Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

First Maltese-based company listed on NASDAQ

English Version :

First Maltese-based company listed on NASDAQ

NASDAQ is the world’s largest electronic stock exchange

Trust Stamp is the first tech start-up based in Malta quoted on NASDAQ, where Malta Enterprise’s support was critical for the tech company to be the first Maltese company to be listed on the world’s largest electronic exchange.

This was announced by Minister for Energy, Enterprise and Sustainable Development Miriam Dalli, during a visit at the company led by CEO and co-founder Gareth Genner.

Trust Stamp provides biometric-based security systems based on their patented technology across the US, Europe, Asia and Africa.

The product range offered by Trust Stamp uses technology and artificial intelligence to enable banks and other institutions to verify customer credentials. The technology that is being researched and developed in Malta is used by highly regulated industries and international financial institutions such as MasterCard.

In her address, Minister Dalli said that, “The story of Trust Stamp is a prime example of our commitment to creating and developing new economic niches in modern sectors so that our economy can continue to diversify and strengthen, in turn creating and providing more new opportunities for our young people and workers”.

Minister Miriam Dalli went on to say that, despite the small size of Malta, our country has the potential to attract investment in the development of highly innovative start-ups such as Trust Stamp.

Malta Enterprise’s financial support, schemes and incentives were crucial for the company’s growth and its eventual investment of around €3.5 million in the Maltese economy in the last year and a half. The company will be investing a further €6 million in the next three years as it increases its presence in the country, as it will be employing another 50 people in its offices in Malta.

“Trust Stamp’s journey to NASDAQ is also a result of the ecosystem in Malta and the economic and political climate of our country, which offers stability and peace of mind to foreign investors,” added Minister Dalli.

In his speech, co-founder Gareth Genner outlined how the company came to the decision to set up its European base in the country and expressed his gratitude to the Maltese government and Malta Enterprise, which he credited as a factor in the success of the company.

“Your trust and investment in our vision, in what was a critical time for our company, helped make our success possible, and we look forward to continuing to work with you as we continue to grow Trust Stamp and continue to invest in the Maltese economy,” said Mr Genner.

NASDAQ is the largest electronic stock exchange in the world, allowing investors to trade on more than 3,500 of the world’s largest and foremost tech companies. To be listed on NASDAQ, a company must have a capital of more than $2 million, with more than 100,000 shares held by the public and an asset value of more than $4 million, amongst other requirements. About $4 billion is traded on NASDAQ daily, with an average value of more than $300 billion.

Minister for Energy, Enterprise and Sustainable Development Miriam Dalli announces new investment by Marsovin

Maltese Version :

L-ewwel kumpanija bbażata f’Malta li tiġi kkwotata fuq in-NASDAQ – NASDAQ hija l-akbar stock exchange elettronika fid-dinja

Kumpanija lokali li tipproduċi l-inbid qed tinvesti €4 miljun f’makkinarju aktar effiċjenti u timxi lejn operat aktar sostenibbli. L-investiment li

Trust Stamp hija l-ewwel tech start-up ibbażata f’Malta li ġiet ikkwotata fuq in-NASDAQ, fejn il-Malta Enterprise kienet kruċjali biex din tkun l-ewwel kumpanija Maltija li tiġi inkluża fl-akbar suq elettroniku fid- dinja.

Dan ħabbritu l-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli waqt żjara li tmexxiet mill-Kap Eżekuttiv u l-ko-fundatur ta’ Trust Stamp Gareth Genner.

Trust Stamp tipprovdi sistemi ta’ sigurtà bbażati fuq l-identità tal-persuni, abbażi tal-bijometrika li hija mifruxa fl-Amerika, fl-Ewropa, fl-Asja u fl-Afrika.

Il-prodott li toffri Trust Stamp juża t-teknoloġija u l-intelligenza artifiċjali biex banek u istituzzjonijiet oħra jkunu jistgħu jivverifikaw il-kredenzjali tal-klijenti. Dan anke filwaqt li bl-istess teknoloġija li qed tiġi rriċerkata u żviluppata f’Malta, tintuża minn istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali bħal MasterCard.

“L-istorja ta’ Trust Stamp hija wkoll eżempju tal-impenn li għandna sabiex noħolqu u niżviluppaw niċeċ ekonomiċi ġodda f’setturi moderni sabiex l-ekonomija tagħna tkompli tiddiversifika u tissaħħaħ. Setturi li jsibu fejn jimirħu f’Malta u jkollhom storja ta’ suċċess, biex b’hekk inkomplu noħolqu u nipprovdu aktar opportunitajiet ġodda għaż-żgħażagħ u l-ħaddiema tagħna”, qalet il-Ministru Miriam Dalli.

Hija kompliet tgħid li minkejja ċ-ċokon ta’ Malta, pajjiżna għandu l-potenzjal li jattira investiment fl-iżvilupp ta’ startups bħal Trust Stamp.

L-appoġġ finanzjarju ta’ Malta Enterprise, permezz ta’ skemi u inċentivi, kien kruċjali sabiex din il-kumpanija tikber u tinvesti madwar €3.5 miljun fl-ekonomija Maltija fl-aħħar sena u nofs. Fit-tliet snin li ġejjin din il- kumpanija se tkun qed tinvesti €6 miljun oħra filwaqt li tkabbar il-preżenza tagħha f’pajjiżna hekk kif se tkun qiegħda timpjega 50 persuna oħra fl-uffiċini tagħha f’Malta.

“Il-mixja sabiex Trust Stamp waslet san-NASDAQ hija wkoll riżultat tal-ekosistema f’Malta u l-klima ekonomika u politika ta’ pajjiżna li joffru stabbiltà u serħan il-moħħ lill-investituri barranin”, żiedet tgħid il- Ministru Dalli.

Fid-diskors tiegħu l-ko-fundatur Gareth Genner tkellem dwar kif il-kumpanija waslet għad-deċiżjoni li twaqqaf il-bażi Ewropea tagħha f’pajjiżna u esprima r-ringrazzjament tiegħu lill-Gvern Malti u lill-Malta Enterprise, li huwa jakkreditahom bħala fattur fis-suċċess tal-kumpanija.

“Il-fiduċja u l-investiment tagħkom fil-viżjoni tagħna, f’mument li kien tant kritiku għall-kumpanija tagħna, għenu biex is-suċċess tagħna jkun possibbli, u nistennew bil-ħerqa li nkomplu naħdmu magħkom hekk kif inkomplu nkabbru Trust Stamp u nkomplu ninvestu fl-ekonomija Maltija”, qal is-Sur Gareth Genner.

NASDAQ hija l-akbar stock exchange elettronika fid-dinja li permezz tagħha investituri jkunu jistgħu jinvestu f’aktar minn 3,500 kumpanija li huma fost l-akbar fid-dinja. Biex kumpanija tiġi aċċettata fuq in-NASDAQ irid ikollha kapital ta’ aktar minn $2 miljun, aktar minn 100,000 sehem f’idejn il-pubbliku, u valur ta’ assi ta’ aktar minn $4 miljun, fost oħrajn. Fuq in-NASDAQ jiġu nnegozjati madwar 4 biljun sehem f’dawn il-kumpaniji kuljum, b’valur medju ta’ aktar minn $300 biljun.