Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Reinforcement works on the electricity distribution system continue with an investment of €1.5 million

English Version:

Reinforcement works on the electricity distribution system continue with an investment of €1.5 million

Enemalta employees and its technical teams are carrying out reinforcement works the electricity distribution system in several localities around Malta and Gozo.

After announcing an investment of €1 million in the infrastructure in Baħrija, today the Minister for Energy Miriam Dalli visited works in Żurrieq which were made with an investment of €1.5 million.

Works on a new 11KV cable are being done in three different areas in Żurrieq. These works, which are to be finalised in the coming months, will ensure a more stable supply in the area. The area will then be supplied from two distribution centres in Ħal Far and Kirkop. This involves a new 11KV cable and the change of switchgear in two other substations.

Works in Żurrieq also include a new substation in Triq l-Indipendenza with an investment of €250,000. Other main investments which have already started or are to commence in the coming months include a €400,000 investment in a cable and another substation in Bubaqra.

Other works are being carried out in other residential areas and in a zone known as Vincenzo Caruana, where low-voltage cables are being changed. These projects in Żurrieq are being done with a total investment of over €1.5 million.

“The reinforcement works in Żurrieq are just a small part of Enemalta’s programme of reinforcement of the distribution system which is being realized at a fast pace, with works being carried out on the daily including on Sundays and Public Holidays. I take this opportunity to thank Enemalta’s engineers and technical teams and other employees for their work,” stated Minister Dalli.

The Mayor of Żurrieq, Rita Grima, expressed her appreciation for this work. She stated that she is convinced that through this investment for families and businesses, residents of Żurrieq will benefit from a reinforced electricity supply.

Enemalta’s engineers are continuously studying problematic areas due to the fact that in certain zones the infrastructure is not coping with the sudden increase in demand. Enemalta is carrying out several interventions that are not covered by the media, such as the laying of high voltage cables from distribution centres to substations, the laying of low voltage feeders/cables and overhead lines which carry electricity supply from substations to Enemalta clients’ homes and businesses.

Minister for Energy, Enterprise and Sustainable Development Miriam Dalli announces completion of works to reinforce electricity system in Żurrieq
Minister for Energy, Enterprise and Sustainable Development Miriam Dalli announces completion of works to reinforce electricity system in Żurrieq

Maltese Version:

Investiment ta’ miljun ewro biex tissaħħaħ il-provvista tal-elettriku fil-Baħrija u l-madwar

Mas-670 familja u negozji fil-Baħrija u l-madwar se jkunu qed igawdu minn sistema ġdida ta’ provvista tal- elettriku, fi proġett li għandu l-għan li jsaħħaħ l-infrastruttura u jtejjeb il-kwalità tas-servizz lill-klijenti tal- Enemalta.

Dan l-investiment huwa maqsum f’żewġ fażijiet: fl-ewwel fażi, b’investiment ta’ €400,000, tpoġġa taħt l-art cable ta’ 11KV fuq medda ta’ kważi żewġ kilometri. Dan se jieħu post il-linji li bħalissa jinsabu għaddejjin fuq l-arbli. Minħabba li din l-infrastruttura hi esposta għall-elementi tan-natura, ir-residenti kienu qed jesperjenzaw interruzzjonijiet fil-provvista tal-elettriku, speċjalment fit-temp xitwi. Fl-aħħar xhur, l-inġiniera tal-Enemalta wettqu numru ta’ studji biex jindirizzaw din il-problema.

Fl-interim, l-Enemalta implimentat diversi miżuri intermedjarji biex kemm jista’ jkun jitnaqqas l-inkonvenjent għar-residenti tal-lokalità tal-Baħrija.

Fit-tieni fażi ta’ dan il-proġett, b’investiment ta’ madwar €600,000, l-Enemalta qed timmodernizza numru ta’ substations li jissupplixxu l-provvista tal-elettriku lil din il-komunità, inkluż bi tqegħid ta’ linji ġodda. Dan se jiżgura aktar stabbilità fil-provvista tal-elettriku għar-residenti u n-negozji tal-Baħrija.

“L-Enemalta hija impenjata li tkompli ssaħħaħ is-sistema ta’ distribuzzjoni f’pajjiżna. Dan il-proġett huwa wieħed minn sensiela ta’ proġetti li l-Enemalta qed taħdem fuqhom bħalissa bħala parti minn pjan ambizzjuż ta’ ħames snin,” saħħqet il-Ministru Miriam Dalli.

“Dan l-investiment huwa meħtieġ anke fid-dawl taż-żieda kontinwa fid-domanda għall-elettriku. Biżżejjed jingħad li s-sena li għaddiet, minkejja l-pandemija, iI-ħaddiema tal-Enemalta taw aktar minn 10,200 servizz ġdid lil familji u negozji. Dan huwa kważi d-doppju tas-servizz li kienu ngħataw fl-2013 meta kienu ngħataw ftit aktar minn 5,000 servizz.”

Ic-chairman tal-Enemalta l-Inġ. Jonathan Scerri qal li bħalissa qed tingħata spinta lil dawn ix-xogħlijiet li jaffettwaw diversi komunitajiet. Dan qed isir wara analiżi dettaljata li l-inġiniera tal-Enemalta għamlu biex jaraw il-ħtiġijiet tal-grid biex jingħata l-aħjar servizz lill-klijenti tal-Enemalta.

“Dan il-programm ta’ xogħlijiet jipprovdi soluzzjonijiet differenti f’lokalitajiet differenti iżda b’għan komuni li tiġi rinfurzata s-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Per eżempju, f’Ħad-Dingli tpoġġa low voltage regulator. Fil-Qrendi, matul il-ġimgħa li għaddiet, tbiddlu kilometri ta’ wires f’diversi toroq. Xogħol ieħor għat-tisħiħ tas- sistema tad-distribuzzjoni sar fost oħrajn fis-Siġġiewi, fiż-Żurrieq, f’Ħal Luqa, f’Ħaż-Żebbuġ u l-Mosta. F’lokalitajiet oħrajn bħal Għajnsielem, Wied il-Għajn u l-Kalkara għaddej, jew se jibda, xogħol ta’ rinfurzar. Dan minbarra investimenti kapitali oħra li jinkludu substations ġodda u t-tkabbir taċ-Ċentru tad-Distribuzzjoni biex jipprovdu għaż-żieda fid-domanda li l-pajjiż qed ikollu sena wara sena.” 

Is-Sindku tar-Rabat Sandro Craus qal li l-Baħrija kienet ilha snin mitluqa minkejja li l-komunità tal-Baħrija qed tkompli tikber, u li sal-2013 it-talbiet persistenti tal-kunsill tar-Rabat biex isiru x-xogħlijiet ma kinux jingħataw widen. 

“Sa qabel l-2013, lanqas sistema ta’ drenaġġ ma kien hemm. Din saret fl-ewwel leġislatura tal-gvern Laburista, li investa l-miljuni sabiex kull familja tkun imqabbda ma’ sistema ta’ drenaġġ komuni. L-investiment li qed tagħmel l-Enemalta biex timmodernizza s-sistema infrastrutturali tal-elettriku huwa pass importanti ieħor għar- residenti,” qal is-Sur Craus