Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Family businesses encouraged to adopt long-term strategies to ensure continuity

English Version :

Family businesses encouraged to adopt long-term strategies to ensure continuity

Adopting strategies that prioritise governance, strategic planning and succession planning provides continuity to family businesses.

This was discussed during a conference organised by the Family Business Office (FBO) and the Chamber of Commerce. The results from a survey in which over 100 family businesses were surveyed was presented.

In her speech, Enterprise Minister Miriam Dalli explained that the government, through Malta Enterprise and the the Family Business Office, is providing incentives to facilitate access to advisory and mediation services required by family businesses.

“Continuity of family businesses is essential, but not necessarily easy and often requires family business owners to make choices and take decisions which are difficult. This may lead to further hurdles which go beyond any day-to-day work that any other business would need to face. We also understand that the process of succession and continuity of businesses does not happen overnight. It takes time and pain staking efforts which aren’t always easy to nurture in view of the internal dynamics underlying each and every family business. It is for this reason that a long-term strategy is required to understand the needs of family businesses and to identify which support is needed the most,” stated Minister Miriam Dalli.

The survey showed that 83% of family businesses had a functioning board of directors that meets regularly, to discuss the performance and future direction of family businesses. However, only 33% confirmed having a written strategic plan which is regularly reviewed. 50% answered that they do not, but they need to work on it.

The survey also showed that 65% of family businesses do not have a succession plan.

Through the Family Business Grant, the government is supporting family businesses to address transitionary issues by facilitating access to advisory and mediation services. The maximum grant that can be awarded under these guidelines is capped at €15,000 per family business in any rolling three-year period.

Negozji tal-familja mħeġġa jaddottaw strateġija fit-tul biex jassiguraw li jkun hemm kontinwità

In-negozji tal-familja jeħtieġu strateġija li tippreparahom mhux biss għas-suċċessjoni imma għall-isfidi ta’ għada. Pjan strateġiku għan-negozju jassigura kontinwità.

Dan u aktar kienu diskussi waqt konferenza mtella’ mill-Family Business Office (FBO) u l-kumitat għan-negozji tal-familja fi ħdan il-Kamra tal-Kummerċ. Waqt din il-konferenza ġie ppreżentat stħarriġ li sar ma’ ’l fuq minn 100 negozju tal-familja.

Fl-indirizz tagħha, il-Ministru għall-Intrapriża Miriam Dalli spjegat kif il-Gvern, permezz tal-Malta Enterprise u l-Family Business Office, qed joffri għajnuna biex in-negozji tal-familja jkollhom aċċess għal servizzi ta’ medjazzjoni u konsultazzjoni.

“Il-kontinwità għan-negozji tal-familja hija importanti, iżda nafu wkoll li din mhux dejjem tkun faċli minħabba sfidi differenti u uniċi li jistgħu jiffaċċjaw, inkluż ostakli li jmorru lil hinn mill-ħidma ta’ kuljum. Nifhmu li l- proċess tas-suċċessjoni ma jsirx minn lejl għal nhar. Dan ix-xogħol jieħu l-ħin u sforz li anke taffettwa d-dinamika li jkollu negozju tal-familja. Strateġija fit-tul tindirizza wkoll dawn il-ħtiġijiet u l-appoġġ li jkun hemm bżonn,” qalet il-Ministru Miriam Dalli.

L-istħarriġ juri li 83% tan-negozji tal-familja għandhom bord ta’ diretturi li jiffunzjona u li jiltaqa’ b’mod regolari. Dan biex jiddiskutu kif sejjer in-negozju u kif jista’ jimxi aktar ’il quddiem. Minn naħa l-oħra, 33% tan-negozji biss ikkonfermaw li għandhom pjan strateġiku miktub u li jiġi rivedut fuq bażi regolari. 50% rrispondew li ma għandhomx pjan strateġiku, iżda jridu jaħdmu fuqu.

Mill-istħarriġ ħareġ ukoll li 65% tan-negozji tal-familja ma għandhomx pjan ta’ suċċessjoni.

Permezz tal-Family Business Grant, il-Gvern qed jipprovdi assistenza lin-negozji tal-familja li qed jippjanaw is- suċċessjoni jew għandhom bżonn pariri ta’ medjazzjoni. L-għotja titla’ għal €15,000 għal kull negozju tal-familja fuq perjodu ta’ tlett snin.