Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

€90 million Enemalta action plan to reinforce its electricity distribution system

English Version :

€90 million Enemalta action plan to reinforce its electricity distribution system

Enemalta’s ambitious action plan to invest €90 million to reinforce its electricity distribution system has been launched. This plan is aimed at providing families and businesses with a more stable electricity supply.

During a press conference, Minister for Energy, Enterprise and Sustainable Development Miriam Dalli explained that Enemalta is accelerating its investment action plan aimed at reinforcing the country’s electricity network.

“Despite the international situation, the government has ensured a stable electricity supply and tariffs. At the same time, Enemalta is working on modernising the country’s infrastructure to meet the increase in demand,” Minister Dalli said.

Electricity demand is increasing by over 10% every year as a result of economic development and improved social conditions.

“Enemalta is allocating around €15 million every year to reinforce its distribution system. Amongst others, this plan includes an increase of 40 to 50 new substations every year. All new substations are automated.”

The investment in new substation surpasses €2 million annually. An additional €1.5 million are invested annually in the modernisation of existing substations, including the change of switchgear and automation.

In 2022, more than a quarter of the substations around Malta and Gozo will be automated; by 2027, half of the substations will be automated. Moreover, by 2027, the number of substations is expected to surpass 1,900, of which 950 substations will be automated. This investment will mean that in six years’ time, the country’s electricity network will be fully automated.

In his presentation, Ing Jonathan Scerri emphasised that Enemalta accelerated its projects and work programme as part of the first phase of the action plan.

“With these investments, Enemalta’s distribution system will be able to meet the increased electricity demand, improve stability and reduce the duration of interruptions,” Ing Scerri explained.

Other interventions with this same aim include the change of electricity lines and the installation of line voltage regulators in various localities including Dingli, Imtaħleb and Kalkara.

Other capital investments include the extension of the distribution centres in Tarxien, Imrieħel and Marsaskala and a new distribution centre in Naxxar.

“These projects involve an investment of around €15 million,” stated Ing Scerri.

Minister Dalli added that the country is also working towards having a more stable electricity supply by investing in a second interconnector. With this aim, Enemalta is investing €6 million in a 132kV cable from Magħtab to the Mosta distribution centre.

“I thank Enemalta’s employees and technicians, who are working day and night to meet its clients’ demands and ensure that the country has a stable electricity supply. This is a continuous programme of works, including the regular maintenance of our electricity distribution network,” concluded Miriam Dalli.

Maltese Version :

€90 miljun għall-pjan ta’ azzjoni ta’ Enemalta biex issaħħaħ is-sistema ta’ distribuzzjoni tal-elettriku

Beda jitwettaq il-pjan ambizzjuż ta’ Enemalta biex sal-2027 tkun investiet mad-€90 miljun biex issaħħaħ is- sistema ta’ distribuzzjoni tal-elettriku. Dan bil-għan li tiżdied l-istabbiltà fil-provvista tal-elettriku għall-familji u n-negozji.

Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli spjegat li Enemalta qed taċċellera pjan ta’ azzjoni biex isiru investimenti varji li flimkien għandhom l-għan li jsaħħu n-network tal-pajjiż.

“Dan il-gvern wera l-impenn tiegħu mhux biss li jżomm prezz stabbli għall-elettriku iżda li tkun garantita l- istabbiltà tal-provvista, minkejja s-sitwazzjoni internazzjonali. Fl-istess ħin l-Enemalta qed taħdem biex timmodernizza l-infrastruttura tal-pajjiż biex tindirizza kemm l-apparat antik u ż-żieda fid-domanda”, qalet il- Ministru Miriam Dalli.

Id-domanda tal-elettriku qed tiżdied b’aktar minn 10% fis-sena, grazzi għat-tkabbir tal-ekonomija u t-titjib fil- kundizzjonijiet soċjali.

“Biex insaħħu s-sistema ta’ distribuzzjoni, Enemalta qed talloka mal-€15-il miljun fis-sena. Fost oħrajn, dan il- pjan jinkludi żieda ta’ bejn 40 u 50 substation ġdida kull sena, liema substations se jkunu awtomatizzati.”

L-investiment f’substations ġodda waħdu jaqbeż iż-żewġ miljun ewro fis-sena. Barra minn hekk, l- immodernizzar ta’ substations eżistenti, inkluż it-tibdil ta’ switchgears u l-awtomazzjoni, huwa ta’ madwar miljun u nofs fis-sena.

Filwaqt li din is-sena, aktar minn kwart tas-substations madwar Malta u Għawdex se jkunu awtomatizzati, din iċ- ċifra se tkun qed tirdoppja sal-2027. Huwa mistenni li n-numru ta’ substations jitla’ għal 1,900 biex b’hekk 950 substation ikunu awtomatizzati. B’din il-mira, in-network tal-pajjiż ikun kollu awtomatizzat.

Fil-preżentazzjoni tiegħu lill-ġurnalisti, iċ-chairman tal-Enemalta, l-Inġinier Jonathan Scerri saħaq li Enemalta tat spinta lit-twettiq ta’ proġetti u interventi varji, bħala parti mill-ewwel fażi tal-pjan ta’ azzjoni.

“B’dawn l-investimenti s-sistema tad-distribuzzjoni tkun tista’ tlaħħaq maż-żieda fid-domanda għall-elettriku, jonqsu l-interruzzjonijiet fil-provvista tal-elettriku, u jitqassar il-ħin tal-interruzzjonijiet”, spjega l-Inġ. Scerri.

Interventi oħrajn li qed isaħħu s-sistema ta’ distribuzzjoni jinkludu t-tibdil tal-linji u l-installazjoni ta’ line voltage regulators f’diversi lokalitajiet bħal Ħad-Dingli, l-Imtaħleb u l-Kalkara.

Investimenti kapitali oħra jinkludu t-tkabbir taċ-ċentri tad-distribuzzjoni ta’ Ħal Tarxien, l-Imrieħel u Marsaskala u l-bini ta’ Ċentru tad-Distribuzzjoni ġdid fin-Naxxar.

“Dawn il-proġetti bejniethom jinvolvu investiment ta’ madwar €15-il miljun,” qal l-Inġ. Scerri.

Il-Ministru Dalli fakkret li l-pajjiż qed jaħseb għal aktar stabbiltà fil-provvista tal-elettriku permezz tat-tieni interconnector. Għal dan il-għan, Enemalta se tinvesti €6 miljun f’cable tal-132kv mill-Magħtab għaċ-ċentru tad- distribuzzjoni tal-Mosta.

“Nirringrazzja lill-ħaddiema u t-tekniċi tal-Enemalta li qed jaħdmu lejl u nhar biex iwieġbu għall-ħtiġijiet tal- klijenti u tassigura li l-pajjiż ikollu provvista stabbli ta’ enerġija elettrika. Din hija ħidma kontinwa, inkluż b’manutenzjoni regolari tas-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku”, ikkonkludiet Miriam Dalli.