Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Government and business partners in joint collaboration promoting energy efficiency

The Ministry for the Environment, Energy and Enterprise, together with Malta’s business partners, launched an information campaign promoting energy efficiency for businesses in Malta and Gozo. The campaign, ‘Be Efficient. Save Energy!’ will provide guidance on how different economic sectors can reduce energy consumption in their operations.

With the participation of nine associations representing the island’s principal economic sectors, this campaign was planned in response to these organisations’ proposal to participate in the government’s efforts to promote responsible energy use.

“After launching the educational campaign for efficient energy use in households and introducing energy saving initiatives for the public sector, we were approached by some associations who wanted to help in this initiative.  In this regard, the government had already embarked on its plan to ensure energy price stability. Therefore, as a ministry we worked to develop an information campaign on sustainable and efficient energy use,” explained Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli.

The Association of Catering Establishments; Chamber of Engineers; Gozo Business Chamber; Gozo Tourism Association; Malta Chamber of Commerce, Enterprise, and Industry; Malta Chamber of SMEs; Malta Developers Association; Malta Employers’ Association and Malta Hotels and Restaurants Association are participating in this energy saving information campaign.

The campaign will be spread over several months and will see business and professional organisations sharing suggestions with their members, on how they can consume less energy, according to their sector, and explain how with small changes and environmental investments can lead to drastic reductions in energy costs and carbon footprint. Thus, with the use of social media, e-newsletters, television adverts and other communications, this campaign will encourage more businesses to join in this initiative towards modern and sustainable operations, which will ultimately lead to a more sustainable future in energy consumption.

On an international level, 2022 was a critical year for the energy sector, as energy prices reached unprecedent levels. In Malta, the government worked to ensure stability, a commitment which was also sustained in this year’s budget. At the same time, the environment ministry is committed to continue pushing forward its policy and vision for increased investment in renewable energy, efficiency and sustainable technologies. This also includes several support schemes by different entities within the same ministry.

“Through this campaign we are presenting businesses with energy saving tips chosen by technical experts working in different sectors.  We strongly believe that after witnessing the challenges experienced by other countries because of the ongoing energy crisis, everyone acknowledges the importance of energy efficiency,” stated Minister Miriam Dalli.

More information about this campaign can be obtained from the websites of the participating associations.

Il-Gvern id f’id mal-għaqdiet tan-negozji f’kampanja favur użu għaqli tal-enerġija

Flimkien mal-għaqdiet tan-negozji, il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża nieda kampanja ta’ informazzjoni favur l-użu effiċjenti tal-enerġija fis-settur privat. Il-kampanja, bit-tema ‘Be Efficient. Save Energy!’ ser toffri pariri siewja lill-oqsma differenti tan-negozji dwar kif jistgħu jiffrankaw l-enerġija fl-operat ta’ kuljum tagħhom.

Bil-parteċipazzjoni ta’ disa’ organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw is-setturi ekonomiċi f’pajjiżna, il-kampanja nibtet mix-xewqa tagħhom li jkunu parteċipi fil-ħidma tal-Gvern dwar il-konsum aktar għaqli tal-enerġija.

“Wara li varajna kampanja edukattiva għad-djar u inizjattivi indirizzati għas-settur pubbliku, ġejna avviċinati minn xi għaqdiet tan-negozji li wkoll riedu jagħtu s-sehem tagħhom. Dan wara li anke bħala gvern ħdimna biex nassiguraw kontijiet tal-enerġija stabbli. Għalhekk, dan il-ministeru ħadem biex jiżviluppa kampanja ta’ informazzjoni dwar l-użu effiċjenti u sostenibbli tal-enerġija,” spjegat il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli. 

F’din il-kampanja ta’ tagħrif qed jieħdu sehem l-Association of Catering Establishments; Chamber of Engineers; Gozo Business Chamber; Gozo Tourism Association; Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry; Malta Chamber of SMEs; Malta Developers Association; Malta Employers’ Association u Malta Hotels and Restaurants Association. 

Permezz ta’ din il-kampanja, li se tkun mifruxa fuq medda ta’ xhur, l-għaqdiet tan-negozji u l-professjonisti se jaqsmu mal-membri tagħhom suġġerimenti dwar kif jistgħu jiffrankaw l-enerġija b’metodi differenti, skont is-settur li joperaw fih. Se jiġi spjegat ukoll kif bi ftit bidliet, u b’investimenti ambjentali, iwasslu għal tnaqqis kbir fl-ispejjeż tal-enerġija u fil-carbon footprint tagħhom. Għaldaqstant, bl-użu tal-mezzi soċjali, e-newsletters u reklami televiżivi fost oħrajn, il-kampanja se tkun qed tħeġġeġ lin-negozji jingħaqdu f’din il-bidla favur operat aktar modern u sostenibbli li, fl-aħħar mill-aħħar, se jwassal għal futur aktar sostenibbli fl-użu tal-enerġija.

Is-sena 2022 kienet sena kritika għas-settur tal-enerġija fuq livell internazzjonali, bil-prezzijiet jilħqu livelli bla preċedent. F’Malta, il-gvern ħadem biex jassigura stabbiltà, bil-Baġit għal din is-sena wkoll isostni dan l-impenn. Fl-istess waqt, il-Ministeru għall-Ambjent huwa kommess li jkompli jixpruna ’l quddiem il-politika u l-viżjoni favur enerġija li ġejja minn sorsi rinnovabbli u investimenti favur l-effiċjenza u teknoloġiji sostenibbli. Dan jinkludi skemi varji operati minn entitajiet differenti fi ħdan l-istess ministeru.

“B’din il-kampanja qed inwasslu lin-negozji pariri tekniċi mfassla minn uffiċjali tekniċi fis-settur privat stess. Nemmnu li wara dak li rajna s-sena li għaddiet f’ħafna pajjiżi madwarna, kulħadd jifhem l-importanza li nsiru aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija,” qalet il-Ministru Miriam Dalli.

Aktar tagħrif dwar din il-kampanja jista’ jinkiseb mis-siti tal-assoċjazzjonijiet li qed jieħdu sehem.