Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Is-Siċċa project announced: €40 million investment to regenerate the San Luċjan fuel storage facility

English Version :

Is-Siċċa project announced: €40 million investment to regenerate the San Luċjan fuel storage facility

  • 50% of the project will be dedicated to recreational use and public spaces
  • 70% of energy use derived from renewables and energy efficient systems

Minister for Energy, Enterprise and Sustainable Development Miriam Dalli announced a €40 million regeneration project replacing the San Luċjan Fuel Storage Facility in Birżebbuġa. The facility will be transformed into a recreational zone for families as well as a hub attracting new economic niches.

‘Is-Siċċa’, as this project will be known, is to offer over 18,000 square meters of recreational spaces, giving a new lease of life to the south of Malta, especially the Qajjenza area in Birżebbuġa and Marsaxlokk. It will serve as a Mediterranean hub for research and innovation, attracting new industries such as aquaculture, the blue economy and the circular economy.

The project was launched during a press conference addressed by Minister Miriam Dalli and Giovanni de Niederhausern, Senior Vice President at Pininfarina’s Architecture. The project was in fact designed by world- renowned firm Pininfarina. It developed an innovative design that complements the surrounding natural environment and uses natural resources for better climate conditions in the building. It is planned that up to 70% of energy consumed is derived from renewables and energy efficient systems.

“Is-Siċċa will not only replace a polluting industry but will be an innovative project meeting the goals of sustainability: it will generate quality economic activity with a positive impact on the environment and society”, Minister Miriam Dalli explained.

In his presentation, Giovanni de Niederhausern said that, “‘Is-Siċċa’ is inspired by the prominent cliffs overlooking it-Torri ta’ San Luċjan; the design follows a soft, smooth gesture which connects two elements, water and earth, generating an unprecedented bond between nature and architecture. It will include diverse uses such as multiple commercial and recreational spaces for the local community, as well as areas for educational, research and innovation purposes, serving as an incubation space for eco and blue industries.”

From an economic point of view, ‘Is-Siċċa’ will offer open spaces for start-ups with various services and resources for entrepreneurs in the field of sustainability and innovation, incubation centers for green industry, and spaces allocated for educational facilities. Whilst 7% of the space will be allocated for the industry, over 50% of the project will be dedicated for recreational usage.

“The main focus of this project is to provide a better quality of life for residents. The beach will be given back to the residents whilst creating open spaces for cultural and social activities, also to improve mental health and quality of life”, explained Miriam Dalli.

Maltese Version :

Jitħabbar il-proġett tas-Siċċa: investiment ta’ €40 miljun għar-riġenerazzjoni tal-Impjant ta’ San Luċjan

  • 50% tal-proġett għal użu rikreattiv u spazji pubbliċi
  • 70% tal-użu tal-enerġija se tkun iġġenerata minn rinnovabbli u sistemi ta’ enerġija effiċjenti

Il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli ħabbret proġett ta’ €40 miljun biex l-impjant ta’ San Luċjan, li kien jintuża għall-ħażna taż-żejt, jiġi riġenerat f’żona f’faċilitajiet ta’ rikreazzjoni għall-familji kollha u attrazzjoni ta’ investiment f’niċeċ ġodda.

Is-Siċċa, kif se jkun magħruf dan il-proġett, se joffri aktar minn 18,000 metru kwadru ta’ rikreazzjoni biex inkomplu nagħtu nifs ġdid lin-naħa ta’ isfel ta’ Malta, b’mod speċjali l-Qajjenza, Birżebbuġa u Marsaxlokk.

Il-proġett tas-Siċċa se jkun qed iservi wkoll bħala hub uniku fiċ-ċentru tal-Mediterran għal riċerka u innovazzjoni għal industriji ġodda bħal dawk tal-akwakultura, l-ekonomija l-blu u l-ekonomija ċirkolari.

