Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Enemalta updates MCESD on accelerated electricity infrastructure investments

More than 70km of new underground cables in the next six months

Enemalta has presented an update on the implementation of its plan to reinforce Malta’s electricity infrastructure to the Malta Council for Economic and Social Development (MCESD) during a meeting with the participation of the Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli.

The meeting followed another one held four months ago, when the government announced plans to double its 2024 electricity infrastructure investment to continue preparing the country for the impacts of global warming and other extreme weather conditions caused by climate change.

“When we met with you, we promised to double the investment in electricity infrastructure. Not only are we fulfilling that commitment, but we have more than tripled the investment. We have also been actively advancing the work in the distribution system. This effort will further intensify in the coming months through collaboration between Enemalta, Infrastructure Malta, and Transport Malta,” claimed Minister Dalli.

Minister Dalli explained that Enemalta is working to accelerate all planned short-, medium-, and long-term network upgrades. While several works are in progress, this week the company issued a call for offers for the development of a new distribution centre in Naxxar. Plans for several other major projects are in progress.

“The government is channelling more local and EU funds to continue investing in our electricity infrastructure to increase capacity, improve network redundancy, augment security of supply and prepare for upcoming green energy projects,” Minister Miriam Dalli said.

The Minister added that the government is also working to launch Malta’s first call for private investments in offshore renewable energy in 2024 and to launch Malta’s first grid-scale battery storage systems, as part of its plan to decarbonise the energy sector. Preparations for the second subsea electricity interconnection with mainland Europe are at an advanced stage as well.

Enemalta Executive Chairman Ing. Ryan Fava explained that in the next six months, Enemalta will be laying over 70 kilometres of medium-voltage underground cables, four times the length of cables added to the network during the last two years. This work is being coordinated with the support of Infrastructure Malta and Transport Malta.

More than 70km extension of the national grid will add more alternative connections between different nodes of the network to facilitate quicker service restoration in cases of difficulty.

In the meantime, next year the company will also continue implementing its six-year plan, with the commissioning of another 45 new substations and the upgrading of several existing ones, as well as the addition of newer 400/230V feeders.

“These network investments will help Enemalta increase network flexibility, reduce the risks of supply interruptions to its customers, while securing additional alternative connections to speed up service restoration when such difficulties arise,” Ing. Fava said.

The company will also continue preparations for other major projects that will be completed in the coming years, including a new 132-kilovolt link between the Maghtab Interconnector Terminal and the Mosta Distribution Centre, to consolidate the principal connections between the Malta-Italy Interconnector and the local electricity distribution network. It is also planning two new distribution centres, one in Naxxar and another one in Siggiewi, as well as the upgrading of the existing distribution centres in Msida and St Andrew’s (Pembroke).

In 2022 and 2023, Enemalta is energising 80 new substations. It also completed 66 substation upgrades and installed 145 new 400/230V feeders in different localities. The company also upgraded its distribution centres in Marsascala, Tarxien and Mriehel, to increase their capacity.

For more information, visit enemalta.com.mt or follow Enemalta’s socials.

L-Enemalta taġġorna lill-MCESD dwar l-investiment fl-infrastruttura tal-elettriku li qed issir b’ħidma aċċellerata

Aktar minn 70 kilometru ta’ cables taħt l-art ġodda fis-sitt xhur li ġejjin

L-Enemalta ppreżentat aġġornament dwar it-twettiq tal-pjan biex issaħħaħ l-infrastruttura tal-elettriku, waqt laqgħa mal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) bis-sehem tal-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, Miriam Dalli.

Din il-laqgħa segwiet oħra li saret erba’ xhur ilu, meta l-gvern ħabbar li għas-sena li ġejja se jirdoppja l-investiment fl-infrastruttura tal-elettriku, biex jilqa’ għall-impatt tat-tisħin globali u kundizzjonijiet estremi tat-temp ikkawżati mit-tibdil fil-klima.

“Meta ltqajna magħkom wegħdnikom li se nirdoppjaw l-investiment fl-infrastruttura tal-elettriku. Mhux talli rduppjajna l-investiment, imma aktar milli ttriplikajna l-investiment, filwaqt li bqajna għaddejjin bix-xogħol fis-sistema ta’ distribuzzjoni, liema xogħol se jintensifika ħafna aktar fix-xhur li ġejjin b’ħidma bejn l-Enemalta, Infrastructure Malta u Transport Malta,” sostniet il-Ministru Dalli.

