Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Minister Miriam Dalli announces Wage Supplement extension as local company confirms multimillion investment

English Version :

Minister Miriam Dalli announces Wage Supplement extension as local company confirms multimillion investment

  • Wage Supplement to be extended during March, Minister Miriam Dalli announces
  • Federated Mills to invest €14.4 million

The Wage Supplement will be extended in its current format during March, Minister for Energy, Enterprise, and Sustainable Development Miriam Dalli announced while addressing a press conference of a €14.4 million investment by Federated Mills. “Today’s investment is a reflection of the resilience shown by Maltese businesses during the pandemic. Thanks to the support of the Maltese Government through various schemes and incentives, local businesses were able to continue operating. With such initiatives, businesses were able to invest in their future,” explained Minister Miriam Dalli. “We are extending the Wage Supplement for the month of March, in its current format for all those who are receiving it.” The total assistance received by businesses through the Wage Supplement reaches €700 million.

Local investment of €14.4 million

Federated Mills plc is investing €14.4 million in a new plant in Kordin, to increase its manufacturing capacity and storage space. By installing modern and efficient machinery, it will move towards more sustainable operations. Federated Mill plc plays a significant role in the local food market, as it is responsible for 70% of the local flour production needed in traditional food such as Maltese bread. “We are confident that this investment, together with the skills of our workers Federated Mills will continue to serve the demands of the local market products of higher quality for our clients in the food industry”, explained Chairperson Rachel Stilon. Through Malta Enterprise’s assistance, the investment shall be carried out over two years, allowing Federated Mills to move its current operations to the Industrial Estate in Kordin.

The investment consists of the construction of the plant and a new production system designed according to the needs of flour milling. Federated Mills will continue to develop and produce high-quality products and participate in new markets. Investing in modern machinery will enhance production and efficiency and ensure sustainability.

Maltese Version :

Il-Ministru Miriam Dalli tħabbar l-estensjoni tal-wage supplement waqt li kumpanija Maltija tikkonferma investiment multimiljunarju

  • Il-Ministru Miriam Dalli tħabbar l-estensjoni tal-wage supplement għax-xahar ta’ Marzu
  • Federated Mills b’investiment ta’ €14.4 miljun

Il-wage supplement se jiġi estiż għax-xahar ta’ Marzu għall-kumpaniji kollha li qed jeħduh bħalissa fil-format li hu, ħabbret il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli waqt konferenza tal- aħbarijiet li matulha l-kumpanija Federated Mills plc ħabbret investiment ta’ €14.4 miljun. “L-investimenti mill-kumpaniji lokali huma riflessjoni ta’ settur Malti reżiljenti, minkejja l-pandemija. Grazzi għall-impenn tal-Gvern Malti bi skemi u b’inċentivi varji, il-kumpaniji lokali setgħu jibqgħu joperaw. Bihom irnexxielna naċċertaw li dawn il-kumpaniji jkunu f’qagħda finanzjarja biex jinvestu fil-futur tagħhom,” spjegat il-Ministru Miriam Dalli. “Illum qed inħabbru li l-wage supplement se jkun qed jiġi estiż għax-xahar ta’ Marzu. Il-wage supplement se jkun qed jiġi estiż bil-format ta’ kif inhu bħalissa, għall-kumpaniji kollha li qed jeħduh bħalissa.” Permezz ta’ dan, l-għajnuna lin-negozji bil-wage supplement tlaħħaq mas-€700 miljun.

Investiment lokali ta’ €14.4 miljun

Federated Mills plc se tinvesti €14.4 miljun f’impjant ġdid f’Kordin li se jżid il-kapaċitajiet tal-manifattura u l- ħażna tagħhom, u se tuża makkinarju aktar effiċjenti u timxi lejn operat aktar sostenibbli. Il-kumpanija għandha rwol sinjifikanti fis-suq tal-ikel Malti, responsabbli għall-provvista ta’ 70% mid-dqiq mibjugħ lokalment u tal- manifattura ta’ dqiq meħtieġ għal ikel tradizzjonali, bħall-ħobż Malti. “Ninsabu fiduċjużi ħafna li dan l-investiment, flimkien ma’ aktar investiment fil-kapaċitajiet tal-impjegati tagħna, se nkomplu naraw lil Federated Mills isservi kważi d-domanda kollha tas-suq lokali b’prodott aħjar għall-klijenti tagħna li huma dawk li fl-industrija tal-prodotti tal-ikel, tal-ħelu u tal-ħobż,” spjegat iċ-Chairperson Rachel Stilon. L-investiment se jsir fuq medda ta’ sentejn, grazzi għall-għajnuna mogħtija mill-Malta Enterprise, biex b’hekk Federated Mills tmexxi l-operat tagħha minn fejn hu bħalissa fil-Marsa għall-post ġdid fiż-żona industrijali ta’ Kordin.

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni tal-impjant u fix-xiri ta’ sistema ta’ produzzjoni ddisinjata għall- ħtiġijiet tat-tħin attwali kif ukoll futuri tagħhom. Dan se jippermetti lil Federated Mills tkompli tiżviluppa u tipproduċi prodotti ta’ kwalità għolja u tidħol fi swieq ġodda. F’dan l-investiment, Federated Mills qed timxi mal- element ta’ sostenibbiltà fejn se tinvesti f’makkinarju modern li għandu jtejjeb il-produzzjoni u l-effiċjenza.

Malta Enterprise qed tappoġġa dan il-proġett li għandu jagħmel il-kumpanija iktar kompetittiva kif ukoll ikompli jassigura l-provvista ta’ dan l-ikel bażiku u meħtieġ fis-suq Malti. L-impjant il-ġdid se jżid il-kapaċitajiet tal- ħażna tal-kumpanija biex b’hekk titnaqqas id-dipendenza sħiħa preżenti fuq is-silos tal-Kordin Grain Terminal.