Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Innovation in the blue economy: FDI in Malta to develop hydrographic survey systems

English Version :

Malta was chosen as the main location for the manufacturing, development and worldwide distribution of hydrographic survey systems. Located in Imrieħel, R3Vox Ltd is set to operate with state-of-the-art equipment and facilities to create highly advanced multi-aspect hydrospatial survey systems. Hydrospatial systems survey and analyse charting bodies of waters, such as oceans, seas, lakes and rivers.

Accompanied by founder Jens R Steenstrup, Managing Director Ruben Cuschieri and Malta Enterprise CEO Kurt Farrugia, Enterprise Minister Miriam Dalli visited the facilities where she met the team members, comprising of engineers, quality assurance specialists and technicians.

The product being developed by R3Vox can be used for dredging, quay walls and vertical structures, marine construction as well as offshore windfarms and research. It was explained that the company not only developed an innovative product but have also invested in dedicated educational equipment to help train their clients on product usage.

“This company is a prime example of innovation in the blue economy that embraces innovation and a forward-looking vision, creating quality careers. It is another tangible example of the research, development and innovation that is thriving on our islands,” said Minister Miriam Dalli.

The Minister also highlighted the Government’s plans to continue focusing on the blue economy sector to continue attracting sustainable opportunities in this promising sector, while making sure that our seas, the natural environment on which it depends, continue to be adequately safeguarded for future generations.

The blue economy is an important contributor to the local economy, as Malta Enterprise continues to sustain several investments that give added value to this thriving sector, while augmenting its growth potential. Latest statistics show that the maritime sector accounts for up to 14% of Malta’s GDP, including over 22,000 jobs in direct and indirect employment.

Malta Enterprise CEO Kurt Farrugia explained how the entity was focusing on attracting businesses that add value to Malta’s economy, and R3Vox was a perfect example of the type of companies Malta wants to continue attracting. “This project serves as a reminder of the strong economic recovery that Malta has experienced, as well as the work that has been done to keep companies attracted to Malta even during the pandemic,” said Mr Farrugia.

From his end, Mr Steenstrup stated “Two years ago, when I decided to establish a fully-fledged manufacturing company in the EU, it quickly became clear that Malta was the perfect fit for the location of a high-tech company.

Going forward, a whole new class of patented underwater mapping sonars will be manufactured right here in Malta and delivered to customers around the world.”

Maltese Version

Innovazzjoni fl-ekonomija l-blu: FDI f’Malta biex jiġu żviluppati sistemi ta’ hydrographic surveys

Malta ntgħażlet bħala l-post ewlieni għall-manifattura, l-iżvilupp u d-distribuzzjoni dinjija ta’ sistemi ta’ stħarriġ idrografiku (hydrographic surveys). R3Vox Ltd, li se tiftaħ il-bibien tagħha fl-Imrieħel, topera b’tagħmir u faċilitajiet state-of-the-art biex toħloq sistemi ta’ stħarriġ idrospazjali b’aspetti avvanzati ħafna. Is-sistemi idrospazjali jistħarrġu u janalizzaw taħt l-ibħra u xmajjar fost oħrajn.

Akkumpanjata mill-fundatur Jens R Steenstrup, id-Direttur Maniġerjali Ruben Cuschieri u l-Kap Eżekuttiv tal- Malta Enterprise Kurt Farrugia, il-Ministru għall-Intrapriża Miriam Dalli żaret il-faċilitajiet. Hemmhekk iltaqgħet mal-membri tat-tim, magħmul minn inġiniera, speċjalisti fl-assigurazzjoni tal-kwalità u tekniċi.

Il-prodott li qed jiġi żviluppat minn R3Vox jista’ jintuża għat-tħammil, ħitan tal-moll u strutturi vertikali, għall- użu f’marine construction kif ukoll offshore windfarms u r-riċerka. Ġie spjegat li l-kumpanija mhux biss żviluppat prodott innovattiv iżda investiet ukoll f’tagħmir edukattiv għat-taħriġ tal-klijenti li jagħmlu użu mill-prodott tagħhom.

“Din il-kumpanija hija eżempju ewlieni ta’ innovazzjoni fl-ekonomija l-blu li tħaddan l-innovazzjoni b’viżjoni li tħares ’il quddiem, u toħloq karrieri ta’ kwalità. Huwa eżempju tanġibbli ieħor tar-riċerka, l-iżvilupp u l- innovazzjoni li qed ikompli jikber f’pajjiżna,” qalet il-Ministru Miriam Dalli.

Il-Ministru enfasizzat ukoll il-pjan tal-Gvern li jkompli jiffoka fuq is-settur tal-ekonomija l-blu biex ikompli jattira opportunitajiet sostenibbli f’dan is-settur promettenti, filwaqt li jassigura li l-ibħra tagħna jibqgħu jiġu salvagwardjati b’mod adegwat għall-ġenerazzjonijiet futuri.

L-ekonomija l-blu hija kontributur importanti għall-ekonomija lokali, hekk kif il-Malta Enterprise qed tkompli ssostni diversi investimenti li jagħtu valur miżjud lil dan is-settur b’saħħtu u jsaħħu l-potenzjal ta’ dan is-settur. L-aħħar statistika turi li s-settur marittimu jammonta sa 14% tal-PGD ta’ Malta, inkluż aktar minn 22,000 post tax-xogħol, f’impjieg dirett u indirett.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise qal li l-entita qed tiffoka biex tattira n-negozji li jżidu valur għall-ekonomija ta’ Malta, u R3Vox hija stampa perfetta tat-tip ta’ kumpaniji li Malta trid tattira. “Dan il-proġett iservi bħala tfakkira tal-irkupru ekonomiku qawwi li esperjenzat Malta, kif ukoll ix-xogħol li sar biex il-kumpaniji jibqgħu jiġu attirati lejn Malta anke matul il-pandemija,” qal is-Sur Farrugia.

Min-naħa tiegħu s-Sur Steenstrup qal “Sentejn ilu meta ddeċidejt li nistabbilixxi kumpanija tal-manifattura fl- UE, immedjatament deher ċar li Malta kienet il-post ideali għal kumpanija li tispeċjalizza f’teknoloġija avvanzata.

Bil-prodotti li se nkunu qed niżviluppaw, Malta se tkun qed timmanifattura klassi ġdida ta’ sonars għall-mapping taħt l-ilma esklussivi, u mibjugħa lill-klijenti madwar id-dinja.”