Il-Ministru Dalli spjegat li l-Enemalta qed taħdem biex tgħaġġel il-pjanijiet tat-tisħiħ tan-network tal-elettriku, kemm dawk fl-immedjat, medji u fit-tul. Filwaqt li għaddejjin diversi xogħlijiet, din il-ġimgħa l-kumpanija ħarġet sejħa għall-offerti għall-iżvilupp taċ-ċentru tad-distribuzzjoni ġdid fin-Naxxar. Dan filwaqt li għaddejjin it-tħejjijiet għal proġetti maġġuri oħrajn.

“Il-gvern qed jalloka aktar fondi lokali u Ewropej biex ikompli jinvesti fl-infrastruttura elettrika tagħna, biex inżidu l-kapaċità, insaħħu r-reżiljenza tan-network, inżidu s-sigurtà tal-provvista u nippreparaw għal aktar proġetti t’enerġija nadifa fil-futur,” qalet il-Ministru Miriam Dalli.

Il-gvern qed jaħdem biex fl-2024 iniedi l-ewwel sejħa f’Malta għall-investiment privat fl-enerġija rinnovabbli offshore, u biex jiżviluppa l-ewwel sistemi ta’ ħażna t’enerġija bil-batteriji f’pajjiżna, bħala parti mill-pjan biex is-settur tal-enerġija jiġi dekarbonizzat. Waslu fi stadju avvanzat il-preparamenti għat-tieni interconnector fil-baħar bejn Malta u l-kumplament tal-Ewropa.

Iċ-Ċermen Eżekuttiv ta’ Enemalta, Inġ. Ryan Fava spjega li fis-sitt xhur li ġejjin, Enemalta se tqiegħed aktar minn 70 kilometru ta’ cables ta’ vultaġġ medju taħt l-art, erba’ darbiet daqs it-tul ta’ cables ġodda li żdiedu man-network fis-sentejn li għaddew. Dan ix-xogħol qed isir bl-għajnuna ta’ Infrastructure Malta u Transport Malta.

Din l-estensjoni ta’ ’l fuq minn 70 kilometru fis-sistema tad-distribuzzjoni se żżid aktar konnessjonijiet alternattivi bejn partijiet differenti tan-network, biex meta jinqalgħu diffikultajiet tkun tista’ tagħti lura l-provvista f’inqas ħin.

Sadanittant, is-sena d-dieħla l-kumpanija ser tkompli twettaq il-pjan ta’ sitt snin tagħha, b’45 substation ġdida u t-tisħiħ ta’ ħafna oħrajn eżistenti, kif ukoll b’aktar feeders 400/230V ġodda.

“Dawn l-investimenti ser jgħinu lil Enemalta żżid il-flessibilità tan-network biex tnaqqas ir-riskji ta’ qtugħ fil-provvista lill-klijenti filwaqt li tikseb aktar konnessjonijiet alternattivi sabiex meta jinqalgħu diffikultajiet, tagħti lura l-provvista f’inqas ħin,” qal l-Inġ. Fava. 

Il-kumpanija se tkompli għaddejja bit-tħejjijiet ta’ proġetti kbar oħrajn li se jkunu qed jitlestew fi-snin li ġejjin, inkluż konnessjoni ġdida ta’ 132 kilovolt bejn it-Terminal tal-Interconnector fil-Magħtab u ċ-Ċentru tad-Distribuzzjoni fil-Mosta, biex tikkonsolida l-konnessjonijiet prinċipali bejn l-interconnector ta’ bejn Malta u l-Italja u n-network tad-distribuzzjoni tal-enerġija lokali. Qed jiġu ppjanati wkoll żewġ ċentri tad-distribuzzjoni fin-Naxxar u s-Siġġiewi, kif ukoll tisħiħ taċ-ċentri tad-distribuzzjoni eżistenti fl-Imsida u St Andrew’s (Pembroke).

Fl-2022 u 2023, l-Enemalta xegħlet 80 substastion ġdida. Il-kumpanija lestiet ukoll tisħiħ ta’ 66 substation oħra u installat mal-145 feeders 400/230V f’lokalitajiet differenti. Lestiet ukoll proġetti oħra biex iżżid il-kapaċità taċ-ċentri tad-distribuzzjoni f’Wied il-Għajn, Ħal Tarxien u l-Imrieħel.

Għal aktar informazzjoni, żur enemlta.com.mt jew segwi il-midja soċjali ta’ Enemalta.