Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

WasteServ opens its first Reuse Centre

English Version :

Ħal Far Civic Amenity Site will welcome second-hand items so that they can be reused

The Civic Amenity Site in Ħal Far will welcome second-hand items, thanks to an investment done by WasteServ to open its first Reuse Centre.

At this reuse centre, the public will be able to get used items that are still in good condition through a donation and the money will go to a fund set up by WasteServ, which will be used for environmental initiatives.

During a visit by Minister Miriam Dalli, Parliamentary Secretary Chris Bonett and WasteServ CEO Richard Bilocca, it was explained that in these centres one can find various items including ceramics, toys, books, pet accessories, loose furniture, and even musical instruments.

With a total investment of €170,000, WasteServ will be opening more centres, in Luqa, Mrieħel, and in Gozo.

“These centres will encourage better use of existing resources to continue moving towards a more circular economy. Items that are still in good condition should not end up as waste and so we are reducing waste in the process,” explained Minister Miriam Dalli.

Minister Dalli added that “such projects not only leave a positive impact on the environment, but also create new green jobs which contribute towards the transition to ecological and circular economy.”

Parliamentary Secretary Chris Bonett said that WasteServ has been going through various initiatives and educational campaigns to bring awareness on waste separation, recycling and reusing of items.

“Through the new financing programme 2021-2027, funds will be allocated so that WasteServ can carry out such projects to recycle waste and items that can be reused, will be used for other things,” said Dr Bonett.

WasteServ CEO Richard Bilocca explained that the public can get these items through a donation. “The established donation will go in a designated fund that will be used for future environmental initiatives. Various items, such as toys, books, and instruments will be given out for free.”

Works on the other three centres – at the civic amenity sites of Luqa, Mrieħel and Tal-Kus in Gozo – are at the final phases.

This project is partially financed by the European Union, as part of the Cohesion Funds – Structural Funds and European Investment 2014-2020.

Maltese Version :

Jinfetaħ l-ewwel Reuse Centre ta’ WasteServ

Ċentru għall-Iskart Goff ta’ Ħal Far se jilqa’ fih oġġetti użati sabiex ikunu jistgħu jerġgħu jintużaw

Iċ-Ċentru għall-Iskart Goff f’Ħal Far se jilqa’ fih materjal li jista’ jerġa’ jintuża, grazzi għal investiment li bih WasteServ qed tiftaħ l-ewwel Reuse Centre tagħha.

Fir-Reuse Centre, iċ-ċittadini jistgħu jakkwistaw oġġetti użati li għadhom f’kundizzjoni tajba permezz ta’ donazzjoni u l-flus imorru ġo fond imwaqqaf mill-WasteServ biex jintuża għal inizjattivi favur l-ambjent.

Waqt żjara mill-Ministru Miriam Dalli, mis-Segretarju Parlamentari Chris Bonett u mill-Kap Eżekuttiv ta’ WasteServ Richard Bilocca, ġie spjegat li f’dawn iċ-ċentri wieħed jista’ jsib diversi oġġetti fosthom ċeramika, ġugarelli, kotba, aċċessorji tal-pets, biċċiet tal-għamara u anke instrumenti mużikali.

Aktar ċentri se jinfetħu f’Ħal Luqa, fl-Imrieħel u f’Għawdex, b’investiment totali ta’ madwar €170,000.

“Dawn iċ-ċentri se jħeġġu l-użu aħjar tar-riżorsi eżistenti biex b’hekk inkomplu nimxu lejn ekonomija aktar ċirkulari. Oġġetti li għadhom f’kundizzjoni tajba m’għandhomx jispiċċaw mormija u allura nkunu qed innaqqsu l-iskart ukoll,” spjegat il-Ministru Miriam Dalli.

Il-Ministru Dalli żiedet li “Minbarra l-impatti pożittivi fuq l-ambjent, proġetti bħal dawn joħolqu wkoll impjiegi ekoloġiċi ġodda li qed jikkontribwixxu fit-tranżizzjoni tal-pajjiż lejn ekonomija ekoloġika u ċirkulari.”

Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonett qal li Wasteserv ilha għaddejja b’inizjattivi u b’kampanji edukattivi biex tkompli teduka lill-poplu Malti dwar l-importanza ta’ separazzjoni tal-iskart, ir-riċiklaġġ u li oġġett jerġa’ jiġi użat.

“Mill-programm ta’ finanzjament il-ġdid 2021-2027 pajjiżna se jara li jiġu allokati fondi biex WasteServ tkun tista’ twettaq proġetti bħal dawn biex l-iskart jiġi riċiklat u oġġetti li nistgħu nerġgħu nużaw, nużawhom għal affarijiet oħra,” qal Dr Bonett.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ WasteServ Richard Bilocca spjega li n-nies se jkunu jistgħu jiksbu dawn l-oġġetti b’donazzjoni. “Din id-donazzjoni se tkun stabbilita minn qabel u se tmur ġo fond imwaqqaf biex jintuża għal inizjattivi favur l-ambjent. Diversi oġġetti, fosthom ġugarelli, kotba, u instrumenti mużikali se jkunu qed jingħataw b’xejn.”

Ix-xogħol fuq it-tliet ċentri l-oħra – fiċ-Ċentri għall-Iskart Goff ta’ Ħal Luqa, tal-Imrieħel u ta’ Tal-Kus f’Għawdex – jinsab fl-aħħar fażijiet.

Dan il-proġett huwa parzjalment finanzjat mill-Unjoni Ewropea, bħala parti mill-Fond ta’ Koeżjoni – Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 2014-2020.