Il-proġett ġie ddisinjat mill-kumpanija tal-perizja b’fama internazzjonali, Pininfarina, b’disinn innovattiv li mhux biss jikkumplimenta l-ambjent naturali tal-madwar imma juża miżuri naturali għal kundizzjoni ta’ klima aħjar fil-binja. Fil-fatt, il-proġett se jagħmel użu minn teknoloġija innovattiva sabiex tintlaħaq il-mira sa’ massimu ta’ 70% tal-użu tal-enerġija rinnovabbli u sistemi ta’ enerġija effiċjenti.

F’konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru Miriam Dalli u minn Giovanni de Niederhausern, Senior Vice President fit-taqsima ‘Architecture’ fi ħdan Pininfarina, ġie spjegat li l-proġett tas-Siċċa se jagħmel minn Birżebbuġa post ta’ attrazzjoni anke għat-turisti u għall-viżitaturi.

“Is-Siċċa huwa proġett li mhux biss se jneħħi sit ta’ industrija li tniġġes min-nofsinhar ta’ Malta, iżda huwa proġett innovattiv li se jkun qed jilħaq il-miri tas-sostenibbiltà: proġett li se jkun qed jiġġenera attività ekonomika ta’ kwalità, b’impatt pożittiv fuq l-ambjent imma fuq kollox għas-soċjetà tal-madwar,” spjegat il-Ministru Miriam Dalli.

Fil-preżentazzjoni tiegħu, Giovanni de Niederhausern qal li, “Is-Siċċa huwa ispirat mill-irdumijiet prominenti li jħarsu lejn it-Torri ta’ San Luċjan; id-disinn huwa intiż biex jgħaqqad iż-żewġ elementi, l-ilma u l-art, u jiġġenera rabta bla preċedent bejn in-natura u l-arkitettura. Is-Siċċa se jinkludi diversi użi bħal spazji kummerċjali u rikreattivi differenti għall-komunità lokali kif ukoll żoni għal skopijiet edukattivi, ta’ riċerka u innovazzjoni, li jservu bħala spazju ta’ inkubazzjoni għall-industriji eko u blu.”

Mill-aspett ekonomiku, is-Siċċa se joffri spazji għal startups b’diversi servizzi u b’riżorsi għall-impredinturi fil- qasam tas-sostenibbiltà u l-innovazzjoni, incubation centres għall-industrija l-ħadra u spazji allokati għal faċilitajiet edukattivi. L-ispazju allokat għall-industrija u għall-manifattura f’dan is-sit se jkun ta’ 7%.

Min-naħa l-oħra, l-ispazju allokat għal użu rikreattiv u spazji pubbliċi huwa ta’ aktar minn 50%.

“L-enfasi ewlenija f’dan il-proġett hija li noffru kwalità ta’ ħajja aħjar għar-residenti. Se nkunu qed nagħtu lura din il-bajja filwaqt li noħolqu spazji miftuħa għal attivitajiet kulturali u soċjali biex intejbu s-saħħa mentali u l- kwalità tal-ħajja,” spjegat il-Ministru Miriam Dalli.

Il-Ministru Dalli spjegat li f’Marzu tas-sena 2021, ingħata bidu għall-proċess amministrattiv u regolatorju mal- awtoritajiet kompetenti biex is-sit ma jibqax jintuża għall-ħażna tal-Heavy Fuel Oil. B’riżultat ta’ dan, is-sit m’għadux jaqa’ taħt id-direttiva ta’ Seveso u għalhekk m’għadux meqjus bħala faċilità perikoluża. Fl-istess ħin, kien hemm diskussjonijiet mal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, l-ERA, dwar method statement, biex b’hekk hemm qbil ta’ kif se jkunu qed jiżżarmaw it-tankijiet sabiex l-art tiġi ppreparata għal dan il-proġett.

Fil-pass li jmiss, se jingħata bidu għall-proċess ta’ applikazzjoni għall-permessi neċessarji. Dan ifisser li se jkun hemm ukoll proċess ta’ konsultazzjoni mal-ERA, fost stakeholders oħra.

“Irridu li dan il-proġett ikun eżempju ċar ta’ kif żvilupp sostenibbli għandu jsir. Irridu li s-Siċċa jkun katalista, li bl-eżempju tiegħu jixpruna aktar żvilupp sostenibbli ta’ dan it-tip,” qalet il-Ministru Dalli.