Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Project Green inaugurates the first Green Open Campus in Malta

Students can now work and study in a new 7,400-square-metre open space through new facilities such as free Wi-Fi and charging points. Project Green launched this new Green Open Campus at Millbrae Grove, next to the MCAST Institute for the Creative Arts, in Mosta.

Ministers Miriam Dalli and Clifton Grima, together with Project Green CEO Steve Ellul, emphasised the importance of open spaces where students can interact and study in a peaceful environment, conducive to their mental wellbeing.

The Green Open Campus is equipped with charging points for electronic devices and public Wi-Fi, so that students and other visitors can study or work in these green surroundings. Internet connectivity is free and open to all.

Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli explained that as part of this project, five MCAST students are collaborating with Project Green to design and decorate the garden’s benches, encouraging this student community to take ownership of this space by embellishing it to their liking.

“Through different initiatives, we are showing how open spaces can have different purposes in our community. They are not only recreational areas but can also be tranquil spaces where one can study, read or work. When we incorporate our natural environment in our daily activities, we improve our quality of life and mental wellbeing,” said Minister Miriam Dalli.

Minister for Education, Sport, Youth, Research and Innovation Clifton Grima highlighted the importance of open spaces and green spaces within an educational environment. 

“In all our recent infrastructural projects, we worked to provide the best possible educational environment, whilst incorporating open spaces that contribute to the students’ wellbeing. Even in this educational institution, major infrastructural projects are underway so that we continue to make MCAST a better learning environment for an enhanced educational experience to all students,” said Minister Grima.

Project Green CEO Steve Ellul said that, “This project was carried out through a collaboration with MCAST students. Every open space has a specific theme, and this open space is dedicated to students. In this case, it is a project by youths for youths.”

The Green Open Campus at Millbrae Grove includes some 205 trees, 155 of which were planted through an initiative in collaboration with Puttinu Cares, with each tree representing a €300 donation from the public to this voluntary organisation. This project will serve as a blueprint for other similar projects that are being planned for the near future.

Project Green tiftaħ l-ewwel Green Open Campus f’Malta

Studenti jistgħu jaħdmu u jistudjaw fi spazju miftuħ ta’ madwar 7,400 metru kwadru permezz ta’ faċilitajiet ġodda fosthom wifi b’xejn u anki charging points. Dan wara ħidma li saret minn Project Green f’Milbrae Grove, biex issa l-istudenti jistgħu jgawdu mill-ewwel Green Open Campus, li jinsab bieb ma’ bieb mal-Istitut tal-Arti Kreattiva tal-MCAST, il-Mosta.

Il-Ministri Miriam Dalli u Clifton Grima flimkien mal-Kap Eżekuttiv ta’ Project Green Steve Ellul,  enfasizzaw dwar l-importanza ta’ spazji miftuħa fejn l-istudenti jistgħu jistudjaw, b’benefiċċju  għas-saħħa mentali tal-istudenti u ż-żgħażagħ.

Dan il-Green Open Campus huwa mgħammar b’charging points għall-apparat elettroniku u hemm wifi pubbliku, biex kemm l-istudenti u anke l-pubbliku jkunu jistgħu jużaw dan l-ispazju miftuħ għall-istudju jew għall-ħidma tagħhom. Il-konnettività tal-internet hija b’xejn u aċċessibbli għal kulħadd.

Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli spjegat kif bħala parti minn dan il-proġett, ħames studenti mill-MCAST qed jikkollaboraw ma’ Project Green biex jiddisinjaw il-bankijiet f’dan il-ġnien, biex ikun aktar attraenti għaż-żgħażagħ u l-istudenti jħossu li l-ġnien huwa tagħhom.

“B’inizjattiva wara l-oħra rridu nuru kif l-ispazji miftuħa għandhom użu differenti. Mhux biss biex jitgawdew matul ħin rikreattiv imma jistgħu jintużaw bħala spazju aktar rilassat fejn wieħed jista’ jistudja, jaqra’ jew jaħdem. Meta ninkorporaw l-ambjent fil-ħidma tagħna ta’ kuljum ngħinu biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna, b’impatt pożittiv fuq is-saħħa mentali,” qalet il-Ministru Miriam Dalli. 

Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima tkellem dwar l-importanza tal-ispazji miftuħa u spazji ħodor fl-ambjent edukattiv. 

“Fil-proġetti kollha infrastrutturali tas-snin riċenti rajna li mhux biss nipprovdu l-aqwa ambjent edukattiv possibbli, imma li noħolqu wkoll spazji miftuħa u ħodor biex inħarsu l-benesseri tal-istudenti tagħna. Anki f’din l-Istituzzjoni Edukattiva għaddejjin proġetti kbar infrastrutturali biex l-MCAST inkomplu nagħtuh dehra li tixraq għaż-żmien tal-lum, b’ambjent modern u bi spazji adegwati li permezz tagħhom igawdu dawk kollha li jattendu f’din l-istituzzjoni,” qal il-Ministru Grima.

Il-Kap Eżekuttiv Steve Ellul qal li “Dan huwa proġett li sar b’kollaborazzjoni ma’ studenti li jistudjaw l-MCAST. Kull spazju miftuħ għandu t-tema tiegħu u dan huwa dedikat speċifikament għall-istudenti. Proġett miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ.”

Il-Green Open Campus ta’ Milbrae Grove jinkludi fih madwar 205 siġra li 155 siġra minnhom tħawlu bħala parti mill-inizjattiva ma’ Puttinu Cares. Kull siġra tissimbolizza donazzjoni ta’ €300 lil Puttinu Cares. Dan il-proġett se jkun qed iservi bħala eżempju għal proġetti simili li qed jiġu ppjanati għaż-żmien li ġej.