabiex it-trail jinżamm fl-aħjar stat possibbli u se jiġi estiż għal bnadi oħra tul il-Victoria Lines. “Barra minnhekk se nkomplu bil-ħidma f’trails oħra fosthom f’Kemmuna u fil-Foresta 2000. Nappellaw lil dawk li jżuru dawn il-postijiet sabiex iżommu l-post nadif u fi stat tajjeb,” qalet Josianne Muscat.