Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

INNOVATE: New scheme to facilitate innovation processes in small and medium enterprises

English Version :

Innovate scheme was announced during a visit at IBG Automation in Ħal Far

Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli announced a new scheme to facilitate innovation processes within small and medium enterprises through a partnership between small or medium enterprises, and research organization, based either in Malta or abroad.

The Innovate scheme covers part of the costs so that an individual from the research organisation will be loaned for a period of time with the enterprise. This will lead to further innovate processes. Assistance can serve as a consultation given by the research organisation, or support systems to access software or databases offered online.

The scheme was announced by Minister Dalli during a visit at IBG Automation, together with Malta Enterprise CEO Kurt Farrugia. IBG Automation is part of Goeke Technology Group based in Germany and has been operating in Malta since 2014. IBG Automation works on research and development projects for Goeke Technology Group clients such as Tesla, Volkswagen, Mercedes and Ford.

Thanks to the assistance provided by Malta Enterprise, IBG Automation will be investing €400,000 in a 3D metal printer and CNC machinery. This investment will lead to an increase in clients, even on a local level.

Minister for Enterprise Miriam Dalli highlighted that, “Such investments shows the trust that foreign investors have in Malta. As through such contribution in the Maltese economy will lead to an increase in employees and quality employment. Therefore, together with Malta Enterprise will continue creating schemes which lead enterprises towards research and development, even towards innovation processes through the Innovate scheme announced today”.

Malta Enterprise CEO, Kurt Farrugia remarked that “this scheme is a product of consultation even with the University of Malta, where it would further facilitate collaboration amongst our enterprises and research organizations, both in Malta and abroad. Our aim is to continue contributing to more processes based on knowledge and specific technological skills to continue strengthening the talents of our employees within the Maltese economy”.

IBG Automation offers holistic services on research and development, leading to product installation and technical testing. IBG products are used in various sectors such as car manufacturing, chemical and pharmaceutical, food production, electrical components, and energy and aviation sectors. The company

manufactures products which compliments automatic systems used in manufacturing processes, assembly, packaging and inspection, through robots and Automated Guided Vehicles (AGVs).

CEO of Goeke Technology Group, Matthias Goeke remarked that “the Maltese team is crucial for the whole operations of the group, as their capacity, combined with the support from Malta Enterprise and other government entities make Malta an ideal base to set up operations, especially those which are among the most fundamental for the group.”

IBG Automation is planning to double up its employees next year and more than triple employees in the next three years.

Maltese Version :

INNOVATE : Skema ġdida li tiffaċilita proċessi ta’ innovazzjoni fl-intrapriżi żgħar u medji

L-iskema Innovate tħabbret waqt żjara filkumpanija IBG Automation f’Ħal Far

Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli nediet skema ġdida li tiffaċilita proċessi ta’ innovazzjoni fl-intrapriżi żgħar u medji. Dan jista’ jsir f’partnership bejn intrapriża żgħira jew medja, u organizzazzjoni ta’ riċerka, li tista’ tkun bbażata f’ Malta jew anke barra minn Malta.

L-iskema Innovate se tkopri parti mil-ispiża biex persuna minn organizzazzjoni ta’ riċerka tkun mislufa għal perjodu ta’ żmien ma’ intrapriża sabiex tkun tista’ twassal għall-proċess ta’ innovazzjoni meħtieġ. L-assistenza tista’ tingħata ukoll għall-konsultazzjoni minn organizzazzjoni ta’ riċerka, jew inkella sistemi ta’ sapport bħal aċċess għal software u database offruti online.

Din l-iskema tħabbret waqt żjara li l-Ministru Dalli għamlet fil-kumpanija IBG Automation, flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia. IBG Automation hija parti minn Goeke Technology Group ibbażata l-Ġermanja, u ilha topera f’Malta mill-2014. IBG Automation twettaq proġetti ta’ riċerka u żvilupp għall-klijenti ta’ Goeke Technology fosthom Tesla, Volkswagen, Mercedes u Ford.

Bl-assistenza tal-Malta Enterprise, il-kumpanija IBG Automation se tkun qed tinvesti mal-€400,000 f’ investimenti ġodda ta’ 3D Metal Printer u makkinarju ta’ CNC. Dan l-investiment se jwassal għal aktar klijenti ġodda anke dawk fuq livell lokali.

Il-Ministru Miriam Dalli sostniet li “Investiment bħal dan juri l-fiduċja li kumpaniji barranin għandhom f’Malta. Filwaqt li se jkun qed jagħti kontribut mill-aqwa lill-ekonomija Maltija se jkun qed iwassal ukoll għal żieda fl- impjiegi u xogħol ta’ kwalità. Għalhekk flimkien mal-Malta Enterprise se nkomplu noħolqu skemi li jwasslu iktar intrapriżi lejn ir-riċerka u żvilupp, u anke lejn proċessi ta’ innovazzjoni kif nedejna llum bl-iskema Innovate.”.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia rrimarka kif “din l-iskema hija prodott ta’ konsultazzjonijiet anke mal-Università ta’ Malta fejn se jiffaċilita kollaborazzjonijiet bejn l-intrapriżi tagħna u organizzazzjonijiet ta’ riċerka diversi, kemm f’ Malta kif ukoll barra minn Malta. L-għan aħħari huwa li nkomplu nikkontribwixxu lejn proċessi bbażati fuq tagħrif u ħiliet teknoloġiċi speċifiċi biex nkomplu nsaħħu t-talent tal-impjegati fl- ekonomija Maltija”.

IBG Automation toffri servizz ħolistiku fejn tidħol riċerka u żvilupp li jwassal sal-installazzjoni tal-prodott u ttestjar tekniku. Il-prodotti ta’ IBG jiġu użati f’ setturi bħal fil-manifattura tal-karozzi, il-farmaċewtika u kimika, manifattura ta’ prodotti tal-ikel, komponenti elettroniċi, u s-setturi tal-avjazzjoni u l-enerġija.

Il-kumpanija toħloq prodotti li jikkumplimentaw sistemi awtomatiċi li jintużaw fi proċessi ta’ manifattura, assemblaġġ, ippakkjar u nspezzjonijiet, permezz ta’ robots u vetturi ggwidati b’ mod awtomatiku magħrufin bħala Automated Guided Vehicles (AGVs).

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Goeke Technology Group, Matthias Goeke rrimarka kif “it-tim Malti huwa pilastru kruċjali għal grupp hekk kif il-kapaċità tagħhom flimkien mas-sapport kontinwu mingħand Malta Enterprise u entitajiet oħra tal-Gvern, jagħmel lil Malta bażi interessanti fejn wieħed ikollu l-operat tiegħu speċjalment operat li jkun fundamentali għal-kumplament tal-operat ta-grupp”.

IBG Automation se tkun qed tirdoppja l-ammont ta’ impjegati sas-sena d-dieħla u iktar minn tittrippla matul it- tliet snin li ġejjin.